Yhteistyössä

on tehoa!

Sconnect Oy

Kiertotie 14 a 4

40250 Jyväskylä

gsm. +358(0)500 418 771

sconnectoy@gmail.com

 

Y-tunnus: 2262514-0

 

Risto Kankaanperä

gsm. +358 500 418 771

sconnectoy@gmail.com

Jyväskylä

KANSAINVÄLISTÄ LIIKUNTAMATKAILUA PIISPALASSA-HANKKEEN LOPPURAPORTTI 2006 - 2007 + JATKOHANKE 2007-2009

 

(Tarina siitä miten EU-hanke toteutettiin)

Aika:  29.02.2008. Paikka: Piispala

 

Sisältö:

 

1. HANKKEEN AIKATAULU, VISIO JA TAVOITTEET (JA TOTEUTUMAT)

 

 1.2.1. ARVIOINTI: Ohjausryhmän puheenjohtajan ja IEMS Oy:n arvioinnit hankkeesta

 

 2.-4. HANKKEEN TOIMENPITEET, TOTEUMAT, ORGANISAATIO JA YHTEISTYÖVERKOSTOT

 

 5. TALOUS (ei tässä artikkelissa)

 

 6. HANKKEEN HYÖDYNTÄMINEN JATKOSSA

 

 7. HANKKEESSA TUOTETUT MATERIAALIT (ei tässä artikkelissa)

 

 

Ohjausryhmä: Kari Hietaharju, Satu Iso - Ahola, Maisa Kuha, Hilkka Laine, Johannes Leppänen, Jaakko Ryymin, Kimmo Suomi,

 

Sanna Pesola / sihteeri,  Juhani Wahlsten, Pablo Negre, Risto Kankaanperä/ projektipäällikkö

 

 

 

Liitteet (päiväkirjamuodossa):

 

 Liite 2: Promootio- ja neuvottelumatka Barcelonaan 26.11.-8.12.2006 (tapahtumat)

 

 Liite 3: Emilio Benedetti - suosituskirje (Junior FC 1917 Club /arvovaltainen jäsen)

 

 Liite 4.: Matkaraportteja

 

 Liite 5.: Leirin palaute-/ kehityspalaverin ”pöytäkirja”

 

 Liite 6. ja 6.1.: Leirin kyselypalaute osallistujilta ja englannin opettajan palautekirje

 

 Liite 7. Kv. liikuntaleirin ohjelma

 

 Liitteet: Materiaalit

 

 

 

Loppuraportin tekijä: KV LIIKUNTAMATKAILUA PIISPALASSA – hanke

 

Luonto-, liikunta- ja nuorisomatkailukeskus Piispala

 

Risto Kankaanperä, hankevetäjä / ideoija

 

 

 

1. HANKKEEN AIKATAULU, VISIO JA TAVOITTEET JA TOTEUTUMAT 31.12.2007

 

 

 

1.1. Aikataulu / Hankeaika 02.10.2006 – 31.12.2007, jatkoaika 29.02.2008

 

 

 

1.2. Visio

 

Hankkeen avulla Piispalasta ja myöhemmin koko Saarijärven seudusta luodaan laadukas liikuntamatkailukohde liikunnasta kiinnostuneille kuluttajille, jossa he saavat ympärivuotisesti nauttia liikunta- ja kulttuurielämyksistä kuntoa kohentaen ja elämänlaatua parantaen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOPPURAPORTTI

Risto Kankaanperä / hankevetäjän lausunto:

 

Hanke noudatti toiminnoillaan asetettua visiota kirjaimellisesti ja Piispalan ja Saarijärven seudun tunnettuus kasvoi  merkittävästi hankkeen toteutusalueella Kataloniassa, Espanjassa. Ympärivuotinen liikuntamatkailutavoite on erittäin  haasteellista ja hankkeen lyhyen keston vuoksi toteutettiin kesäajan liikuntamatkailutapahtuma onnistuneesti.

 

1.- 14.7.2007 Piispalassa. Ympärivuotisen liikuntamatkailun kehittäminen, markkinointi ja tuloksellinen  toteuttaminen on pitkä prosessi ja hankkeen kestoaika oli liian lyhyt näin ison ajatusmuutoksen tekemiseen  loppuasiakkaalle ja matkailun aloittamiselle talvimatkailuun hankkeen alussa valituille asiakasryhmille Espanjassa.

 

Pilottileiri kohdistui jääurheilua harrastaviin lapsiin ja nuoriin ja se onnistui yli odotusten. Kahden viikon leirille  osallistui n. 70 lasta (Espanjasta 57 hlöä, Islannista 3 hlöä, Venäjältä 1 hlö ja Suomesta 8 hlöä) ja leirin aikana  alueella vieraili 20 lasten vanhempaa. Tämän pilottileirin seurauksena vuodelle 2008 suunnitelmissa on 2-3  samantyyppistä leiriä Piispalassa, joten hanke on luonut kansainvälisen jääliikuntaleiri – tuotteen alueellemme.

 

Pohjoisen Keski-Suomen (ja koko maakunnan) matkailuliiketoiminnan hajanaisuus ja kansainväliseen  matkailun markkinointiin tarvittavat taloudelliset panostukset eivät ole riittäviä, jotta tämän hankkeen toimesta  saavutetut uudet asiakaskunnat saataisiin alueelle ilman jatkuvaa markkinointia ja yhteydenpitoa.

 

Uuden, erityisen markkinointiorganisaation perustaminen, joka keskittyy koordinointiin ja kansainväliseen  liikuntamatkailumarkkinointiin Keski-Suomen alueella, on välttämätöntä alueen kiinnostavuuden lisäämiseen ja  ylläpitämiseen Euroopassa.

 

Hankkeen aikana saavutettuja kontakteja ja tuotteita tullaan hyödyntämään jatkossa. Tulevan kesän leirien markkinointi on jo aloitettu Suomen jääkiekkoliiton kanssa Espanjaan sekä Ranskaan. Lisäksi Katalonian jalkapalloliiton valmentaja Pere Cratacos tulee pitämään Suomeen palloliiton järjestämän seminaarin ja leiritapahtuman, johon osallistuu n. 40-50 valmentajaa Keski-Suomen alueelta. Tämän tyyppiset tapahtumat tulevat olemaan vuosittaisia. Vanhempainorganisaatio APHHE: kanssa tullaan tekemään yhteistyösopimus ja APHHE alkaa markkinoida Piispalaa Espanjassa, Italiassa, Hollannissa ja Portugalissa.

 

 

1.2.1. LOPPURAPORTTI

Ohjausryhmän puheenjohtajan lausunto:

 

Palaute / lausunto:

 

29.2.2008 päättyvän Liikuntamatkailua Piispalassa Eu -projektin aikana on luotu luotettava yhteistyöverkosto  Barcelonan alueelle.

 

Hankkeessa mukana olleet ja tavatut (Barcelonan) alueen yhteistyökumppanit ovat sitoutuneet yhteistyöhön ja  vaikka alueilla on suuri kokoero, toiminta ja ajattelutapa on samankaltainen molemmissa maissa - Meihin luotetaan.

 

Koulu-, liikunta- ja urheilusektorilla lasten, nuorten ja perheiden kansainvälistä vaihtoelementtiä on  kirkastettava. Hankkeen aikana on ilmennyt myös tarve kaksisuuntaiseen matkailutoimintaan, mikä luo pysyvää ja  kannattavaa liikuntamatkailutoimintaa ja sen kehittämistä alueellemme ja vahvistaa yhteistyötä molemmissa maissa  –  jatkossa on saatava Keski-Suomesta lähtijöitä Barcelonan alueelle(ryhmiä).

 

Myös ohjaajien vaihto Suomesta Kataloniaan ja toisinpäin on saatava aikaan(kokemukset auttavat  palvelukonseptien rakentamisessa loppuasiakkaalle).

 

Kansainvälisen liikuntamatkailukonseptin markkinoinnin ja palvelujen eriyttäminen olisi saatava aikaiseksi esim.  perustamalla laajapohjainen markkinointiyhtiön hoitamaan alueen liikuntamatkailusektoria. Markkinointi

 

kansainvälisesti on vaativaa ja sen tuloksellinen toteuttaminen on ”kokopäivätyötä” ja uusien mahdollisuuksien  kartoittamista, ei matkailutoimijoiden oman päivittäisen työn ohessa toteutettava lisärasite. Jatkossa on pyrittävä  liikuntamatkailutoimijoiden ja verkoston laajentamiseen ja pyrittävä avoimeen yhteistyöhön kotimaan ja eri  kohdemaan toimijoiden kesken.

 

Jatkossa Keski-Suomen on valmistauduttava ottamaan vastaan hyvinkin suuria määriä erilaisia "tuotteita" käyttäviä  asiakkaita Euroopasta. Piispalassa esimerkiksi ollaan edelläkävijöitä leirikouluissa, mutta aloittelijoita matkailussa.

 

Kansainvälisten liikuntamatkailutoimijoiden ja virallisten tahojen kanssa tehtävä kiinteä yhteistyö antaa  mahdollisuuden oppia ja kehittää matkailubisnestä, mikä johtaa taloudellisesti tulokselliseen  liikuntamatkailutoimintaan Keski-Suomessa.

 

 

24. - 27.01.  2008 Katalonian alueella vierailu avasi mahdollisuuksien maailman ja Espanjalaisten  yhteistyökumppaneiden vahva sitoutuminen osoitti hankkeen tavoitteet realistisiksi ja hanke on luonut  edellytykset kansainväliselle liikuntamatkailutuotteelle Eurooppaan. Ovi on raollaan – uskallammeko  avata oven kokonaan auki?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOPPURAPORTTI

IEMS OY / Juhani Wahlstenin lausunto:

 

Kuvaan tässä ISCO – IEMS Oy:n osuutta ja näkökulmaa / Juhani Wahlsten:

 

Vuoden 2007 tavoite

 

Kuluneen vuoden tavoite oli alkaa pilotoida ja kehittää kansainvälinen nuoriso-, urheilu ja perhematkailuun ja vaihtoon liittyvä uusi toimintamalli., jonka kautta nuoret, heidän ohjaajansa ja vanhempansa saattavat lapset tutustumaan toisiinsa jo nuorella iällä omassa kasvuympäristössään. Samalla aletaan EU:n tavoitteiden mukaan vahvistaa eurooppalaistumista ja kulttuurista yhteenkuuluvuutta talousalueen sisällä.

 

Lähtökohta

 

Joulukuussa 2006 alettiin kertoa Piispala/ EU-hankkeesta ja hakea sopivat testiryhmät kahdesta lajista, jääkiekosta ja jalkapallosta, Espanja - Suomi - Espanja vaihto-ohjelman käynnistämiseksi.

 

Jääkiekko

 

Ensimmäisenä testilajina oli jääkiekko, jossa heti alkuun espanjalaiset halusivat, että opetus ja vuorovaikutus tulee käydä englannin kielellä. Jääkiekkovanhempien yhteenliittymä APPHE alkoi markkinoida Piispalan ja Suomen jääkiekkoliiton yhdessä tuottamaa kahden viikon leiriä, joka sitten toteutui heinäkuun 2007 aikana.

 

Muiden Barcelonaan suunnattujen vierailujen aikana IEMS-verkoston toimijat Barcelonassa avasivat pitkin vuotta esittäytymismahdollisuuden eri nuorisourheiluun toimivien seurojen, järjestöjen, keskusjärjestöjen ja koulujen välillä.

 

Jalkapallo

 

Lokakuussa 2007 JJK-95 jalkapallojoukkue suoritti vanhempineen harjoittelu- ja pelimatkan Sitgesiin ja  Barcelonaan, jota jo jatkohanketta varten lanseerattiin Katalonian urheiluministeriön alaiselle Katalonian jalkapalloliitolle. Jalkapallon otteluohjelma oli laadittu niin, että seurojen ohella koulut ja yksityinen FC Junior Clubovat olivat pilotoinnin osapuolina.

 

Yhteenveto

 

 

Saaduista kokemuksista on kerätty palaute, jonka synnyttämän mallin avulla voidaan tulevaisuudessa soveltaa ja  laajentaa useampiin lajeihin ja kohderyhmiin.

 

Toimintastrategian ydintä on toisiltaan oppiminen ja yhdessä kokeminen.

 

Painopistealueena on kansainvälinen kasvatus ja eurooppalaisuuden vahvistaminen eri ohjelmasisältöjen avulla.

 

Se tarkoittaa kasvatustahojen perheen, koulun, seuran, liittojen ja ministeriöiden välistä yhteistyötä, jonka  sivutuotteena syntyy taloudellista ja toiminnallista aktiivisuutta ja koordinoinnin kautta säästöjä vaihto-ohjelmien  ollessa moottorina kaikelle tälle.

 

Tätä toimintaa kehittämään, markkinoimaan ja koordinoimaan olisi hyvä olla oma toimijataho / -yritys.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Tavoitteet

 

1.3.1. Piispalan kv. toiminnan ja markkinoinnin kehittäminen

 

Dokumentit ja kv. myynninedistämismateriaalit

 

Hankkeessa toteutetut A4 manuaaliset esitteet (espanjankieliset), CD - Rom esitteet ja leirimainosesitteet sekä JAO/ mediapajan toimesta toteutetut markkinointi- DVD:t ja Piispala (TV) dokumenttiohjelma ovat laadukkaita myynninedistämismateriaaleja ja käytettävissä hankkeen jälkeen liikuntamatkailun markkinoinnissa kansainvälisesti.

 

Yhteistyökumppanit

 

 

Tavoitteena oli löytää yhteistyökumppaneita jatkuvaan liikuntamatkailutoimintaan ja tarkoitus oli tutkia Espanjalaista liikunta- ja matkailutoimintaa niin hallitus-, organisaatio- ja seuratasoilta.

 

FC Barcelonan (jäseniä n. 140 000) amatööriosastojen, erityisesti jääurheilupuolella, toiminta avasi ns. vanhempainjärjestöjen rakenteen ja toimintamallin, jota kannattaa hyödyntää markkinointitoimenpiteissä tulevaisuudessa. Samantyyppisesti toimivat myös muut lajit kuten jalkapallo-, taitoluistelu- tanssi-,  koripallo-, lentopallo-, maastopyöräily-, ja muut lajijaostot ympäri Espanjaa.

 

Sant Cugatissa toimivan Junior FC 1917 Sport & Spa Clubin kanssa aloitettu yhteistyö on yksi konkreettisimmista toteutumista ja edellyttää keskustelujen jatkamista ja mahdollisuudet liikunta- ja kulttuurinvaihtomatkailun pitkäaikaiseen toimintaan ovat hyvät. Suulliset sopimukset yhteistyöstä ovat voimassa ja yhteisten toimintalinjojen löytymiseen ja kunhan aikatauluongelmat Junior FC 1917 Clubin johtohenkilöiden vierailuun Piispalaan ratkeavat vuoden 2008 aikana, kirjalliset yhteistyösopimukset astuvat voimaan vuosina 2008 tai 2009.

 

Konkreettisin toiminta aloitettiin APHHE -vanhempainorganisaation kanssa jo hankkeen aikana. Kesällä 2008 toteutettiin 1.-14.7. jääliikuntaleiri, joka onnistui hyvin niin osallistujamäärän kuin leiriohjelman puitteissa. Yhteistyössä Suomen Jääkiekkoliiton, APHHE:n ja Piispalan kanssa suunnitellaan jo kesän 2008 kansainvälisiä jääleirejä ja tavoitteena on toteuttaa 2-4 jääkiekkopainotteista leiriä Piispalassa.

 

Tältä osin kansainvälistä liikuntamatkailua Piispalassa jää elämään hankkeen jälkeen ja toimijoina / toteuttajina tulevat olemaan Piispala, Suomen Jääkiekkoliitto ja APHHE – vanhempainjärjestö Espanjasta.

 

APHHE–organisaation kanssa tehdyn (helmikuu 2008) yhteistyö- ja markkinointisopimuksen myötä kansainväliset kontaktit turvataan lähivuosiksi Espanjankielisillä alueilla. Tällä sopimuksella taataan jääleirituotteen jatkuvuus Piispalaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteistyökumppaneiden vierailut

 

Espanjalaisten yhteistyökumppaneiden vierailut toteutuivat hankkeen tavoitteiden mukaisesti ja entisestään vahvistavat liikuntamatkailuun liityvien toimintamallien kehittämistä ja lähitulevaisuudessa  toteutettavien toimintojen mm. leirien ym. todennäköisyyttä pohjoiseen Keski-Suomeen ja Piispalaan.

 

Vierailut toteutuivat mm. APHHE – vanhempainorganisaation (Madrid) presidentin mr. Antonio Ruiz Bassolsin ja saman järjestön aktiivisen toimihenkilön mrs.Amelia San Milanin toimesta ja tämä vierailu pohjustaa kesän 2008 ja 2009 liikuntaleirejä Piispalassa konkreettisesti.

 

Mr. Pablo Negren, mr. Juan Andreas Hernandon ja mr. Manel Raventoksen vierailu 5.-9.11. Summassareen, Piispalaan ja Peurunkaan edesauttavat Barcelonan alueella Keski-Suomen alue-tuntemusta ja vierailun johdosta yhteistyön tulevaisuus on vankemmalla pohjalla jatkossa kunta-, yritys-  ja liikuntasektoreita ajatellen. Hankkeen aikana vahvistui molempisuuntaisten vierailujen tärkeys todellisen yhteistyön aloittamiselle ja varsinkin liikuntamatkailuun liittyvien tuotepakettien kehittämiseen loppuasiakkaalle.

 

Muut yhteistyökumppanuudet

 

Hankkeen aikana ja sen avulla luotujen suhteiden pohjalta Katalonian ja Madridin alueilla on mahdollista tulevaisuudessa luoda uusia toimivia yhteistyökumppanuuksia, mutta se vaatii hankkeessa toteutettujen promootio- ja neuvottelumatkojen jatkamista. Jos yhteydenpito jää tulevaisuudessa vain puhelimen tai sähköpostin varaan hankkeen aikana luodut ystävyyssuhteet todennäköisesti katoavat ja kiinnostavuus kohdemaassa vähenee.

 

 

Hankeen aikana savutettuja yhteistyöpohjaisista kumppanuuksista mainittakoon seuraavat:

 

 

 

Generalitat de Catalunya / Department de la Vicepresidencia/ Secretaria General de l`Esport

 

FC Barcelonan amatööriurheilujaostot kuten jääkiekko-, jalkapallo- ja taitoluistelujaostot,

 

Sant Cugatin Junior FC 1917 Sport & Spa Club,

 

Fitnessalud (Sant Cugat) / Sijoittajaorganisaatio,

 

La Salle–koululaitos (Barcelona),

 

Europa School (Sant Cugat),

 

Sitgesin kunnan liikunta- ja matkailuvirasto,

 

APHHE – vanhempainjärjestö / -organisaatio Espanjassa,

 

Madridin alueen APHHE –järjestön päättäjät, aktiivisia liikuntajärjestöihmisiä mm. Majadahondan, Jacan, Villalban ja Barcelonan alueelta sekä lisäksi

 

Katalonian Jalkapalloliitto (Federaciò Catalana de Futbol),

 

MicFootball–organisaation päättäjiä (Sant Cugat) ym. unohtamatta suoria henkilökontakteja arvovaltaisiin liikunta- ja kuntaihmisiin Katalonian maakunnassa.

 

1.3.2. Pohjoisen Keski-Suomen matkailuyritysten ja espanjalaisten yhteisöjen tiivis verkostoituminen

 

Piispalan ja APHHE – vanhempainjärjestön sekä Suomen Jääkiekkoliiton kanssa on sovittu jääkiekkoon liittyvien kansainvälisten leirien kehittämisestä ja toteuttamisesta myös vuonna 2008 Piispalassa ja leirien ”sisältö -formaatin” – löytämiseksi jokakesäiseksi tapahtumaksi ja sen kehittäminen eurooppalaiseksi tuotteeksi. Jo itsessään tämä tapahtuma (2 - 4 leiriä/vuosi) luo liikuntamatkailunäkymiä pohjoiseen Keski-Suomeen vuosiksi eteenpäin ja ensikesän 2008 tavoite on n. 2500 - 3000 majoitusvuorokautta alueelle.

Kirjallisen sopimuksen ajankohta on vuoden 2008 aikana.

 

Summassaari (Kylpylähotelli Hotelli) on hankkeen avulla löytänyt paikkansa Piispalan rinnalla (yhteistyössä) aikuismajoittujien sijoituspaikkana jääliikuntaleirien aikana.

 

Sitgesin ja Katalonian liikunta- ja matkailuviraston ajatukset yleensä liikunta- ja kulttuurinvaihtomatkailun kehittämisestä ovat olleet neuvotteluissa yhdensuuntaisia hankkeen kanssa ja v. 2007 aikana aloitetut neuvottelut ovat hyvänä pohjana tulevien vuosien yhteistyölle K - S:n ja Katalonian alueen päättäjille.

 

1.3.3. Omien kansainvälisten ympärivuotisten matkailutuotepakettien kehittäminen ja tuotteistaminen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hankkeen aikana toteutetun jääliikuntaleirin kahden viikon ohjelma toimii hyvänä mallipohjana kaikkia liikuntalajien kansainvälisiä leirejä Piispalassa. Leiripalautteesta (1.-14.7.2007) asiakkailta saatujen muutosehdotusten huomioiminen ja niiden korjaaminen ohjelmaan tuottaa monialaisen ohjelmapohjan Piispalan kansainväliseen leiritoimintaan jatkossa. JAMK:n oppilaiden (yllä nimet kts. toteuma 21.9.) tekemiä talvi- ja kesäohjelmapohjia muuttamalla ja soveltamalla on saatu hankkeen tavoitteet täytettyä ja tuote on mahdollista jatkokehittämällä luoda kilpailukykyiseksi liikuntamatkailutuotteeksi Eurooppaan.

 

Dokumentointi

 

 1.-14.7.2007 liikuntaleirin dokumentointi (leiriohjelmat, DVD:t, valokuvat cd:llä ja suulliset ja kirjalliset palautteet) luovutetaan hankkeelle ja edelleen Piispalan käytettäväksi ja kehitettäväksi.

 

1.3.4. Kv. liikuntaa harrastavien ja liikuntaa toteuttavien (clubien, seurojen, keskusten) tahojen omien sidosryhmien, kuten jäsenten, perheiden, lasten, nuorten (Espanjassa) aktivointi liikuntaelämys- ja kulttuurinvaihtomatkailuun omien organisaatioiden kautta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ns. sisäinen markkinointi toteutettiin hankkeen aikana APHHE – vanhempainjärjestön toimesta koskien kesän jääliikuntaleiriä ja siitä saadut kokemukset ovat erittäin tulokselliset. APHHE – organisaation kanssa on tehty suullinen sopimus markkinoinnin jatkamisesta ja kesän 2008 jääliikuntaleirien markkinointi tullaan toteuttamaan samalla tavalla kuin hankkeen pilottileirin markkinointi. Markkinointi toteutettiin APHHE :n nettisivujen avulla sekä sähköpostimainontaa (jäsenarkistoa) hyödyntäen. Sisäinen (maa- ja kohderyhmäkohtainen) markkinointi on keino tulokselliseen toimintaan myös muuta matkailusektoria ajatellen ja ns. sisäisen markkinoinnin kehittämiseen on hankkeen aikana saatu uskottavuutta. ”Sisäinen” markkinointi on osoittautunut myös taloudellisesti edulliseksi toimintatavaksi.

 

Dokumenttiohjelma ATEI-kouluTV:lle

Dokumenttiohjelma valmistunut ja JAO:n tehtävänä lanseerata ohjelma ATEI:lle vuoden 2008 aikana. (Ei toteutunut).

 

 

1.3.5. Hankkeen aikaiset vaikutukset alueelle (näkyvyys, mvrk –toteumat, informaatio)

 

Hankkeessa saadut tulokset puhuvat puolestaan ja hankkeen aikana luotujen kontaktien kautta on todennäköistä, että liikuntamatkailulla tässä muodossa on potentiaalia, tilaus ja se lisää koko Keski-Suomen maakunnan matkailusektorin majoitusvuorokausia lähitulevaisuudessa.

 

Keski-Suomen matkailusektorin sirpaleisuus ja alue- / yrityskeskeinen ajattelutapa, voi olla suurin este kansainvälisen markkinoinnin onnistumiselle, kehittymiselle ja laajentumiselle jatkossa.

 

Pelkästään Pohjoisen Keski-Suomen alueen matkailuyritysten markkinointiin pohjautuvan yhteistyön kehittäminen vaatii aikaa ja ponnisteluja lähivuosiksi, yhteismarkkinointi koetaan vieraaksi ja usko vain ja ainoastaan omiin yrityskohtaisiin markkinointitoimenpiteisiin on vallalla.

 

Kun ajatellaan koko maakunnan matkailuyrittäjien ja – toimijoiden mahdollista yhteismarkkinointia kansainvälisille asiakkaille on yhteistyön aikaansaaminen haastavaa.

 

Kohdennettujen asiakasryhmien laajentuessa Eurooppaan, on kohdennettu (esim. alueen ns. veturit yksissä kansissa) yhteismarkkinointi ainoa oikea toimintatapa.

 

Työmäärä ja ponnistelut yhteishengen luomiseksi maakunnan alueella tulee olemaan haastava ja hankkeen aikana saatujen kokemusten pohjalta ehkä mahdotonta, jos asenteet eivät toimijoilla muutu.

 

Logistiikka, varsinkin Helsingistä Keski-Suomeen on ongelmista suurimpia ja olisi toivottavaa, että yhteys Helsingin ja Jyväskylän lentokenttien välillä voisi kehittyä taloudellisemmaksi, tietenkin ns. jatkuvan charter – lentojen kehittäminen kausiluonteiseksi toiminnaksi Euroopasta suoraan Jyväskylään voisi avata mittavia matkailuun liittyviä näkymiä ja edesauttaisi kansainvälisen liikuntamatkailutuotteen markkinointia ja kasvamista taloudellisesti tuottavaksi liiketoiminnaksi Keski-Suomen maakunnassa.

 

1.3.6. Hankkeen päätavoite

 

- Hankkeen aikana tavoitteena oli luoda Piispala – Formaatti tuotekehitysmalli markkinointi-,

 

verkostoitumis- ja tuotekehitykseen ja ryhmäliikuntamatkailuun ja luoda liikuntamatkailun sidosryhmille vientituote Eurooppaan.

 

- Dokumentointi, esitteet, DVD- ja CD-levyt ja yhteyden ottojen määrä yhteistyökumppaneilta ja majoitusvuorokausien määrät.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.7 Pohjoisen Keski-Suomen erityisesti talvimatkailun kehittäminen osana Saarijärven seudun Master Plan – hanketta.

 

Talvimatkailun osalta hankkeen aikataulu 2.10.2006 - 31.12.2007 ei soveltunut pilottileirikokeilun toteuttamiseen talviaikana, mutta jatkossa hankkeessa suunniteltuja (JAMK) ja toteutetun kesäleirin ohjelmia voidaan sovelletusti käyttää talviajan tapahtumia markkinoitaessa jatkossa.

 

Ns. Piispala – Formaatti on hyvänä pohjana tehtäessä liikuntamatkailuun liittyviä markkinointisuunnitelmia ja kv. kohderyhmävalintoja esim. jo talvimatkailua perinteisesti toteuttaviin maihin mm. Venäjälle, Saksankielisille alueille ja tietenkin Ruotsiin, Norjaan ja Tanskaan.

 

1.3.8 Öijänniemen matkailualueen kehittäminen kansainvälisten toimijoiden avulla osana Saarijärven seudun Master Plan – hanketta ja mahdollisen eurooppalaisen yhteistyökumppanin löytäminen.

 

 Hankkeen aikataulu ei antanut mahdollisuutta esitellä syvällisesti Öijänniemen suunnitelmia kohderyhmille.

 

 Jatkossa hankkeella luotujen yhteyksien välityksellä Öijänniemen alueen kehittäminen ja markkinointi  kansainvälisesti on mahdollista ja suunnitteluvaiheessa arkkitehti Juan Andres Hernando /Kataloniasta on  lupautunut konsultoimaan alueen ns. Eurooppalaisesta näkemyksestä ja vaatimustasosta.

 

 

2. HANKKEEN TOIMENPITEET, TOTEUMAT, ORGANISAATIO JA YHTEISTYÖVERKOSTOT

 

2.1.  Hankkeen toteuttajat ja yhteistyökumppanit

 

Toteuttaja

 

Hankkeen toteuttajana toimii Luonto-, liikunta- ja nuorisomatkailukeskus Piispala, joka kantaa hankkeesta myös taloudellisen vastuun (hakija).

 

Luonto-, liikunta- ja nuorisomatkailukeskus Piispala vastasi käytännössä koko hankkeen toteutuksesta yhteistyössä Juhani Wahlstenin, Isco - Iems Oy:n, Pablo Negren Iems Ltd:n kanssa. Piispalan puolesta vastuuhenkilöinä toimivat projektipäällikkö ja idean kehittäjä Risto Kankaanperä ja projektisihteerinä Sanna Pesola.

 

Hanke toteutettiin tavoitteiden mukaisesti ja hankeaikatauluun nähden kokonaisuus onnistui erittäin hyvin ja hanke on luonut toimivaa liikunta-matkailua alueelle ja on ottanut huomioon koko pohjoisen Keski-   Suomen matkailun kehittämisen. Taloudellisesti hanke on pysynyt sille asetetuissa tavoitteissa ja raameissa.

 

Yhteistyökumppanit

 

Hankkeen aikana neuvotellaan alkuvaiheen ja jatkohankkeen tarvittavat yhteistyökumppanit (Saarijärvenseudulla, Keski-Suomessa ja Espanjassa). Yhteistyökumppaneiden määrää tai sijaintimaata ei ole tarvetta rajata hankehakemuksessa, mutta suomalaiset yhteistyökumppanit pyritään, jos mahdollista, saamaan pohjoisen Keski-Suomen alueelta.

 

Saarijärven seutu:

 

Hankkeen kokemukset ja saadut palautteet asiakkailta osoittavat Saarijärven matkailupalveluiden olevan  vielä kehitysvaiheessa ja toivottavasti Saarijärven seudun Master Plan -suunnitelmat toteutuvat, jotta  alueelle rakentuu palveluja, jotka täyttävät kansainvälisessä liikuntamatkailussa tarvittavat kriteerit.

 

Tällä hetkellä palvelujen taso (ohjelma-, vapaa-ajan-, ruokapalvelut) alueella ja määrä  (majoituspaikkakapasiteetti) eivät ole aivan vielä laadukkaalla kansainvälisellä tasolla.

 

Piispala:

 

Piispalan asema ja perinteinen toiminta lasten, nuorten ja perheiden parissa on hankkeen aikana saatujen kokemusten ja asiakaspalautteen valossa valmis kehittymään kansainväliseksi lasten ja nuorten liikuntamatkailukohteeksi / -tuotteeksi. Liikuntapaikat, ohjelmapalvelut, majoitus ja Piispalan sijainti ovat ihanteellisia elementtejä kehitettäessä kansainvälistä liikuntamatkailutuotetta Eurooppaan.

Ruoka-, hygienia-, terveys- ja oheispalveluja (Piispalan ulkopuolella) on kehitettävä kansainvälisiä lapsi ja  nuorisomatkailijoita silmällä pitäen yhteistyössä hankkeen (espanjalaisten /eurooppalaisten ja  kotimaisten) yhteistyökumppaneiden toimesta.

 

Liikunta- ja kulttuurinvaihtomatkailutuotteesta on mahdollista kehittää Eurooppaan laadukas vientituote,  mutta lyhyen hankkeen aikana (14 kk :tta) siitä ei saada vielä valmista, toimivaa ja tuloksellista  matkailuliiketoimintaa alueelle. Yhteydenpito (jopa alueellinen yhteydenpito) ja promootiomatkat  kohdemaahan (-maihin) on vasta hankkeen toimesta aloitettu ja ehkä 2-3 vuoden jatkuvan toiminnan  kehittämisen tuloksena pystytään luomaan yhteistoimintaverkosto, joka kehittää, markkinoi ja toteuttaa  kansainvälisesti merkittävää liikunta- ja kulttuurinvaihtomatkailua pohjoiseen Keski-Suomeen.

 

Espanjaan luotujen yhteistyökumppaneiden kuten APHHE - organisaatio, FC Barcelonan amatöörijaostot, Junior FC 1917 Club ja Sitgesin liikunta- ja matkailuvirastojen toiminta on osoittautunut luotettavaksi ja toimivaksi verkostoksi ja sen jatko on paljolti kiinni taloudellisesta panostuksesta kansainvälisen toiminnan kehittämiseen ja ylläpitämiseen. Markkinointi, yhteydenpito, tuotekehitys ja promootiot eivät toteudu tuloksellisesti pelkästään Piispalan toimesta. Piispala voi tehdä pienimuotoista tuloksellista, omista lähtökohdista olevaa kansainvälistä liikuntamatkailutuotetta ja -toimintaa, mutta sen taloudelliset vaikutukset ovat koko alueelle pieniä.

 

Jatkossa Keski-Suomen alueelta on löydyttävä todelliset yhteistyökumppanuuteen perustuvat toimijat.

 

Liikuntamatkailu tulee liikuttamaan lapsi-, nuoriso- ja perheasiakasryhmiä maakuntaamme ja näiden  asiakasryhmien kokonaisvaltaista palvelukonseptia on pyrittävä kehittämään markkinoinnin osalta Keski- Suomen maakuntaan. Esim. palvelutarjoajien markkinointikonsepti, johon kuuluisivat Piispala, Peurunka,  Summassaari, Jyväskylä ja Himos olisi jo huomattavasti laajempi kokonaisuus esiteltäväksi  asiakasryhmille Euroopassa. Siitä löytyisi jokaiselle asiakaskohderyhmälle tarvittavat palvelut. Lisäksi  konseptiin voisi liittää mökkipalvelujen tarjoajat, jolloin matkailupalvelut kattaisivat lähes kaiken  Eurooppalaisille liikunta-, kulttuuri- ja omatoimi mökkimatkailusta kiinnostuneet asiakaskohderyhmät.  (Tietenkin tähän olisi kytkettävä logistiikka- ja matkatoimistopalvelut ym. matkailuun liittyvät toiminnot).

 

2.2. Markkinointimateriaali

 

Markkinointimateriaalit ja muu materiaali liitteenä (esitteet, CD:t, DVD-ohjelma).

 

 

2.3. Tutustumismatkat

 

Promootio- ja tutustumismatkat sekä näiden ohessa neuvottelumatkat ovat välttämättömiä matkailun  aloittamiseksi uusille asiakaskohderyhmille. Ensiarvoisen tärkeää on koko liikuntamatkailutuotteelle tietää  asiakkaiden kulttuuritausta: mistä, ketä ja milloin asiakkaat tulevat ja vielä mitkä ovat asiakkaan  odotusarvot matkailukohteesta Suomessa.

 

Hankkeen kantavana voimana ja lähtökohtana on ollut yhteistyökumppaneiden (J. Wahlsten ja P. Negre)  maakohtaiset kokemusperäiset tiedot, promootio- ja neuvottelumatkojen täsmälliset agendat (ketä,  milloin, mitä ja miten) ja varsinkin kohdemaan liikunta- ja koulumaailman organisaatioiden käytännön  historia.

 

Ennen hanketta Piispalan toimesta toteutettiin keväällä 2006 Risto Kankaanperän, Juhani Wahlstenin ja  Pablo Negren tutustumismatka Barcelonan alueelle Kataloniaan ja matkan aikana tavattiin, kartoitettiin ja  määriteltiin mahdollisia potentiaalisia kohderyhmiä liikuntamatkailun sektorilta. Tämän matkan jälkeen  laadittiin promootio- ja neuvottelumatkojen aikataulut hankkeelle ja niitä tarkennettiin jokaisen  promootiomatkan jälkeen uudestaan hankkeen aikana.

 

Hankkeen aikana tehtiin neljä promootio- ja neuvottelumatkaa ja jokainen matka avasi uusia konkreettisia  kontakteja ja mahdollisuuksia Katalonian alueelle.

 

Tärkein hankkeen kannalta on ollut vanhempainorganisaatiojärjestelmän avautuminen lasten ja  perheiden liikuntaharrastuksissa ja – matkailuun liittyvinä tärkeinä osina. Lasten huoltajat  Kataloniassakin, ovat vahvasti päättämässä ja toteuttamassa mihin, milloin ja mihin hintaan liikunta-,  seuratoiminta- tai koulujen kesäleiritapahtumia tehdään ja miten ne organisoidaan.

 

Tämä tieto avasi mahdollisuuksia kehittää juuri Piispalan tapaiseen paikkaan oikeat kansainvälisesti  korkealaatuiset tuotteet ja valintaan Piispalalle oikeat kohderyhmät kuten jääkiekon-, jalkapallon-,  tanssin-, uinnin-, lentopallon- ym. laajat harrastajamassat ja heidän aktiiviset vanhempansa.

 

Hankkeen aikaiset matkat kohdennettiin näihin ryhmiin ja heidän organisaatioihinsa ja kiinnostus Suomea  ja Piispalaa kohtaan on vahvasti kasvanut ja samalla koko Keski-Suomen matkailupalvelujen tunnettuus  lisääntyi ”räjähdysmäisesti” Katalonian alueella kontrolloidusti ja kohdennetusti.

 

Promootiomatkojen markkinointi pyrittiin tekemään rehellisesti, kertomalla alueen huonot ja hyvät puolet  ja vahvana tukena neuvotteluissa oli yhteistyökumppanimme Pablo Negren kertomukset omista  kokemuksistaan Piispalassa, missä hän vieraili kevään 2006 aikana. Tässäkin toiminnossa  avainmarkkinoija oli oman maan / kohdemaan asukas, joten ns. sisäinen markkinointiajatus toteutui jo  hankkeen alusta lähtien ja jatkui kaikkien neuvottelutapahtumien aikana Espanjassa.

 

Liikuntamatkailun jatkumiselle hankkeen jälkeen on ensiarvoisen tärkeää myös jatkossa toteuttaa  kaksisuuntaisia promootio- ja neuvottelumatkoja eri organisaatioiden avainhenkilöiden toimesta.

 

On helpompi sitouttaa alueella käyneitä ihmisiä yhteistyöhön kuin yrittää sanoin tai kuvin/ esittein  vakuuttaa esim. huoltajia lähettämään lapsiaan kauas pohjolaan liikuntaleirille tai muuhun  leiritapahtumaan, hankkeen avainhenkilö on ollut Pablo Negre Espanjan päässä ja myöhemmin olemme saaneet mukaan täällä pilottileirin aikana lomailleita aktiivisia järjestöissä toimivia vanhempia mm. Madridin, Majadahondan, Jacan ja Barcelonan alueilta.

 

2.5. Tuotepaketit

 

 Liitteenä kopiot JAMK:n oppilaiden oppilastyönä toteutetut leiriohjelmapaketit.

 

 Liitteenä jääliikuntaleirin 1.- 14. 7. 2007 kahden viikon ohjelma

 

 (suunnittelu toteutettu yhteistyössä Suomen Jääkiekkoliiton kanssa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Tuotetestaus

 

Kansainvälisen jääliikuntaleirin ohjelma on toteuttamiskelpoinen myös jatkossa ja se on sovellettavissa  niihin lajeihin joita Piispalassa voidaan harrastaa.

 

Hinta on osoittautunut kilpailukykyiseksi kansainvälisillä liikuntamatkailumarkkinoilla ja kesän toteutuneen  jääleirin hintaa tullaan korottamaan vuodelle 2008 n. 20 -25 %. Tuotepaketteja kehitetään jatkuvasti yhteistyössä kotimaisten ja ulkomaisten yhteistyökumppaneiden kanssa Eurooppalaiseksi  huipputuotteeksi.

 

2.5. Verkostoituminen

 

Piispala on valmis tekemään uuden hankkeen joka pohjautuu tässä hankkeessa saaduille kokemuksille ja alueen laajentumisen kautta uusille kohderyhmille Eurooppaan vuosille 2008 ja 2009 ja siitä tiedotetaan kaikille maakunnan matkailutoimijoille ja siihen voi liittyä yritysrahoituksen muodossa.

 

Liitteenä kohdassa 6. on tarvittavan markkinointiorganisaation ja verkoston luonnin toimintatapaa kuvaavat kaaviot. Tuotteistaminen tulevaisuudessa tapahtuu markkinointiorganisaation ja alueen matkailutoimijoiden ja yhteistyöverkoston toimesta, markkinointi (yhtiön) oman toimijan kautta liikunta- ja urheilu- sekä näiden sidosryhmille Eurooppaan.

 

Hankkeen tiukan aikataulun johdosta Charity – toiminnan pilotointi ei toteutunut.

 

Hankkeen toimesta tiedusteltiin ja tutkittiin jo toimivia järjestelmiä esim. Kanadassa ja jatkossa tämän  tyyppinen toiminta myös liikunta- ja kulttuurinvaihtomatkailussa koskien lasten toimintaa on mahdollista.  Charity –toiminta vaatii laajaa yhteiskunnan ja yritystoiminnan tukea.

 

3.  MARKKINA-ANALYYSI

 

JAMK opiskelijat ovat tehneet / keränneet materiaalia kuluttajien käyttäytymisestä. Materiaalikopiot  liitteenä (paperiversioina, ei artikkelissa).

 

 

4. YHTEISTÖVERKOSTON TAVOITEKUVAUS KEVÄT 2008 (29.02.2008)

 

Espanja: IEMS L.T., Spain, ed. Pablo Negre (toteuttaja)

 

- Hankesuunnitelman mukaiset toiminnot

 

DIR Club, kuntosaliketju (jäseniä 70 - 90 000 + perheet)

 

- Yhteistyöneuvottelut pyritään aloittamaan vuoden 2007 aikana

 

FC BARCELONA (135 000 jäsentä+ perhejäsenet)

 

- Markkina-, kiinnostavuus-, ym. tutkimustulokset syyskuu 2007

 

- Pilottileiri toteutui: kv. –leiri 1.-14.7.2007  (lajina jääkiekko) / APHHE Madrid ja Barcelona

 

Fitnessalud rahoittajataho (8-9 clubia Espanjassa)

 

- Vierailukäynti Piispalaan ja esisopimus yhteistyöstä vuoden 2007 aikana

 

JUNIOR FC 1917 Sport & Spa CLUB (n. 2000 yhteisö ja henkilöjäsentä +perheet)

 

- Vierailukäynti Piispalaan ja esisopimus yhteistyöstä vuoden 2007 aikana (suullinen sop. 11.4.)

 

- Markkinointi toimet keväällä 2007 jäsenistölle (jäsenesitteessä Piispalan promootio + tarjous )

 

ATEI – koulu- TV ( n. 200 miljoonaa katsojaa / JAO / mediapajan yhteistyökumppani)

 

- Ohjelmasopimus vuoden 2007 aikana

 

 UUSI APHHE Vanhempainjärjestö (järjestää ja hoitaa juniorijääkiekkotoiminnan Espanjassa)

 

- Järjestää ja toteuttaa hankkeen markkinointia Madridin alueella

 

- Promotoi hanketta Madridin lähikuntien virkamiehille ja poliitikoille

 

- Luvannut järjestää tapaamisen kuntatasolle Madridin lähikuntaan lokakuulle vko 42

 

- Yhteistyöneuvottelut ensivuoden toiminnoista Piispalassa vuoden 2007 aikana

 

 UUSI - Generalitat de Catalunya / Departament de la Vicepresidencia / Secretaria General l`Esport

 

- Katalonian hallituksen liikuntapolitiikasta vastaava osasto

 

- Vaihto-ohjelmien (kv.) vastuuorganisaatio

 

Yhteistyöverkoston toiminnan jatkuvuus on kiinni Piispalan ja alueen jatkotoimenpiteistä.

 

Yhteistyökumppaneiden aktiivisuus on hankkeen aikana ollut kiitettävää – Suomi kiinnostaa!

 

Suomi: ISCO-IEMS OY / ed. Juhani Wahlsten (toteuttaja)

 

- Hankesuunnitelman mukaiset toiminnot

 

 Mediapaja/Jyväskylän Ammattioppilaitos (JAO)

 

- Kuvauksien toteutus kevät - kesä 2007

 

Tikkakosken lentokenttä

 

- Ei toimintoja ennen 31.12.2007

 

Lentoyhtiö (esim. Blue 1, Finnair, IBERIA…)

 

- - Ei toimintoja ennen 31.12.2007

 

- (Ehkä neuvottelut Finnairin kanssa / Suomen Jääkiekkoliiton yhteistyökumppani!)

 

Kansainvälisesti toimiva suurehko yritys (esim. Valtra)

 

- Ei toimintoja ennen 31.12.2007

 

Saarijärven seudun matkailuyritykset (logistiikka, majoitus- ym. palvelut)

 

- Kylpylähotelli Summassaaren kanssa yhteistyöneuvottelut /esisopimus v:n 2007 aikana

 

Matkatoimisto (in – out)

 

- Suomen Matkatoimisto on valittu yhteistyökumppaniksi – jatkoneuvottelut v:n 2007 aikana

 

Alueen liikunta-, urheilu- ja kuntoiluorganisaatiot

 

- Hankkeen esittely ja mahdollisen yhteistyön aloitus

 

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu

 

- Oppilastyönä tuotepakettien suunnittelu /OK / analysointi

 

- Pienimuotoisen markkina-analyysitutkimuksen toteutus /OK /analysointi

 

Lajiliitot (lajiohjaus ja tuotekehittäminen yhteistyössä, valmennus):

 

Suomen Jääkiekkoliitto (APHHE -järjestö, kv. jääkiekkoleirin 1.-14.7. ohjaus ja valmennus)

 

- Yhteistyön aloitus

 

Suomen Palloliitto K - S:n Piiri (FC JUNIOR CLUB – ohjaus ja valmennus)

 

- Hankkeen esittely ja mahdollisen yhteistyön aloitus

 

Suomen Uintiliitto / Swimming Jyväskylä ry (FC JUNIOR CLUB – ohjaus ja valmennus)

 

- Hankkeen esittely ja mahdollisen yhteistyön aloitus

 

Yhteistyöverkoston toiminta on ollut hyvää ja kiinnostus hanketta kohtaan ollut koko ajan kasvavaa.

 

 ISCO-IEMS / Juhani Wahlsten on toimillaan osoittanut olevansa kansainvälisten uusien oikeiden ovien  avaajana huippuluokkaa. Visio kansainvälinen Keski-Suomi on muuttumassa konkretiaan myös  liikuntamatkailun saralla. Hanke elää aikansa, mutta hankkeen tehtävänä on luoda jatkuvaa toimintaa ja  jo tämä hanke on luonut pysyvää liikuntamatkailua Piispalaan.

 

 Yllä olevista hankkeelle tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat olleet JAO / mediapaja (tuotteet liitteenä),  Kylpylähotelli Summassaari (huoltajien majoitus kv. jääleirin aikana), JAMK (kesä- ja  talviohjelmapaketit), Suomen Jääkiekkoliitto (pilottileirin käytännön toimet), Suomen Palloliitto Keski- Suomen Piiri (Katalonian Jalkapalloliiton yhteistyö vuosille 2008 ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 2009).

 

 Yhteistyön jatko on kiinni kumppaneiden ja varsinkin alueen matkailutoimijoiden aktiivisuudesta ja  yhteisen toimintalinjan kehittämisestä ns. yhteisen vision löytymisestä.

 

Jyväskylässä 15.01.2008

 

Luonto-, liikunta- ja nuorisomatkailukeskus Piispala

 

Risto Kankaanperä

 

hankevetäjä

 

 

 

TAPAHTUMIA HANKKEEN AIKANA 2006-2007

 

Tapahtumat / Päiväkirjan omaisesti kirjattuna:

 

 

Päiväkirjan omainen raportti ensimmäisen Barcelonan ja Sant Cugatin matkasta 22.11.-8.12.2006 / LIITE 2:

 

 26.11.-8.12. Juhani Wahlstenin /IEMS matkapäiväkirja promootio- ja neuvottelumatkasta Barcelonassa

 

29.11.-4.12. Risto Kankaanperän/Piisala neuvottelu ja alustava promootiomatka Barcelonaan.

 

Päiväkirjan tekijä: Juhani Wahlsten, ISCO-IEMS, Finland

 

Raportti 26.11.- 8.12.2006

 

Espanja, Barcelona

 

22.11.2006

 

Barcelona matkan valmistelut

 

26.11.

 

Matka Turku - Barcelona

 27.11.

- Risto Kankaanperän matkan valmistelut ja ohjelman esittely

- Järjestäytymiskokous IEMS Spain Pablo Negre

- Vaihto-ohjelman esittely FC Barcelonan amatöörijaoston johtajalle Gaby Cairolle

- Vaihto-ohjelman esittely FC Barcelonan jääkiekkojaoston puheenjohtajalle Tony Miquelille.

 

28.11.

 

- Kokous IEMS Spain Pablo Negre

- EU-hankkeen/vaihto-ohjelman esittely FC Barcelonan amatöörijaoston Espanjan jääkiekkoliiton puheenjohtajalle Frank Gonzalesille ja maajoukkueiden johtajalle Enrique Espinolle,

 

29.11.

 

- Kokous IEMS Spain/ Pablo Negre

- Nouto Barcelonan lentokentältä / Risto Kankaanperä

 

30.11.

 

- EU-hankkeen/vaihto-ohjelman esittely yhdessä Risto Kankaanperän ja Pablo Negren FC Barcelonan ammattilaisseuran IEMS Pau Negren kanssa.

- EU-hankkeen/vaihto-ohjelman esittely FC Barcelonan juniorivalmentajalle ja espanjalaisen jääkiekon ja jääurheilun promoottorin Manel Raventosille

- Kokous Risto Kankaanperä EU-hankkeen säännöt, kokemukset 1. päivän kokouksista

 

01.12

 

- EU-hankkeen/vaihto-ohjelman esittely Club Junior/ Sport & Spa johtajalle Lluis Boadalle ja Fitnessalud investointiryhmän johtajan Javier Bozalongolle yhdessä Risto Kankaanperän ja Pablo Negren kanssa .- Yhteenvetokokous Risto Kankaanperän kanssa

 

02.12

 

- Risto Kankaanperä- Pablo Negre yhteenvetokokous edellisen matkan alkuosan kokemuksista

 

03. 12.

 

- Matka Barcelonan ulkopuolelle Caldetas kaupunkiin

- Tapaaminen IEMS Spain Ines Negre, jolla kokemusta Piispalan tapaisista nuorisoleireistä Englannista ja USA:sta ja nuorisotytöstä Hondurasissa

- Koko matkan tapahtumien kertaaminen ennen Kankaanperän matkaa Suomeen.

 

04.12.

 

- Lähempi tutustuminen nuorisourheilupromoottorin Manel Raventosin jäähallihankkeiden paikkoihin ja keskustelut testiryhmän lähettämisestä kesällä 2007 Piispalaan. ja tulevaisuuden jääurheiluvaihto-ohjelmaa ajatellen Sitgesissä ja Gavassa Barcelonan ulkopuolella.

 

05.12.

 

- Toimenpideohjelman rakentaminen IEMS Spain/ Piispala hankkeelle keskustelun pohjaksi iltapäivän yhteenvetokokoukselle Pablo Negren kanssa.

- Risto Kankaanperän soitto ja terveiset iltapäivän kokouksiin

- Työlounas FCBarcelonan veteraanien puheenjohtajan Javier Zapatan kanssa koskien mahdollista ensi kesän Suomen matkaa.

- Yhteenvetokokous Pablo Negren kanssa.

 

06.12.

 

- Raportin valmistelua

- Jääkiekko-ottelussa FCB - Viella vaihto-ohjelman esittely muille FC Barcelonan jääkiekkojaoston vastuuhenkilöille ja Viellan joukkueenjohtajalle herra Gastellsille.

 

07.12.

 

- Vaihto-ohjelman esittely Juan Andrés Hernando Lopezille

- Vaihto-ohjelman esittely FC Barcelona jäsenhankintaohjelman vastaavalle Pasi Lankiselle.

- Vaihto-ohjelman esittely FCB jääkiekkovalmentajalle Carlos Kubalalle

 

08.12.

 

-tutustuminen SPL Keski -Suomen piirin kilpailupäällikköön Mika Järviseen ja hänen edustamansa juniorijoukkueen osallistumisesta vaihto-ohjelmaan ja Barcelonassa runsaat kaksi vuosikymmentä vuotta asuneeseen Mikko Savikkoon ja vaihto-ohjelman esittely ja sen toteuttamisesta keskustelu.

 

 

Päiväkirjan omainen raportti toisen Barcelonan ja Sant Cuga :n matkan toteutumista 10. – 15.4.2007 / LIITE 2.1

 

10.4.2007

 

klo 6:05  Lento Jyväskylä – Helsinki

klo 7:30-10:30  Helsinki – Barcelona

klo 11.30  Hotellilla

klo 14:00-18:00  Palaveri Pablo Negre: -vierailun ohjelmaselvitys, tavoitteet ym.

 

 

11.4.2007

 

Neuvottelumatka Sant Cugatiin Junior FC Sport & Spa Clubille.

Mukana: Pablo Negre ja Manel Raventos

Neuvottelut Sant Cugat

Paikalla:

Javier Bozalongo, Fitnessalud

Luis Boada, Junior FC Club

Pablo Negre, IEMS L.T. Spain

Manel Raventos, APHHE / ProEsportsGel L.T.

Risto Kankaanperä, Piispala

 

Kokouksen asiat ja päätökset (suomeksi ja espanjaksi):

 

1. FC Junior lupautuu tekemään klubijäsenilleen ja perheilleen PIISPALAA tunnetuksi Piispalan toimittamien esitteiden pohjalta jo kesäksi 2007. Kuitenkin tavoite on jo kesässä 2008.

2.  Sovitaan organisointiyhteistyöstä jalkapalloryhmän harjoittelun ja pelien organisoimiseksi lähitulevaisuudessa. Samalla pyritään löytämään oikeat henkilöt po. järjestelyjen onnistumiseksi.

3. Pyritään vahvistamaan vaihto-ohjelmaa osapuolten; Piispala, Fitnessalud ja Junior FC Sport & Spa Clubin kesken.

 

Espanjaksi / raportin tekijä: Pablo Negre, IEMS L.T. Spain

INFORME REUNIÓN F.C.JUNIOR DÍA 11.04.07

 Asistentes : Risto Kankaanperä, Javier Bozalongo, Lluis Boada, Manel  Raventós y Pablo Negre.

F.C. Junior se responsabiliza de promocionar PIISPALA informando a las familias-socios del Club.

 A tal efecto, Risto enviará escrito de PIISPALA para incorporarlo en el folleto general que ya tiene preparado el F.C.Junior de sus Cursos de Verano 07, con su  imagen corporativa.

El número será limitado, caso de alguna familia interesada. El objetivo Verano 08.

Se estudia visita de jóvenes jugadores de fútbol finlandeses para  este próximo Otoño 07.

Objetivo : jugar varios partidos de fútbol y visitar Barcelona.

Se analiza organización, transporte, delegados-responsables y  alojamiento.

Mantener y fomentar " interchanges " de cooperación entre PIISPALA  y F.C. Junior / Fitnessalud

 

Yhteenveto päivästä Negren kanssa

 

12.4.

Palaveri Manel Raventos ja Pablo Negre

Aihe:

KV. jääkiekkoleirin järjestelyt ja 13.4. palaverin aiheet APHHE –organisaation presidentin mr. Antonio Ruiz    Bassols:n kanssa.

Edellisen päivän palaverin analysointi ja jatkotoimenpiteet.

 

13.4.

Neuvottelut Manel Raventoksen toimistolla.

Paikalla: Pablo Negre, Manel Raventos, Antonio Ruiz Bassols/ APHHE Madrid, Risto Kankaanperä

Kokouksessa käsiteltiin mm. seuraavia asioita koskien kv. jääkiekkoleiriä 1.-14.7. Piispalassa.

Pöytäkirjan tekijä Antonio Ruiz Bassols

MEETING  PIISPALA IN BARCELONA

(Friday, 13 de Abril de 2007)

Subject: International Camp in Piispala 1.-14.7.2007

Assistants:

Manel Raventós (MR)

Risto Kakaanpera (RK)

Pablo Negre (PN)

Antonio Ruiz (AR)

 

We talk about goals we aim as Association and receive a lot of material about: The Campof Pispala, The Finnish Ice Hockey Association (organisation), and Finland, generally speaking.

We transmit to RK our concerns about distances from the camp to several cities in Finland and organization of the Camp itself. RK explains to us about experience and know how of the Finnish Federation and Piispala stuff on this kind of camp and let us know they doing it during 27 years.

AGREEMENTS AND NEXT STEPS

1) RK will send a list of things to include in the child’s bags for the camp.

2) MR and AR will send a summary of contents of this meeting.

3) RK and AR will cross complete accounting details of Piispala and Finnish Federation and APHHE (Asociación para la Promocion del Hockey Hielo en España) in order to organize payments, invoices, etc)

4) The maximum total number of kids will be 53 who will sleep in  the camp with 3 coaches. (MR will with some parents talk to several parents in order to stay at the Hotel Sumassaari which is no longer than 20 minuts far from the camp and RK is a good friend of its Director)

5) Other kids who will travel with parents can participate in camp activities but not in English lessons and Hockey Trainning.

6) RK ask for total payment by APHHE by the end of May. AR accepts to do its best about this term but having to consult with APHHE Board of Director.

7) AR – MR ask for a brief resume of one or some of the coaches/instructors in order to transmit to Spanish parents the good quality of the staff  who organize and trains in the camp. (When RK can do it. Not urgent)

8) AR – MR ask some Degree / Diploma for Spanish Coaches participating in the Camp (the best RK can obtain). This is a need in order to qualify Ice Hockey in Spain.

 

14.4. Palaveri Pablo Negren kanssa, jossa käytiin läpi hankkeen tilanne ja jatkotoimenpiteet.

 

15.4. Paluulennot Barcelona – Helsinki - Jyväskylä

_________________

 

5.-9.11. Yhteistyökumppaneiden vierailu Suomeen ja Piispalaan / Keski-Suomeen / LIITE 2.5./ Kohta 2.5.

 

Raportti ja vierailuohjelma

Yhteistyökumppaneiden vierailu Suomeen. Vieraat Espanjasta: Pablo Negre, Juan Andres Hernando ja Manel Raventos

 

Ma 5.11. n. 10:00 Lähtö Barcelonasta

14:55  Saapuminen Helsinkiin, vastaanotto Juhani Wahlsten

15:40  Tikkurila

Majoittuminen Tikkurilan Urheilupuisto Hotelliin

Tutustuminen alueeseen / Juhani ja Sami Wahlsten

 

Ti 6.11. 8:00 Vierumaki

Aamiainen ja lähtö Vierumäen Urheiluopistolle

10:00 Vierumäen Urheiluopiston esittely Pekka Vasalan toimesta

Mukana Suomen Jääkiekkoliitosta Kari Savolainen. Mukana Piispalasta Risto Kankaanperä

11:30 Lounaspalaveri

12:00 Tutustuminen Vierumäki Urh.opistoon. Palaveri tulevaisuuden yhteistyöstä

Paikalla: Negre, Raventos, Hernando, Savolainen, Kankaanperä

 

Aihe: Kansainväliset leirit Piispalassa ja K-Suomessa

 

14:00 Lähtö kohti Piispalaa

18:00 Saarijarvi

 

Illallinen Kylpylähotelli Summassaaressa

Paikalla: Maarit. Paunonen ja Ari Ålander

Asiat: Tutustuminen Summassaaren palveluihin. Yhteistyökokemukset (kesä 2007)

Tulevaisuuden suunnitelmat

 

21:00 Saapuminen Piispalaan (majoittuminen)

 

Ke 7.11. 8:00 Aamiainen Piispalassa

9:30 Tutustuminen Piispalan palveluihin ja faciliteetteihin

11:00 Lounas

14:00  Keskustelu- ja lehdistöinfotilaisuus Paikalla: Lähikuntien ja matkailupalveluyritysten edustajia    Hanke-esittely, yhteistyökumppaneiden esittely, tulevaisuuden haasteet ja mahdollisuudet

17:00 Lähtö  Peurunkaan / Laukaa

19:30-20:00 Peurungan esittely / Petri Sjöblom, Peurunka. Illallinen ja keskustelutilaisuus tulevaisuudesta

 

To 8.11. 8:00 Aamiaispalveri JJK Jyväskylän seurajohtajan J. Vesalaisen ja seura-akatemian A. Kivelän kanssa

Asia: Seurayhteistyö Katalonian ja Jyväskylän seurojen kesken / seurayhteistyö

9:30 Lähtö Jyväskylään

11:00 Konferenssikeskus Paviljonki / esittely Esittelijänä Raimo Viljala

12:00 - Lounas

13:00 Siirtyminen Helsinkiin

18:00 Helsinki European Hockey Tournament Game CHECH vs. FINLAND, Hartwall Arena in Helsinki

22:00 Majoittuminen Tikkurila Hotelliin

 

Pe 9.11. 8:00 Tikkurila: Aamiainen ja yhteenvetopalaveri

Lounastapaaminen ja kokous Piispala hallituksen puheenjohtaja Johannes Leppäsen kanssa,

Paikalla: Wahlsten, Negre, Hernando, Raventos, Kankaanperä

Asiat:

Kokemukset yhteistyöstä. Tulevaisuuden vierailut Piispalaan Espanjasta. Kuntayhteistyön mahdollisuudet.   Mahdolliset esittäytymiset Kataloniassa esim. messut. Espanjaan suuntautuvat vierailut. Suomen palvelujen    tietoisuus espanjassa vähäistä, miksi? Huoli lapsista molemmissa maissa  –  Piispala tilaus! 1. Öijänniemen tulevaisuus. 2. Tuotteistus ja jalostus tärkeää. 3. Piispala matkailu Formaatti ja sen monistaminen. 4. Piispalan   jatkohanke vireille, resurssien lisäys  hankkeelle,  jatkohankkeen koordinonti: Negre, Wahlsten, Kankaanperä,    Leppänen, Hietaharju

 

noin17:20 Lähtö   Barcelonaan / Helsinki Airport / Negre, Hernando, Raventos

Paluu Jyväskylään / klo 19 / Kankaanperä

Paluu Turkuun / Wahlsten

________________________

 

 Emilio Benedetti / Spanish adviser of the Project and Youth Director / LIITE 3

 

 Emilio Benedetti:

 

 Preamble of the exchange Project between associates of

 "Piispala" Finland and " F.C Junior"-Sant Cugat-Barcelona Spain,

 

 Aims

 

 Facilitate meetings between youngsters and their families living in the both ends, North and the South of the  European Union, Finland and Spain, to practice sports and to carry out cultural activities.

 The purpose of these meetings is to promote respect for one another, to develop a sound physical and mental  life quality, to create a positive background capable of developing a friendly atmosphere, and also to enable an  harmonic and balanced personality growth between citizens living in both ends, North and South, of the European Union.

 

 Means and resources

 

 Piispala Centre in Finland as well as F.C.Junior in Sant Cugat Barcelona, Spain have youth and family  institutions that use its sport facilities run by educated youth leaders and by experienced coach specialists where  Finnish and Spanish participants can improve their sport capabilities, develop their communication skills and find  out the History, Culture and Traditions of both Countries.

 

 To achieve all this, these Centres carry out all sorts of in doors and out doors sports and activities mentioned bellow, lead by qualified experts. Some of them are prepared to programme round table dialogues  concerning topics of interest for everybody. And others are ready to give information about Culture, History, and  Traditions of their own countries

 

 We would like that all this were carried out to reach a better understanding and a better awareness  of the  worries and expectations people living in these two countries of the European Union are going through.

 

 Emilio Benedetti

 Spanish adviser of the Project and Youth Director

 Card holder Nr. 362 issued by the Catalan Regional Government on the 30/11/1984.

 

 __________________________

 

RAPORTTI 24..-27.01.2008  MATKASTA BARCELONAAN, CERDANYAAN JA SANT CUGATIIN

LIITE 4

 

Promootio ja neuvottelumatkan osallistujat: Johannes Leppänen, Juhani Wahlsten, Risto Kankaanperä ja matkan  agendan laatija Pablo Negre.

Tavoitteen oli tavata Junior FC 1917 Clubin uudet toimihenkilöt ja jatkaa keskusteluja yhteistyön tulevaisuudesta.

 

Tavoitteena oli myös luoda kontakti Katalonian hallituksen urheiluministeriöön ja keskustella laajemmasta vaihto- ohjelmakokonaisuudesta Keski-Suomen ja Katalonian alueen liikuntasektoreille. Tutustua Cerdanyan laakson  matkailusektoriin ja luoda kontaktipintaa laakson matkailutoimijoihin.

 

Pitää hankepalaveri, jossa käydään läpi hankkeen toteumat, saadut kontaktit ja tulevaisuuden mahdollisuudet  loppuraporttia varten.

 

Torstai 24.01.2008

 

Lähtö Helsingistä n. klo 18:00

Majoittuminen Barcelonaan n. klo 22:00

Perjantai 25.01.2008

Lähtö Sant Cugatiin (Junior FC 1917 Club)

Palaveri klo 13:00

Paikalla:

Hankehenkilöt (Negre, Wahlsten, Leppänen, Kankaanperä

Fitnessalud / Junior FC 1917 Sport&Spa:

Mr. Santiago Malgosa, Director General

Mrs. Beatriz Bau, Relacions Publiques

 

Asiat:

- Piispalan esittely ja Eu-hankkeen esittely

- Eu-hankkeen toimesta tehty juniorijalkapallojoukkueen kesän 2007 vierailu Clubille

- Yhteismarkkinointimahdollisuudet Clubin jäsenille; Piispalan mainokset on mahdollista saada clubin julkaisuihin

- Mainontaa ei vielä lähdetä lähitulevaisuudessa. Syy: Piispalan kv. perheleirit eivät vielä valmiita markkinointiin

- Kunnallisen liikelaitoksen/ nuorisokeskuksen ja yritystyyppisen clubin yhteistyö mutkallista.

- Molemmat tahot suunnittelevat ja etsivät toimintamallia lähitulevaisuudessa.

- Hankkeen puolesta annettiin suullinen kutsu Clubin edustajille Keski-Suomeen.

 

 

Siirtyminen Barcelonaan n.klo 17:00

 

Perjantai 25.1.08 n. klo 19:00

Kokous Generalitat de Catalunya / Departament de la Viceprecidencia –tiloissa

Paikalla:

Mr. Rafel Niubò, General Secretary of Vicepresident of Generalitat of Catalonia

Mrs. Anna Prunna, Sports General Secretari.

Mr. Johannes Leppänen

Mr. Juhani Wahlsten

Mr. Juan Andrés Hernando

Mr. Risto Kankaanpera

Mr. Pablo Negre

Mr. Manel Raventós.

 

Piispalan, Peurungan ja Eu-hankkeen esittely.

Yleistä keskustelua lasten, nuorten liikunta-alankoulutuksesta ja yleensä kv. kulttuurinvaihdosta.

Katalonian Generaliteetin esittelyä ja vastuualueet.

Esitettiin Keski-Suomen (Suomen) puolesta vierailukutsu Generaliteetin edustajille ja heidän puolestaan kutsu otettin  vastaan ja alustavaksi vierailuajankohdaksi sovittiin huhtikuu 2008. Vierailukohteiksi sovittiin Piispalan, Peurungan ja  Vierumäen alueet.

Katalonian hallituksen edustaja mr. Rafel Niubo esitti mahdollisuuden nuorten ohjaajien projektihenkilöiden /- oppilaiden mahdollisuudesta tulla Keski-Suomeen Katalonian generaliteetin kustantamana tutustumaan ja  opiskelemaan alueellemme. Ryhmien koko voisi olla jopa 100 opiskelijaa vuosittain.

Generaliteetin edustajat esittivät mahdollisen yhteistyösopimuksen tekemistä Katalonian ja Suomen vastaavien  ministeriöiden kesken mm. opiskelijavaihto-ohjelman ja yleensä liikunnan saralla.

Suurin kokouksessa esitetty kysymys Katalonian edustajien puolelta oli:

Minkä tyyppistä yhteistyötä Suomen ja Katalonian välille voisikaan syntyä?

Kokouksen päätös ja toimenpide hankkeen puolesta on kutsua Generaliteetin edustajat virallisesti  tutustumisvierailulle Suomeen huhtikuussa 2008 (kutsu lähetetty helmikuussa 2008).

 

Iltapalaveri ja yhteenveto päivän annista.

 

Lauantai 26.01.2008

 

Lähtö klo 10:00 kohti Cerdanyan laaksoa (n. 145km Barcelonasta)

Klo 12:00 Tutustuminen Campus Cerdanyan hotelli- ja liikuntapalveluihin: www.campus-cerdanya.com

Alueen esittelyn suoritti Hotellin hallituksen puheenjohtaja ja hotellin omistaja. Es-ohjelma ja kerrottiin hankkeen  toteutumia ja mahdollisen yhteistyön aloittamista Keski-Suomen ja Cerdanyan toimijoiden kesken.

Campuksen alueelta löytyvät lähes samat palvelut kuin Piispalasta.

Hotellin (yksityinen) ympäristössä ovat jäähalli, uimahalli, jalkapallokenttä, tenniskentät, maauimala ym. ja alueen  kehittämisestä vastaa Puigerdan kunta ja alue kuuluu Catalunyan Generaliteetin alaisuuteen (kts. raportti  palaverista).

Alueen muiden liikuntaan ja matkailuun liittyvien palvelujen tutustumiseen tehtiin kiertoajelu laaksossa ja  lounaskokous pidettiin Fontanas Golf Clubilla ( www.fontanalsgolf.com)  yhdessä Clubin Director Salvador Sauledan  kanssa. Kokouksessa / palaverissa keskusteltiin mahdollisuu-desta tehdä yhteistyötä mm. markkinoinnin saralla.  Yhteisiä asiakaskuntia kartoitetaan ja markkinointitoimenpiteisiin voidaan ryhtyä 2008 ja 2009 aikana.

 

Paluu Barcelonaan ja iltapalaveri

 

Sunnuntai 27.01.2008. Paluulennot Barcelona – Helsinki – Jyväskylä (Turku)

_____________________________

 

RAPORTTI 19.-22.10.2007 MATKASTA BARCELONAAN, SITGESIIN JA SANT CUGATIIN

 

Promootio- ja neuvottelumatkalla mukana Keski-Suomesta:

Risto Kankaanperä, Piispala ja Ari Matinlassi, Suomen Palloliiton Keski-Suomen Piirijohtaja

 

Matkan päätavoite oli luoda yhteys Suomen Palloliiton Keski-Suomen piirin ja Katalonian Palloliiton välille ja luoda pohjaa  kansainväliselle valmentajanvaihto-ohjelmalle, leiritystoiminnalle (seminaarit, jalkapalloklinikat ym.) ja kv. turnauksille niin  tyttöjalkapalloilun kuin poikajalkapalloilun puolelle.

Perusajatuksena on kehittää hankkeen toimesta kansainvälistä verkostoa ja jalkapallon globaalisuuden vuoksi tämä nyt luotu  yhteistyö luo mahdollisuuksia lähitulevaisuudessa em. toimintojen muodossa liikunta- ja kulttuurinvaihtomatkailua pohjoiseen Keski- Suomeen ja verkostoituminen tukee hankkeen tavoitteita.

 

Pe 19.10

klo 5:00  Lähtö Tikkakoskelle

klo 6:05 Lento Helsinkiin

klo 7:35 Lento Barcelonaan

klo 11:20 Saapuminen Barcelonaan

klo 13:30-15:00

 

Kokouksen aloittaminen Katalonian Jalkapalloliiton toimistossa

Paikalla:

Pere Cratacòs, Presidente Comite Tecnic d`Entrenadors

Oscar Criado Lluch, Coordinador de Communcaciò i Marketing

Paul Buscail i Pavia, Director General

Ari Matinlassi, Suomen Palloliitto Keski-Suomen Piirijohtaja

Pablo Negre, IEMS Spain

Manel Raventos , ProEsportsGel

Risto Kankaanperä, Piispala

 

Asiat:

Käytiin keskusteluja liittojen / piirien kansainvälisestä yhteistyöstä, koskien piirien valmentajakoulutusta (seminaarit, klinikat ym.),   leiritystoimintoja, turnaustoimintoja sekä seurayhteistyötä alueiden kesken ja sen toteuttamismahdollisuuksista molemmissa maissa  lähitulevaisuudessa.

Keskustelut etenivät hyvässä hengessä ja Katalonian Palloliiton jo aloittamat yhteistyöt kansainvälisesti mm. Kanadan Quebegin - piirin ja Chanan liiton kesken antoivat pohjaa Suomen Palloliiton Keski-Suomen piirin tulevalle yhteistyölle.

Yhteistyö pyritään aloittamaan Katalonian Palloliiton ja SPL:n K-S:n piirin kesken jo vuoden  2008 kevään aikana  jalkapalloseminaarilla ja – klinikalla Keski-Suomessa.

Piispalassa pyritään järjestämään, ajankohdan täsmentyessä, mahdollisimman paljon seminaariin liittyviä toimintoja kuten  henkilöiden majoitukset, luentotapahtuma ym. Toiseksi päätapahtumapaikaksi valittiin Jyväskylän kaupunki.

 

Seuraavassa kirjeenvaihtoa matkan jälkeen:

 

30.10.2007

 

Dear Mr. Risto Kankaanpera ; We are really pleased to hear your good feelings about our  meeting, and we won’t miss the chance  to thank you back for having come. We look really forward to reach that mutual collaboration agreement we spoke about, and as we  dealt  in our meeting last week, I feel eager to be able to tell you, in a few days time, a probable day in which our president of the Technical Coaching Committee, Mr. Pere Gratacós, would travel to Finland to develop the technical course.Receive my warmest  greetings, Yours sincerely, Òscar Criado Lluch Coordinador de Comunicació i Marketing

 

1.11.2007

 

Dear  Mr. Pere Gratacós and Mr. Óscar Criado Lluch,

It was a great pleasure that I had a change to meet you in 19th of October 2007. Our discussion was interesting, concerning the  possible work relationship between our associations (Federacio Catalan de Futbol and District of Central Finland in the Football Association Of Finland).

 

In my opinion the best days of our coaching seminar in Finland will be 18. – 20.4. 2008,  25 –27.4.2008, 9. – 11.5. 2008 and 16. – 18.5. 2008. Hopefully some of these days will suit for Mr. Pere Gratacós. Thank you for making my time a pleasant one in your wonderful city, and special thanks to Mr. Manel Raventós Riera, Mr. Pablo Negre and Mr. Risto Kankaanperä.

 

With best regards,Ari Matinlassi Executive Director

 

klo 18:00  Illallinen Sitgesissä

Palaverin läpikäynti ja analyysi.

Paikalla: Pablo Negre, Manel Raventos, Ari Matinlassi, Risto Kankaanperä

 

La 20.10.

Tutustuminen Sitgesiin ja vierailu suomalaisen JJK 95  –  juniorijoukkueen majapaikassa Sitgesissä, kuuntelemassa heidän kokemuksiaan hankkeen sivussa järjestetystä ystävyys-, peli- ja lomamatkasta Sitgesin, Barcelonan ja Sant Cugatin alueille.

Matka toteutettiin yhteistyössä Pablo Negren, Juhani Wahlstenin ja Manel Raventoksen ja Risto Kankaanperän toimesta hankkeen  tulevaisuuden toimintona / pilottitoimintona.

JJK 95 junioreiden vanhemmat kustansivat omat ja lastensa matkakustannukset.

 Ari Matinlassi ja JJK 95 juniorit kävivät katsomassa Barcelonan Olympiastadionilla Espanyol vs. Real Madrid LaLiga -jalkapallo- ottelun illan aikana.

 

 

Su 21.10.

 

klo 13:00-19:00

Vierailu Sant Cugatin Junior 1917 Clubille seuraamaan JJK 95 –juniori joukkueen ottelua Junior Clubin vastaavaa omaa ryhmää  vastaan ja samalla tutustuminen alueeseen ja paikallisiin seuraihmisiin.

klo 20:00 Illallinen Sitgesissä.

Yhteenveto matkasta ja mielipiteiden kuunteleminen aiheesta:

JJK 95 -juniorijoukkueen vanhempien kokemuksista heidän joukkueensa toteutuneesta liikunta -  ja kulttuurinvaihtomatkasta  Espanjaan. Lasten mielestä, joukkueen matka ja oli kuulemma ollut paras ikinä yhdessä tehty turnausmatka!

 

 Ma 22.10.

 

 klo 8:00-21:30 Paluulennot Jyväskylään / Tikkakoskelle

 Jyväskylässä 1.11.2007 / Risto Kankaanperä

 

_______________________________

 

NEUVOTTELU- JA PROMOOTIOMATKA 21.-25.5. 2007 Barcelonan alueella / RAPORTTI 2007 VKO 21 MATKASTA

 

Raportin tekijät: 30.5.2007 Juhani Wahlsten ja Risto Kankaanperä

 

Matkaan osallistujat . Risto Kankaanperä / Piispala ja Juhani Wahlsten / ISCO-IEMS Oy

Matkan agendan toteuttajat ja neuvotteluissa EU-hankkeen puolesta mukana olijat:

Pablo Negre, IEMS, Spain ja Manel Raventos, ProEsportsGel.

 

MATKAN TARKOITUS

 

Matkan tarkoituksena oli jatkaa Piispala hankkeen tunnetuksi tekemistä Barcelonassa ja sen ympäristössä. Nyt  kohteina olivat uudet lajiryhmät, oppilaitokset, kunnan liikunta- ja urheilutoimi ja Katalonian ministeriön alainen  jalkapallotoiminta.

Samalla saimme tietoa po. tahojen suunnitteilla olevista tai meneillään olevat kansainvälistymishankkeista.

 

Matka oli erinomaisesti organisoitu ja antoi hyvää perustietoa eri toimijatahojen pyrkimyksistä liikunta-, luonto ja  urheilumatkailun mahdollisuuksista kulttuuriymmärryksen lisääjänä jo nuorella iällä.

 

Tutustuimme kahteen oppilaitokseen, joista toinen oli yli sata vuotta vanha, lastentarhasta yliopistoon johtava La  Salle Barcelonassa sekä tällä hetkellä nuori Europa International School San Cugatissa, voimakkaasti kasvava  kaupunki Barcelonan läheisyydessä. Näistä kahdesta oppilaitoksesta löytyy aineksia yhteishankkeillekin. Näyttää  siltä, että kansainvälistymiselle haetaan kaikkialla käytännön malleja.

 

Katalonian maakuntahallinnon urheiluministeriön (Generalitat) alaiseen Katalonian jalkapalloliittoon tehdyssä vierailussa selvisi,  että po. liitto oli aloittanut vaihto-ohjelman Kanadan Quebecin maakunnan kanssa. Koska neuvotteluosapuolella oli jo tämä vaihto- ohjelma käynnistynyt, se tarjosi hyvän lähtökohdan Piispala hankeen esittelylle ja mahdolliselle yhteistyölle.

 

Matkan loppuun sijoitettu tutustuminen / vierailu Sitgesiin, joka sijaitsee 20 minuutin pikajunamatkan päässä Barcelonasta, synnytti  suoran kontaktin kaupungin liikunta- ja urheilu ja matkailuvirastoon, joilla oli aluillaan myös Piispalan ja Saarijärven seudun tapaan,  aloittaa eri tapahtumien kautta kaupungin palvelujen markkinointi uusille  kävijäryhmille osana kaupungin strategiaa.

 

Koska kaikkien po. matkan osapuolten pyrkimykset ovat samansuuntaisia, yhteishankkeille on edellytyksiä.

 

Tästä syystä vuorovaikutusta on nyt syytä alkaa valmistaa koskettamaan maakunnallista ja kansalliselta tasoa   Piispalan hankeen ollessa tämän prosessin moottorina.

 

ma 21.5.2007

Matkapäivä

Wahlsten / Turku ja Kankaanperä / Jyväskylä

Saapuminen Barcelonaan n. klo 20:00

Iltapalaveri, johon osallistuivat: Manel Raventos / ProEsportsGel , Javier Zapata /F.C.Barcelona, Juhani Wahlsten ja Risto  Kankaanperä

 Aiheet: Matkan Agenda

Kv. jääkiekkoleirin tilanne (Espanjalaisten määrä, Piispalan valmistelut ym….)

Majoitus-, kuljetus- ja tulkkaustoiminnot matkan aikana (Manel Raventos järjestää)

 

ti 22.5.2007

Lähtö Sant Cugat:n alueelle n. klo 10:00

Palaveri Jalkapallo organisaatio MICFOOTBALL –toimistossa

Paikalla:

Juanjo Rovira, Johtaja, Judith Estrada, sihteeri

Juhani Wahlsten, Risto Kankaanperä, Pablo Negre, Manel Raventos.

 

Asiat:

KV. liikuntamatkailun promootio Micfootball -organisaatiolle. Piispalan esittäytyminen

Micfootball -organisaation esittäytyminen

Kansainvälisten junioriturnausten järjestämisen mahdollisuuksista Micfootball –organisaation toimesta Suomessa  (Piispalassa)

Suomalaisten juniorijoukkueiden osallistuminen Micfootball  –turnauksiin Espanjassa

Micfootball ( Judith Estrada ) lähettää tarjouksen Kankaanperälle

KV. liikuntamatkailuhankkeen ja Piispalan esitteet luovutettu mr. Roviralle

 

Lisätietoja:  www.micfootball.com/

 

Palaveri Junior FC Sport &Spa Club Sant Cugat klo 13:00

 

 Paikalla:

  Hans Schonhofer, Technical director of football

  Negre, Wahlsten, Raventos, Kankaanperä

 Asiat:Kv. liikuntamatkailu hankkeen ja Piispalan esittely

  Suomalaisten nuorten vierailut Junior FC Clubilla

  Perhemajoitusmahdollisuuden kartoitus Sant Cugatissa (Clubin jäsenien perheet)

  Clubin faciliteettien käyttö vieraille

  Kiinnostus on kovaa luokkaa vaihto-ohjelman toteuttamiseen molemmissa EU-maissa

  Hans Schonhofer esitti halunsa vierailla vuoden 2007 aikana Suomessa /Piispalassa

  Lisätietoja: www.juniorsportspa.com

 

Paluu Barcelonaan

 

Palaveri ja tutustuminen La Salle – koululaitokseen Barcelonassa

Paikalla: Opettajat La Salle: Mr, Carlos Salvador ja Mr. Andrés Andilla

Manel Raventos, entinen oppilas

Javier Zapata, entinen oppilas

Wahlsten, Kankaanperä

 

Koulusta löytyy koko skaala: lastentarha – peruskoulu – lukio – yliopisto

Urheilupainotteinen koulu

Oppilasmäärä n. 2500 oppilasta, faciliteetit melkein kaikkiin urheilulajeihin: salit, uimahalli, jalkapallokentät, ulko- ja  sisähallit ym. ym.

Kv. liikuntamatkailu ja kv. vaihto-ohjelman sekä Piispalan esittely

Koulu erittäin kiinnostunut hankkeesta ja lupautuivat pilottina ottamaan vastaan suomalaisia esim. jalkapallonuoria  koulun alueelle normaaliin koulutoimintaan tutustumiseen sekä koulun omien joukkueiden harjoituksiin sekä valmentajien  vuorovaikutustoimintoihin.

Yhteistyö kiinnostaa monella sektorilla

Yhteistyön muotoa pitää miettiä koko maakunnan (K - S:n alueella) puitteissa

 

Lisätietoja: www.salle.url.edu/

 

Ruokailu ja päivän yhteenveto n. klo 11:30-02:00

Paikalla: Javier Zapata, Manel Raventos, Wahlsten, Kankaanperä, Oscar Lluch, Pablo Negre

 

ke 23.5.2007

Lähtö Sant Cugatiin n.klo 10:00

Tapaaminen ja tutustuminen Europa International School –laitokseen

Paikalla:

Ruth Sale, International Relations

Juan Jose Poyatos, Coordinator

Pablo Negre, Manel Raventos, Wahlsten, Kankaanperä

Tutustuminen koulun faciliteetteihin

Ruth Salen esitys koulun toiminnasta

Europa International School ja Junior FC Club tekevät yhteistyötä

KV. liikuntamatkailu ja vaihto-ohjelma –hankkeen ja Piispalan esittely

 

Lisätietoja: www.europais.com

 

Palaveri ja ruokailu Sant Cugat :ssa

Paikalla:

Horst Wein, kv. tunnettu jalkapallo professori

Pablo Negre, Manel Raventos, Wahlsten, Kankaanperä

KV. Liikunta- ja kulttuurinvaihtomatkailuhankkeen  ja Piispalan esittely / Horst Wein

 

Lisätietoja / Horst Wein:   http://www.weinwaysports.com/soccer_development.htm

 

Tapaaminen: F.C. Barcelonan ja Katalonian Jääurheiluliiton edustajien kanssa / Nou Campillä

 

F.C. Barcelonan valmentaja, Jääurheiluliiton edustaja

Piispalan ja KV. Liikuntamatkailua Piispalassa hankkeen esittelyt

Jyväskylän Taitoluisteluseuran (Olga Baranova) yhteistyöesityksen kertominen sekä Suomen taitoluistelun tilan  esittäminen.

Katalonian taitoluisteluliiton ja K-S:n taitoluistelutoimintaa toteuttavien tahojen yhteistyömahdollisuuksien kartoitus.  Piispala vahvasti esillä kv. leirien pitopaikkana Suomessa tapahtuvien leirien osalta

Leiritys tänä vuonna toiveissa Piispalassa – majoituskapasiteetin puolesta ei onnistu Piispalassa 2007

 

Iltapalaveri ja yhteenveto päivän tapahtumista n. klo 24:00

 

to 24.5.2007

Lähtö n. klo 9:00

Tapaaminen: Federacio Catalana de Futboll – toimisto, Barcelona

Paikalla:

Pere Gratacos Boix, Presidente Comite Tecnic d‘Entrenadors

Oscar Criado Lluch, Coordinator de Communicacio I Marketing

Manel Raventos, Wahlsten, Kankaanperä

Katalonian liiton toiminnan esittely

Kv. Liikunta- ja kulttuurinvaihto-ohjelman (hankkeen) ja Piispalan esittely

Suomen Palloliiton K-S:n piirin aluepäällikön Ari Matinlassin terveisten välittäminen. Mahdollisten yhteistyömuotojen

kartoitus jalkapallotoiminnoissa Keski-Suomen ja Katalonian alueiden jalkapallo-organisaatioiden kesken.

 

Lisätietoja:  www.fcf.cat

 

 

 

Siirtyminen Sitgesiin

Tutustuminen Sitgesin palveluihin (hotellit, liikuntapaikat ym.)

 

Tapaaminen Sitgesin kaupungin liikuntaviranomaisten kanssa

Paikalla:Marta Verdejo Sanchez, Coordinadora Servei d‘Esports

Fermin Sanchez Ferrer, Tecnic d‘EsportsPablo Negre, Manel Raventos, Wahlsten, Kankaanperä

Matkan loppuun sijoitettu tutustuminen vierailu Sitgesiin, joka sijaitsee 20 minuutin pikajunamatkan päässä Barcelonasta synnytti suoran kontaktin kaupungin liikunta- ja urheilu ja matkailuvirastoon, joilla oli aluillaan myös Piispalan ja Saarijärven seudun tapaan  alkaa eri tapahtumien kautta kaupungin palveluja markkinoida uusille kävijäryhmille osana kaupungin strategiaa.

Johannes Leppäsen yhteistyöterveisten välittäminen Sitgesin kunnan virkailijoille

 

Lisätietoja:  www.sitges.cat/

 

Yhteenvetopalaveri matkan annista ja jatkotoimenpiteistä klo 18:00

pe 25.5.

Paluu Suomeen

Lennolla BRC - Helsinki 3,5 h:n keskustelut Wahlsten / Kankaanperä

Lennot Helsinki – Turku, Helsinki - Jyväskylä

__________________________________

 

NELJÄS PROMOOTIOMATKA TOTEUTETAAN VKO:LLA 42, jos ja kun kutsut tulevat Sitges:n ja Madridin alueilta.

 

Neljänteen promootiomatkaan liittyy uutena kohteena Barcelonan, Sitgesin ja Sant Cugatin alueiden lisäksi Madridin  lähialueet, josta odotamme kutsua lähiaikoina. Kutsun ja yhteistyön aloittamisen ”konsulttina” toimivat Mr. Antonio  Ruiz Bassols sekä Mrs. Amelia San Milan APHHE – organisaatiosta.

Tavoitteena on aloittaa yhteistyöneuvottelut kuntatasolla koskien Liikuntamatkailua ja lasten ja nuorten kansainvälistä  kulttuurinvaihtoa tulevaisuudessa.

Vuoden 2007 aikana pyritään toteuttamaan vierailu- ja neuvottelumatka Espanjalaisten  yhteistyökumppaneiden osalta Piispalaan. Vierailijat tulevat Katalonian alueelta ja mukana tulevat Mr. Pablo Negren valitsemat  henkilöt ja henkilömäärä (n. 2-4 hlöä) päätetään myöhemmin. Vieraat tutustuvat pääasiassa pohjoisen Keski-Suomen  matkailukohteisiin, mutta vierailukohteita valitaan myös koko maakunnan alueelta. Pyritään toteuttamaan myös tapaaminen  matkailujohtaja Ari Ålanderin kanssa.

 

 

Kansainvälinen jääkiekkoleiri Piispalassa 2007 / LIITE 5.

 

Palaute-/kehityspalaveri 13.7.2007 Piispala

Paikalla: Antonio Bassols, Amelia Fernandez, Risto Kankaanperä, Sanna Pesola

 

Muutettavaa & kehitettävää

 

Tärkeimmät asiat:

 

1) Ensiapuhenkilö oltava paikalla leirin ajan

2) Englannin tunneille tasojako (ei pelkästään jääkiekon perusteella)

3) Kansainvälisempi leiri: tasaisesti lapsia eri maista niin, että kaikissa ryhmissä olisi erimaalaisia nuoria. Samanlainen jako myös majoitukseen.

 

Muita:

 

• Lapsille selitettävä leirin perusidea (kulttuurivaihto) ja säännöt. Kansainvälisyyskasvatus osaksi leirin ohjelmaa. Leirin nimi voisi olla esim. European Friendship tms. FIHA:n jätettävä ohjelmaan tilaa tälle. FIHA:lle viesti, että pelkkä kiekko ei riitä.

• Ryhmissä vastuussa yksi aikuinen. Auktoriteetti, vastuullisuus.

• Majoituksen ja nukkumaanmenon valvonta (lasten on nukuttava tarpeeksi).

• Pyyhkeet vaihdetta leirin aikana (3 krt) ja siivouksesta huolehdittava: valvottava että lapset pitävät huoneet itse siisteinä (esim. vuoropäivät).

• Ohjelmaan varattava (väh. kerran viikossa) selkeä paikka, jossa jokainen lapsi soittaa kotiin (muuten unohtavat).

• Lapsilla oltavat tarkat rajat ja rangaistukset jos sääntöjä ei noudateta (nukkumaanmeno, siivous).

• Ruokailun kontrollointi. Suomalainen ruoka ok. Leirin aikana voisi olla esim. yksi pizzapäivä. Muuten pizzojen tilaus ulkopuolelta kiellettävä, koska vanhemmat eivät halua, että lapset syövät jatkuvasti vain pizzaa. Tästä syntyy epätasa-arvoinen tilanne, koska osalla lapsista on rahaa ostaa pizzoja ja osalla ei.

 

Yhteenvetona:

Lapset sekä Toni & Amelia ovat tyytyväisiä leiriin. Piispala & espanjalaiset järjestäjät ovat samaa mieltä kansainvälisyyskasvatuksen merkityksestä leirillä. Myös kiekkoliiton on ymmärrettävä tämä.

Ensi kesänä voisi heinäkuussa olla 2 leiriä ja mahdollisesti yksi alle 10-vuotiaitten leiri, jolle lapset tulisivat yhdessä vanhempien kanssa.

 

Espanjalaiset / kv. jääkiekkoleiri palaute (60 vastaajaa)  Liite 6

 

1. Kolme parasta asiaa leirillä

Jääkiekko   51

Aktiviteetit   29

Englannin tunnit / opettaja  19

Sauna  12

Valmentajat  10

Järvi   10

Uiminen / kylpylä   4

Ranta   4

Majoitus   3

 

2. Kolme huonointa asiaa leirillä

Ruoka   44

Aikaisin herääminen  16

Hyttyset   8

Kiipeily   8

Nukkumaanmeno   5

Jalkapallo   5

Juokseminen   5

 

3. Mikä olisi voinut olla leirillä paremmin

Ruoka   34

Enemmän jääkiekkoa  7

Aktiviteetit   7

Aikataulu   6

Enemmän vapaa-aikaa  4

Heräämisaika   4

Ryhmien määrä   3

 

4. Haluaisiko lähteä uudelleen leirille

Ei  0

Kyllä, Piispalaan  26

Kyllä, muualle  15

Kyllä, Piispalaan ja muualle 15

 

5. Mitä hyviä ja huonoja asioita teit leirin aikana

HYVIÄ:

Jääkiekon pelaaminen  24

Muiden auttaminen  14

Ajoissa oleminen  11

Hyvin käyttäytyminen  6

Aktiviteetteihin osallistuminen 4

Muiden kunnioittaminen  4

Englannin oppiminen  4

Parhaansa tekeminen  4

Ystävystyminen  4

 

HUONOJA:

• Liian vähän nukkuminen  18

• Myöhästyminen  11

• Syöminen (ei tarpeeksi)  6

• Ulkona liikkuminen öisin  5

• Ikkunoista hyppiminen  4

• Tappeleminen  4

• Meluaminen öisin  3

• Huonosti käyttäytyminen  3

 

6. Englannin tunnit

Liian helppoja   38

Liian vaikeita   1

Sopiva taso   19

Hauskoja   39

Tylsiä   1

OK 18

 

Summer Hockey Camp     LIITE 6.1. Piispala 1.-14.7.2007

PALAUTE: Riinan Toikko / Englanninkielen opettaja leirillä

 

ENGLANTI:

 

• Yleisesti oma fiilis englannin tunneista on jälkeenpäinkin vielä hyvä! voit huokaista  Suurin osa lapsista vaikutti oppivan ja varsinkin rohkeus käyttää englannin kieltä vaikutti paranevan, uskaltaisiko arvioida 95%:lla lapsista. Englannin tunneilla opiskelua tuntui täydentävän hienosti niin omien coachien kanssa toimiminen kuin vapaa-aikakin / muista maista olevien lasten kanssa riehuminen…

• Ryhmät olivat melko suuret, mutta pärjättiin ihan hienosti! Jos mahdollista, ryhmäkoko voisi olla pienempikin. Loppuleiristä ryhmä 3 oli 16 oppilasta ja ryhmät 1&2 24-25 oppilasta…20 voisi ehkä pitää jonkinlaisena maksimina.

• Suurin ongelma oli eritasoisuus. Ymmärrän, että ryhmät oli jaettu jääkiekon perusteella, mutta jotta englannin opetuksesta olisi lapsille oikeasti hyötyä, olisi tärkeää, että jokainen saisi työskennellä suunnilleen omalla tasollaan!

o Jos lapset tulevat eri maista tulevaisuudessa ja ryhmiä muodostettaisiin iän perusteella, olisi hyvä ottaa huomioon, että esimerkiksi suomalaisen ja espanjalaisen 12-vuotiaan englannin taito voi olla hyvinkin eritasoinen.

o Myös osa lapsista oli esimerkiksi englanninkielisessä koulussa, jolloin oma kielitaito on huomattavasti ikätasoa korkeampi.

o Jos leiri toteutettaisiin samanlaisilla ryhmillä, jotka toimivat koko leirin oma aikataulun mukaisesti, ehkä englannin tunnilla ryhmä voitaisiin vielä jakaa kahteen, edistyneempiin ja heikompitasoisiin. Näin koko leirin ohjelma ei menisi liian vaikeaksi eikä ryhmiä tarvitsisi perustaa kolmen sijaan esimerkiksi kuutta…? Tämä tietysti tarkoittaisi sitä, että opettajia pitäisi englannissa olla 2. Ehkä apuopettaja ja enemmän suunnittelusta vastaava opettaja –kaksikko voisi toimia parhaiten!

•  Mistä päästäänkin seuraavaan…eli olisin vahvasti sitä mieltä, että leirillä tulisi olla ainakin 2 englannin opettajaa. Ainakin tällä kertaa oppilaiden taitotason huomioon ottaminen tarpeeksi hyvin olisi vaatinut vielä paljon enemmän työtä ja mielestäni se olisi vähän liikaa yhdelle opettajalle varsinkin kun suunnitteluun oli varattu n. 10h. Itse käytin päivässä enemmän kuin tunnin aikaa materiaalien valmisteluun, etsimiseen, suunnitteluun jne…enkä siltikään pystynyt vastaamaan kaikkien oppilaiden tarpeisiin.

• materiaalin hankkimisen ym. valmistautumisen kannalta olisi hyvä, että ennakkotiedot osallistujista ja heidän taidoista olisi tiedossa opettajilla ennen leirille tuloa! itse esimerkiksi en tiennyt että leirille on tulossa muitakin kuin espanjalaisia lapsia, mikä ajoittain vaikeutti toimintaa.

 

YLEISTÄ:

• Omasta mielestäni leirin työntekijöillä oli hyvä meininki ja ilmapiiri! Itse en ihan hirveästi osallistunut poikien kortti-iltoihin, mutta kaikkien kanssa oli helppo tehdä yhteistyötä. Myös oli hyvä, että palautetta pystyi antamaan suoraan, esim Diego ja Pykis juttelivat kanssani ensimmäisen viikon lopulla englannin opetuksen muuttamisesta, koska se on lapsille liian rankkaa. Tykkään tällaisesta suorasta tyylistä. Näin toivottavasti toinen viikko oli parempi kuin mitä se olisi muuten ollut!

• Yleisvaikutelma itselläni oli se, että suurin osa lapsista viihtyi hyvin, samoin me ketkä oltiin töissä. Kaikilla oli kivaa, joskin huonompiakin hetkiä mahtui joukkoon.

• Niin kuin puhuinkin jo aiemmin, jääkiekkoliiton coacheilla tuntui olevan erilainen käsitys siitä mikä minun rooli olisi ja mitä minun tulisi tehdä / ei tulisi tehdä ja uskon, että leirin alussa olisi tosi hyvä ottaa kaikki työntekijät yhteen ja pitää pieni palaveri kuka on kuka ja mikä vastuu ja tehtävä kenellekin kuuluu ja miten toimitaan yhdessä, vaihtaa puhelinnumerot ym tiedot missä mökissä kukin asuu jne

• Jääkiekkoon ja moniin muihinkin aktiviteetteihin lapset tuntuivat olevan erittäin tyytyväisiä!

• Ehkä se mistä tämä eräs isä mainitsikin, että ruokailun suhteen olisi parannettavaa…lapset ovat leirillä, jossa fyysistä rasitusta tulee paljon ja he tarvitsisivat energiaa treenaamiseen, mutta nyt monen ateria oli yksi leipä tai jäätelö.

Itse en ollut erityisen tyytyväinen tarjoiltuun ruokaan, vaikkakin olen suomalainen ja tottunut suomalaiseen ruokaan ja aikuisena tottunut syömään kaikkea. Oli hienoa, että tarjolla oli mm. poronkäristystä, karjalanpiirakoita jne. suomalaisia juttuja ja sitä tulisi ehdottomasti jatkaa. + esim. paella-ilta rannalla oli loistava. Mutta parantamisen varaa olisi esim. siinä, että useana päivänä tarjoiltiin edellisten päivien vanhaa ruokaa, joka ei seuraavana päivänä maistunut kovinkaan hyvältä ja jäi itseltäkin syömättä.

 

Myös mielestäni se tulisi olla aikuisten (eli coachien?) tehtävä vaatia lapsia syömään tai ainakin maistamaa kaikkea ja ruokailuun tulisi varata tarpeeksi aikaa, jotta valmentajat ehtisivät itsekin syömään ja silti pitämään huolta lapsista. osa lapsista oli tosi pieniä ja tarvitsevat sellaista äiti/iskä tyylistä vahtimista. nyt lapset kantoivat ruokaa roskiin suuria määriä ja monena päivänä suurin osa ei edes maistanut ruokaa. ja totta kai myös muu henkilökunta, kuten esimerkiksi englannin opettaja, voisi valvoa apuna, että lapset noudattavat yhteistä sääntöä (nyt sellaista ei tainnut edes olla), mutta esim. itse söin milloin sattuu, joten kommentoin vain niille ketä satuin ruokalassa näkemään.

 

Uskon, että myös auttaisi, jos esillä olisi englanninkielinen ruokalista, jotta tietäisivät mitä syövät! Jos keittiön henkilökunta eivät osaa sellaista tehdä, esimerkiksi englannin opettajat voisivat kirjoittaa jokaiselle päivälle mitä on tarjolla! samalla lapset oppisivat ruokatermejäkin…

 

• En tiedä, kuinka lapset ja coachit kokivat, mutta itselleni jäi sellainen vaikutelma lapsista, että he olivat välillä erittäin väsyneitä. Ehkä toimintaa päivissä oli vähän liikaakin…? Jyväskylän keikka olin ehdoton juttu maanantaina puolessa välissä leiriä!

 

Varsinkin alussa kun he saapuvat, ensimmäinen päivä voisi olla enemmän totuttelua ja lepäämistä ja 2. päivänä voisi alkaa kunnon toiminta. Nyt alku vaikutti heille hieman rajulta. Osa oppilasta nukkui jatkuvasti tunneillani, koska se oli välillä päivän ainut hetki jolloin sai ottaa rauhallisemmin ja istua alas. Ja ei ollut aina kyse siitä, ettei heitä olisi kiinnostanut vaan he tipahtelivat pöydille ja silmät vaan painui istuessa kiinni, joten lapsista huomasi miten uupuneita he olivat. annoin sitten välillä vähän levätäkin.

 

 

Tämän jälkeen alkoi uusi tarina, josta voin kertoa enemmän kysyttäessä.

 

EDELLÄ ESITETTY EU-HANKE POIKI JATKOHANKKEEN JA ALLA HANKKEEN PÄÄKOHDAT:

Hankevetäjän vuosina 2008-2009 toimi Risto Kankaanperä

 

INTERNATIONALIZING SPORTS TOURISM IN CENTRAL FINLAND

 

Project summary

 

Goals and actions of the EU-project 2008-2009:

 

The project aims to open, widen and strengthen the internationalizing process of the organisations belonging to the cooperation network of Central Finland. In addition, the project aims to develop international marketing of the area and to develop inviting, high quality sports tourism products and services that are easily accessible for both international and domestic customers.

 

The project creates a new form of international sports tourism in the county of Central Finland.

 

The project is implemented in a cost-effective way by using so called one-to-one marketing and country-specific internal marketing utilising the operation and networks of sports organisations such as sports clubs and associations.

 

The project creates permanent sports tourism operation of regional significance, adds general knowledge of the county in Europe, improves the competitiveness of the county and reinforces the image, attraction and accessibility of the area. The project also supports the growth of entrepreneurship and networking, develops the export of tourism from the area to Europe in the near future and functions according to the tourism strategy of Central Finland.

 

 

Nature, Sport and Youth Travelling Centre Piispala acts as the engine of the project and during the project the project manager together with experts negotiate on partners (in Finland, Spain, France and Great Britain). The amount or (country) location of the partners is not limited but Finnish partners are mainly sought from Central Finland. The experiences and networks of the International sports tourism in Piispala-project (2006-2007) are utilised as much as possible and the aim is to reinforce the partnerships created during the project into a cooperation network for the entire county.

 

Several (5-12) two-way promotion-, negotiation-, planning- and study trips as well as marketing procedures are made during the project in Spain, France and Great Britain. In addition, product packages are planned and developed for customer groups of the target countries during the project.

 

With the help of the project it is possible to multiply the operation by marketing the network-concept abroad even in a wider perspective. The concept includes productizing and marketing of sports tourism and group tourism, and networking services for the reference groups of sports sectors (children, youngsters, families) in Europe.

 

During the project information events regarding future partnerships are organized for interested tourism entrepreneurs of Central Finland. So called internal marketing events of the tourism sector of Central Finland are also utilized during the project.

 

ACTION PLAN

 

2008

 

- Planning, developing and gathering product packages of the cooperation network

 

- Developing the operating environment / partners (partners in the target countries and area, experts, project manager)

 

- Opening the cooperation network (Madrid/Spain, France, Great Britain) and exploring / getting to know sports associations, parents associations, sports clubs and sports organisations of the new target countries (project manager together with experts)

 

- Planning and implementing (two-way) promotion- and negotiation trips, appr. 4-7 trips (key persons)

 

- Developing marketing as well as preparing and making so called internal marketing agreements with organisations of the target countries

 

(1-3 organisations)

 

- Testing product packages during international camps and visits to Finland, taking customer feedback into consideration in product development

 

- Choosing target groups country by country (project manager together with experts)

 

- Doing a survey on reference groups in sports organisations and associations (project manager together with experts)

 

- Promoting educational organisations (parents organisations) in target countries (project manager together with experts)

 

- Cooperation network – concept, product development model for marketing-, networking- and product development and for group sports tourism. Creating an export product to Europe for different reference groups in sports tourism (project manager together with experts)

 

 

 

2009

 

- Further development of the product packages

 

- Developing the network

 

- Developing marketing

 

- Promotion and negotiation trips (two-way), 4-8 trips

 

- Developing the operating environment (continuous process)

 

- Product testing during visits/camps

 

- Exploring new networks country by country and reinforcing old ones (continuous process)

 

- Outlining, making and monitoring marketing agreements

 

- Cooperation network – concept, product development model for marketing-, networking- and product development and for group sports tourism. Creating an export product to Europe for different reference groups in sports tourism (project manager together with experts)

 

INTERNATIONALIZING SPORTS TOURISM IN CENTRAL FINLAND

 

Mr. Risto Kankaanperä

 

EU Project manager

 

gsm. +358 500 418 771

 

 

By Risto Kankaanperä, www.sconnect.fi