Mainostoimisto-, julkaisujen suunnittelu- ja taittopalvelut.

Projektointi.

Sconnect Oy

 

Kiertotie 14 a 4

40250 Jyväskylä

gsm. +358(0)500 418 771

sconnectoy@gmail.com

Y-tunnus: 2262514-0

 

2005 Kansainväliset EU-hankeprojektit. 2009 EU-HANKKEET

Toimeenpanopäätös/ pvm.13.12.2006 / DIAARINRO: 292/421/2006, FIMOSNRO: 113781

 

 

PVM. 29.02.2008

KANSAINVÄLISTÄ LIIKUNTAMATKAILUA  PIISPALASSA -HANKKEEN

L O P P U R A P O R T T I

 

Aika:  Perjantaina 29.02.2008

 

Paikka: Piispala

 Kurssitie 40

 43300 Kannonkoski

 

Sisältö: 1. HANKKEEN AIKATAULU, VISIO JA TAVOITTEET (JA TOTEUTUMAT) /

     Liite: Hanketoteumakaavio 2006 - 2007

 1.2.1. ARVIOINTI: Ohjausryhmän puheenjohtajan ja IEMS Oy:n arvioinnit hankkeesta

 2.-4. HANKKEEN TOIMENPITEET, TOTEUMAT, ORGANISAATIO JA YHTEISTYÖVERKOSTOT

 5. TALOUS (Liite: Pääkirja)

 6. HANKKEEN HYÖDYNTÄMINEN JATKOSSA ( Liitteenä kaavio markkinointiorganisaatioehdotus)

 7. HANKKEESSA TUOTETUT  MATERIAALIT ( Liitteenä: DVD, CD-ROM, Manuaaliesitteet )

 

Ohjausryhmä: Kari Hietaharju

 Satu Iso - Ahola

 Maisa Kuha

 Hilkka Laine

 Johannes Leppänen

 Jaakko Ryymin

 Kimmo Suomi

 Sanna Pesola, sihteeri

 Juhani Wahlsten

 Pablo Negre

 Risto Kankaanperä

 

Liiteet:

 Liite 2: Promootio- ja neuvottelumatka Barcelonaan 26.11.-8.12.2006(tapahtumat)

 Liite 2.1: Promootio- ja neuvottelumatka Barcelonaan 10.-15.4.2007 (tapahtumat)

 Kohta 2.3.: Promootio- ja neuvottelumatka Barcelonan 21.- 25.5. 2007 (tapahtumat)

 Kohta 2.4.: Promootio- ja neuvottelumatka Barcelonan 19.- 22.10. 2007 (tapahtumat)

 Kohta 2.5.: Promootio- ja neuvottelumatka Suomeen 5.- 9.11. 2007 (tapahtumat)

 Kohta 2.6.: Promootio ja neuvottelumatka 24.-27.01.2008 (tapahtumat)

 Liite 3: Emilio Benedetti - suosituskirje (Junior FC 1917 Club /arvovaltainen jäsen)

 Liite 4.: Kv. -liikuntaleirin leiriohjelma

 Liite 5.: Leirin palaute-/ kehityspalaverin ”pöytäkirja”

 Liite 6. ja 6.1.: Leirin kyselypalaute osallistujilta ja englannin opettajan palutekirje

 Liitteet: Materiaalit

Loppuraportin tekijä:

KV LIIKUNTAMATKAILUA PIISPALASSA – hanke

Luonto-, liikunta- ja nuorisomatkailukeskus Piispala

Risto Kankaanperä, hankevetäjä

 

1. HANKKEEN AIKATAULU, VISIO JA TAVOITTEET JA TOTEUTUMAT

           31.12.2007

 

1.1. Aikataulu

 Hankeaika 02.10.2006 – 31.12.2007, jatkoaika 29.02.2008

 

 

 

 

 

1.2. Visio

Hankkeen avulla Piispalasta ja myöhemmin koko Saarijärven seudusta luodaan laadukas liikuntamatkailukohde liikunnasta kiinnostuneille kuluttajille, jossa he saavat ympärivuotisesti nauttia liikunta- ja kulttuurielämyksistä kuntoa kohentaen ja elämänlaatua parantaen.

 

 

 

  LOPPURAPORTTI / hankevetäjän lausunto:

  Hanke noudatti toiminnoillaan asetettua visiota kirjaimellisesti ja Piispalan ja Saarijärven seudun tunnettuus kasvoi  merkittävästi hankkeen toteutusalueella Kataloniassa, Espanjassa. Ympärivuotinen liikuntamatkailutavoite on erittäin  haasteellista ja hankkeen lyhyen keston vuoksi toteutettiin kesäajan liikuntamatkailutapahtuma onnistuneesti

  1.- 14.7.2007 Piispalassa. Ympärivuotisen liikuntamatkailun kehittäminen ja markkinointi ja tuloksellinen  toteuttaminen on pitkä prosessi ja hankkeen kestoaika oli liian lyhyt näin ison ajatusmuutoksen tekemiseen  loppuasiakkaalle ja matkailun aloittamiselle talvimatkailuun hankkeen alussa valituille asiakasryhmille Espanjassa.

  Pilottileiri kohdistui jääurheilua harrastaviin lapsiin ja nuoriin ja se onnistui yli tavoitteen. Kahden viikon leirille  osallistui n. 70 lasta (Espanjalaisia 57 hlöä, Islannista 3 hlöä, Venäjältä 1 hlö ja Suomesta 8 hlöä)  ja leirin aikana  alueella vieraili 20 lasten vanhempaa. Tämän pilottileirin seurauksena vuodelle 2008 suunnitelmissa on 2-3  samantyyppistä leiriä Piispalassa, joten hanke on luonut kansainvälisen jääliikuntaleiri – tuotteen alueellemme.

  Pohjoisen Keski-Suomen (ja koko maakunnan) matkailuliiketoiminnan hajanaisuus ja kansainväliseen  matkailun markkinointiin tarvittavat taloudelliset panostukset eivät ole riittäviä, jotta tämän hankkeen toimesta  saavutetut uudet asiakaskunnat saataisiin alueelle ilman jatkuvaa markkinointia ja yhteydenpitoa.

  Uuden, erityisen markkinointiorganisaation perustaminen, joka keskittyy koordinointiin ja kansainväliseen  liikuntamatkailumarkkinointiin Keski-Suomen alueella, on välttämätöntä alueen kiinnostavuuden lisäämiseen ja  ylläpitämiseen Euroopassa.

 

1.2.1. LOPPURAPORTTI / Ohjausryhmän puheenjohtajan lausunto:

 

  Palaute / lausunto:

  29.2.2008 päättyvän Liikuntamatkailua Piispalassa Eu -projektin aikana on luotu luotettava yhteistyöverkosto  Barcelonan alueelle.

  Hankkeessa mukana olleet ja tavatut (Barcelonan) alueen yhteistyökumppanit ovat sitoutuneet yhteistyöhön ja  vaikka alueilla on suuri kokoero, toiminta ja ajattelutapa on samankaltainen molemmissa maissa - Meihin luotetaan.

  Koulu-, liikunta- ja urheilusektorilla lasten, nuorten ja perheiden kansainvälistä vaihtoelementtiä on  kirkastettava.

  Hankkeen aikana on ilmennyt myös tarve molempi - suuntaiseen matkailutoimintaan mikä luo pysyvää ja  kannattavaa liikuntamatkailutoimintaa ja sen kehittämistä alueellemme ja vahvistaa yhteistyötä molemmissa maissa  –  jatkossa on saatava Keski-Suomesta lähtijöitä Barcelonan alueelle(ryhmiä).

  Myös ohjaajien vaihto Suomesta Kataloniaan ja toisinpäin on saatava aikaan(kokemukset auttavat  palvelukonseptien rakentamisessa loppuasiakkaalle).

  Kansainvälisen liikuntamatkailukonseptin markkinoinnin ja palvelujen eriyttäminen olisi saatava aikaiseksi esim.  laajapohjaisen markkinointiyhtiön perustaminen hoitamaan alueen liikuntamatkailusektoria. Markkinointi

  kansainvälisesti on vaativaa ja sen tuloksellinen toteuttaminen on ”kokopäivätyötä” ja uusien mahdollisuuksien  kartoittamista, ei matkailutoimijoiden oman päivittäisen työn ohessa toteutettava lisärasite. Jatkossa on pyrittävä  liikuntamatkailutoimijoiden ja verkoston laajentamiseen ja pyrittävä avoimeen yhteistyöhön kotimaan ja eri  kohdemaan toimijoiden kesken.

  Jatkossa Keski-Suomeen on valmistauduttava ottamaan vastaan hyvinkin suuria määriä erilaisia "tuotteita" käyttäviä  asiakkaita Euroopasta.

  Piispalassa esimerkiksi ollaan edelläkävijöitä leirikouluissa, mutta aloittelijoita matkailussa.

  Kansainvälisten liikuntamatkailutoimijoiden ja virallisten tahojen kanssa tehtävä kiinteä yhteistyö antaa  mahdollisuuden oppia ja kehittää matkailubisnestä ja se johtaa taloudellisesti tulokselliseen  liikuntamatkailutoimintaan Keski-Suomessa.

 

 24. - 27.01.  2008 Katalonian alueella vierailu avasi mahdollisuuksien maailman ja Espanjalaisten  yhteistyökumppaneiden vahva sitoutuminen osoitti hankkeen tavoitteet realistisiksi ja hanke on luonut  edellytykset kansainväliselle liikuntamatkailutuotteelle Eurooppaan. Ovi on raollaan – uskallammeko  avata oven kokonaan auki?

 

  LOPPURAPORTTI / IEMS OY / Juhani Wahlstenin lausunto:

 Kuvaan tässä ISCO – IEMS Oy:n osuutta ja näkökulmaa / Juhani Wahlsten:

 

 Vuoden 2007 tavoite

 

 Kuluneen vuoden tavoite oli alkaa pilotoida ja kehittää kansainvälinen nuoriso-, urheilu ja perhematkailuun ja  vaihtoon liittyvä uusi toimintamalli., jonka kautta nuoret, heidän ohjaajansa ja vanhempansa saattaa lapset  tutustumaan toisiinsa jo nuorella iällä Omassa kasvuympäristössään.

 Samalla alkaa EU:n tavoitteiden mukaan vahvistaa eurooppalaistumista ja kulttuurista yhteenkuuluvuutta  talousalueen sisällä.

 

 Lähtökohta

 

 Joulukuussa 2006 alettiin kertoa Piispala/ EU hankkeesta ja hakea sopivat testiryhmät kahdesta lajista jääkiekosta  ja jalkapallosta Espanja - Suomi - Espanja vaihto-ohjelman käynnistämiseksi.

 

 Jääkiekko

 

 Ensimmäisenä testilajina oli jääkiekko, jossa heti alkuun espanjalaiset halusivat, että opetus ja vuorovaikutus  tulee käydä englannin kielellä.

 Jääkiekkovanhempien yhteenliittymä APPHE alkoi markkinoida Piispalan ja Suomen jääkiekkoliiton yhdessä  tuottamaa kahden viikon leiriä., joka sitten toteutui heinäkuun 2007 aikana.

 

 Muiden Barcelonaan suunnattujen vierailujen aikana IEMS verkoston toimijat Barcelonassa avasivat pitkin vuotta  esittäytymismahdollisuuden eri nuorisourheiluun toimivien seurojen, järjestöjen, keskusjärjestöjen ja koulujen  välillä.

 

 Jalkapallo

 

 Lokakuussa 2007 JJK-95 jalkapallojoukkue suoritti vanhempineen harjoittelu- ja pelimatkan Sitgesiin ja  Barcelonaan, jota jo jatkohanketta varten lanseerattiin Katalonian urheiluministeriön alaiselle Katalonian  jalkapalloliitolle. Jalkapallon otteluohjelma oli laadittu niin, että seurojen ohella koulut ja yksityinen FC Junior

 Clubovat olivat pilotoinnin osapuolina.

 

 Yhteenveto

 

 Saaduista kokemuksista on kerätty palaute, jonka synnyttämän mallin avulla voidaan tulevaisuudessa soveltaa ja  laajentaa useampiin lajeihin ja kohderyhmiin.

 Toimintastrategian ydintä on toisiltaan oppiminen ja yhdessä kokeminen.

 Painopiste- alueena on kansainvälinen kasvatus ja eurooppalaisuuden vahvistaminen eri ohjelmasisältöjen avulla.

 Se tarkoittaa kasvatustahojen perheen, koulun, seuran, liittojen ja ministeriöiden välistä yhteistyötä, jonka  sivutuotteena syntyy taloudellista ja toiminnallista aktiivisuutta ja koordinoinnin kautta säästöjä vaihto -ohjelmien  ollessa moottorina kaikelle tälle.

  Tätä toimintaa kehittämään, markkinoimaan ja koordinoimaan olisi hyvä olla oma toimija taho / yritys.

 

1.3. Tavoitteet

 

1.3.1. Piispalan kv. toiminnan ja markkinoinnin kehittäminen

a) Dokumentit (kv. myynninedistämismateriaalit)

Tavoitteet:

- Manuaaliesitteet

- CD –ROM –esitteet

- Markkinointi DVD

- Dokumenttiohjelma Piispalasta

 

Toteuma 31.12.2006:

Ensimmäiseen tutustumis- / promootio- / neuvottelumatkaan Barcelonaan ja Sant Cugatiin (Wahlsten 26.11.-8.12. ja Kankaanperä 29.11.-4.12.) hanke on tehnyt aiemmista materiaaleista koostaen englanninkieliset alustavat markkinointimateriaalit (EU-logoin). Materiaalit tehtiin manuaali-versiona A4,

CD-rom –versiona ja sähköiseen markkinointiin Adobe Acrobat :n pdf - tiedostoversiona.

 

Toteuma 21.9.2007

Englanninkieliset materiaalit / esitteet on käännetty espanjankielelle. CD-ROM levylle on lisätty espanjankieliset esitemateriaalit ja kannen tekstit espanjaksi.

Piispalan esitteet olivat nähtävillä uuden yhteistyökumppanin APHHE -järjestön nettisivuilla ( APHHE  - vanhempainjärjestö, mikä organisoi Espanjan juniorijääkiekkotoimintaa. Myös ProEsportsGel – promootio yrityksen nettisivuilla Piispalan esitteet ovat nähtävillä.

Junior FC 1917 Sport & Spa Clubin jäsenesitteisiin saimme luvan ja mahdollisuuden Piispalan mainonnalle kevään mainosjakelun yhteydessä. Piispala tarjoaa clubin jäsenille / perheille viikon lomapakettia Suomessa.

Kansainvälistä liikuntamatkailua Piispalassa –hankkeen pilottileiri pidettiin 1.-14.7.2007 ja leirin tapahtumista Suomen Jääkiekkoliitto teki DVD:n jotka jaettiin leiriläisille. Tämä DVD käy jääkiekkoleirin markkinointiin sellaisenaan. Leirille osallistui 70 nuorta ja todennäköisesti sitä katsotaan 5:llä eri paikkakunalla Espanjassa (57 nuorta; Barcelona, Madrid, Majadahonda, Jaca, Boadilla) sekä Islannissa (3 nuorta) ja Suomessa (8 nuorta) mm. kotona, koulussa, seuroissa ym.

 

LOPPURAPORTTI:

Hankkeessa toteutetut A4 manuaaliset esitteet (espanjankieliset), CD - Rom esitteet ja leirimainosesitteet sekä JAO/ mediapajan toimesta toteutetut markkinointi- DVD :t ja Piispala (TV) dokumenttiohjelma ovat laadukkaita myynninedistämismateriaaleja ja käytettävissä hankkeen jälkeen liikuntamatkailun markkinoinnissa kansainvälisesti.

 

b) Yhteistyökumppanit

Tavoitteet:

- 1 - 2 uutta kansainvälistä yhteistyökumppania

 

Toteuma 31.12.2006:

 Barcelonan matkalla tavattiin kaksi mahdollista espanjalaista yhteistyötahoa; Fitnessalud ja Junior FC 1917 Sport & Spa Club, joiden kanssa aloitettiin todelliseen yhteistyökumppanuuteen tähtäävät neuvottelut.

FC Barcelonan organisaatiossa toimiville henkilöille esiteltiin ajatus liikunta- ja kulttuurinvaihto-ohjelmasta Piispalan kanssa mm. amatöörijaoston johtajalle (Mr. Gaby Cairo), jääkiekkojaoston puheenjohtajalle (Mr.Tony Miquel), Image Rights Directorille (Mr. Pau Negre), juniorivalmentajalle (Mr. Manel Raventos) sekä Espanjan Jääkiekkoliiton puheenjohtajalle (Mr. Frank Gonzalez).

 

Toteuma 21.9.2007

10.-15.4. Barcelonan matkalla yhteistyöneuvottelut Junior FC Sport & Spa Clubin kanssa etenivät suotuisasti ja liikunta- ja kulttuurinvaihtomatkailuun liittyvät neuvottelut etenevät suunnitelman mukaisesti.

 

APHHE -vanhempainorganisaation ja Piispalan palaveri 13.4. Barcelonassa oli hankkeen kannalta menestys. Heinäkuussa 1.-14.7. järjestettyyn kansainväliseen jääkiekkoleiriin ilmoittautui Madridista ja Barcelonasta 54 lasta (joukossa myös tyttöjä) ja 3 ohjaajaa / vanhempaa. Leirille ilmoittautui myös lähes 8 suomalaista, 3 Islantilaista (ja 1 Venäjältä) samanikäistä tyttöä ja poikaa. Leirillä,

jääkiekon harjoittelun ohessa, opiskeltiin englantia ja tutustuttiin Piispalan ja Saarijärven seudun sekä Peurungan matkailualan palvelutarjontaan. Leirin käytännön asioiden toteuttajatahoksi saimme Suomen Jääkiekkoliiton.

Leirin yhteydessä lasten vanhempia tuli lomailemaan alueellemme 20 vanhempaa ja heidän mukanaan vielä 6 lasta, jotka valitsivat Summassaaren viikon ja kahden viikon majoituksella.

 

LOPPURAPORTTI:

Tavoitteena oli löytää yhteistyökumppaneita jatkuvaan liikuntamatkailutoimintaan ja tarkoitus oli tutkia Espanjalaista liikunta- ja matkailutoimintaa niin hallitus-, organisaatio- ja seuratasoilta.

FC Barcelonan (jäseniä n. 140 000) amatööriosastojen, erityisesti jääurheilupuolella, toiminta avasi ns. vanhempainjärjestöjen rakenteen ja toimintamallin, jota kannattaa hyödyntää markkinointitoimenpiteissä

tulevaisuudessa. Samantyyppisesti toimivat myös muut lajit kuten jalkapallo-, taitoluistelu- tanssi-,  koripallo-, lentopallo-, maastopyöräily-, ja muut lajijaostot ympäri Espanjaa.

Sant Cugatissa toimivan Junior FC 1917 Sport & Spa Clubin kanssa aloitettu yhteistyö on yksi konkreettisimmista toteutumista ja edellyttää keskustelujen jatkamista ja mahdollisuudet liikunta- ja kulttuurinvaihtomatkailun pitkäaikaiseen toimintaan ovat hyvät. Suulliset sopimukset yhteistyöstä ovat voimassa ja yhteisten toimintalinjojen löytymiseen ja kunhan aikatauluongelmat Junior FC 1917 Clubin johtohenkilöiden vierailuun Piispalaan ratkeavat vuoden 2008 aikana, kirjalliset yhteistyösopimukset astuvat voimaan vuosina 2008 tai 2009.

Konkreettisin toiminta aloitettiin APHHE -vanhempainorganisaation kanssa jo hankkeen aikana. Kesällä 2008 toteutettiin 1.-14.7. jääliikuntaleiri, joka onnistui hyvin niin osallistujamäärän kuin leiriohjelman puitteissa. Yhteistyössä Suomen Jääkiekkoliiton, APHHE:n ja Piispalan kanssa suunnitellaan jo kesän 2008 kansainvälisiä jääleiriejä ja tavoitteena on toteuttaa 2-4 jääkiekkopainotteista leiriä Piispalassa.

Tältä osin kansainvälistä liikuntamatkailua Piispalassa jää elämään hankkeen jälkeen ja toimijoina / toteuttajina tulevat olemaan Piispala, Suomen Jääkiekkoliitto ja APHHE – vanhempainjärjestö Espanjasta.

APHHE –organisaation kanssa tehdyn (helmikuu 2008) yhteistyö- ja markkinointisopimuksen myötä kansainväliset kontaktit turvataan lähivuosiksi Espanjankielisillä alueilla. Tällä sopimuksella taataan jääleirituotteen jatkuvuus Piispalaan.

 

 

c) Yhteistyökumppaneiden vierailut

Tavoite:

- Kahden espanjalaisen organisaation vierailut Piispalassa.

 

 

Toteuma 31.12.2006:

Investointiryhmän (8 kpl Sport & Spa Clubia Katalonian alueella) Fitnessaludin Director General Javier Bozalongolle ja Junior FC Sport & Spa Director Lluis Boadalle tehtiin suullinen kutsu Piispalaan tutustumista ja jatkoneuvotteluja varten.

 

Toteuma 21.9.2007

Em. vierailu ei toteutunut Fitnessaludin ja Junior FC Sport&Span henkilöiden aikataulukiireiden vuoksi.

11.4.2007 tapaamisessa sovittiin kuitenkin vierailukutsun olevan voimassa ja ko. henkilöt yrittävät saada matkan onnistumaan tämän vuoden aikana.

13.4.2007 APHHE:n neuvotteluissa mukana ollut APHHE Madridin Presidentti mr. Antonio Ruiz Bassols saapui vierailulle 1.-14.7.2007 kv. jääkiekkoleirin yhteydessä ja oli Piispalassa koko leirin ajan.

 

LIITE 2.5./ Kohta 2.5.

 

    5.-9.11. Yhteistyökumppaneiden vierailu Suomeen ja Piispalaan / Keski-Suomeen

 Raportti ja vierailuohjelma

 

  Yhteistyökumppaneiden vierailu Suomeen. Vieraat Espanjasta: Pablo Negre, Juan Andres Hernando ja Manel Raventos

  Ma 5.11. n. 10:00 Lähtö Barcelonasta

 14:55  Saapuminen Helsinkiin, vastaanotto Juhani Wahlsten

 15:40  Tikkurila

  Majoittuminen Tikkurilan Urheilupuisto Hotelliin

  Tutustuminen alueeseen / Juhani ja Sami Wahlsten

                                                           Tapaaminen Matti Harju (Jääkoneistoasiantuntija)

 

                            Ti 6.11. 8:00 Vierumaki

  Aamiainen ja lähtö Vierumäen Urheiluopistolle

 10:00 Vierumäen Urheiluopiston esittely Pekka Vasalan toimesta

  Mukana Suomen Jääkiekkoliitosta Kari Savolainen. Mukana Piispalasta Risto Kankaanperä

 11:30 Lounaspalaveri

 12:00 Tutustuminen Vierumäki Urh.opistoon. Palaveri tulevaisuuden yhteistyöstä

  Paikalla: Negre, Raventos, Hernando, Savolainen, Kankaanperä

  Aihe: Kansainväliset leirit Piispalassa ja K-Suomessa

 14:00 Lähtö kohti Piispalaa

 18:00 Saarijarvi

  Illallinen Kylpylähotelli Summassaaressa

  Paikalla: Maarit. Paunonen ja Ari Ålander

  Asiat: Tutustuminen Summassaaren palveluihin. Yhteistyökokemukset (kesä 2007)

  Tulevaisuuden suunnitelmat

 21:00 Saapuminen Piispalaan (majoittuminen)

 

 Ke 7.11. 8:00 Aamiainen Piispalassa

 9:30 Tutustuminen Piispalan palveluihin ja faciliteetteihin

 11:00 Lounas

 14:00  Keskustelu- ja lehdistöinfotilaisuus Paikalla: Lähikuntien ja matkailupalveluyritysten edustajia    Hanke-esittely, yhteistyökumppaneiden esittely, tulevaisuuden haasteet ja mahdollisuudet

 17:00 Lähtö  Peurunkaan / Laukaa

 19:30-20:00 Peurungan esittely / Petri Sjöblom, Peurunka. Illallinen ja keskustelutilaisuus tulevaisuudesta

 

 To 8.11. 8:00 Aamiaispalveri JJK Jyväskylän seurajohtajan J. Vesalaisen ja seura-akatemian A. Kivelän kanssa

  Asia: Seurayhteistyö Katalonian ja Jyväskylän seurojen kesken / seurayhteistyö

 9:30 Lähtö Jyväskylään

11:00                   Konferenssikeskus Paviljonki / esittely Esittelijänä Raimo Viljala

 12:00 - Lounas

 13:00 Siirtyminen Helsinkiin

 18:00 Helsinki European Hockey Tournament Game CHECH vs. FINLAND, Hartwall Arena in Helsinki

 22:00 Majoittuminen Tikkurila Hotelliin

 

 Pe 9.11. 8:00 Tikkurila: Aamiainen ja yhteenvetopalaveri

  Lounastapaaminen ja kokous Piispala hallituksen puheenjohtaja

  Johannes Leppäsen kanssa,

  Paikalla: Wahlsten, Negre, Hernando, Raventos, Kankaanperä

  Asiat: Kokemukset yhteistyöstä. Tulevaisuuden vierailut Piispalaan Espanjasta. Kuntayhteistyön mahdollisuudet.   Mahdolliset esittäytymiset Kataloniassa esim. messut. Espanjaan suuntautuvat vierailut. Suomen palvelujen    tietoisuus espanjassa vähäistä, miksi? Huoli lapsista molemmissa maissa  –  Piispala tilaus! 1. Öijänniemen

  tulevaisuus. 2. Tuotteistus ja jalostus tärkeää. 3. Piispala matkailu Formaatti ja sen monistaminen. 4. Piispalan   jatkohanke vireille, resurssien lisäys  hankkeelle,  jatkohankkeen koordinonti: Negre, Wahlsten, Kankaanperä,    Leppänen, Hietaharju

 noin17:20 Lähtö   Barcelonaan / Helsinki Airport / Negre, Hernando, Raventos

  Paluu Jyväskylään / klo 19 / Kankaanperä

  Paluu Turkuun / Wahlsten

 

 LOPPURAPORTTI:

 Espanjalaisten yhteistyökumppaneiden vierailut toteutuivat hankkeen tavoitteiden mukaisesti ja  entisestään vahvistavat liikuntamatkailuun liityvien toimintamallien kehittämistä ja lähitulevaisuudessa  toteutettavien toimintojen mm. leirien ym. todennäköisyyttä pohjoiseen Keski-Suomeen ja Piispalaan.

 

 Vierailut toteutuivat mm. APHHE – vanhempainorganisaation (Madrid) presidentin mr. Antonio Ruiz  Bassolsin ja saman järjestön aktiivisen toimihenkilön mrs.Amelia San Milanin toimesta ja tämä vierailu   pohjustaa kesän 2008 ja 2009 liikuntaleirejä Piispalassa konkreettisesti.

 

 Mr. Pablo Negren, mr. Juan Andreas Hernandon ja mr. Manel Raventoksen vierailu 5.-9.11.  Summassareen, Piispalaan ja Peurunkaan edesauttavat Barcelonan alueella Keski-Suomen alue-

  tuntemusta ja vierailun johdosta yhteistyön tulevaisuus on vankemmalla pohjalla jatkossa kunta-, yritys-  ja liikuntasektoreita ajatellen.

 Hankkeen aikana vahvistui molempisuuntaisten vierailujen tärkeys todellisen yhteistyön aloittamiselle ja  varsinkin liikuntamatkailuun liittyvien tuotepakettien kehittämiseen loppuasiakkaalle.

 

d) Muut yhteistyökumppanuudet

Tavoitteet:

- Kartoittaa aktiivisia organisaatioita, järjestöjä ja seuroja Katalonian alueelta ja informoida Pohjoisen Keski-Suomen matkailupalveluista ja tarjonnasta

- Luoda pohjaa tulevien vuosien yhteistyölle liikuntamatkailun sektorilla

 

Liitteenä Juhani Wahlstenin, ISCO-IEMS OY, matkapäiväkirja muista yhteistyökumppani- / promootiopalavereista ajalta 26.11. -  8.12.2006 (liite2).

 

Toteuma 21.9.2007

Uusi yhteistyökumppani APHHE Spain, konkreettinen toteuma: Kv. jääkiekkoleiri Piispalassa Suomen Jääkiekkoliiton toteuttamana 1.-14.7.2007. Osallistujamäärä 70 lasta ja nuorta ( Espanjasta 54 lasta ja 3 aikuista, Suomesta:  8, Islannista 3 ja Venäjältä 1 nuorta. Osallistujien ikäjakauma oli n. 10 – 15 v - nuoria).

 

 LOPPURAPORTTI:

 Hankkeen aikana ja sen avulla luotujen suhteiden pohjalta Katalonian ja Madridin alueilla on mahdollista tulevaisuudessa luoda uusia toimivia yhteistyökumppanuuksia, mutta se vaatii hankkeessa toteutettujen promootio- ja neuvottelumatkojen jatkamista. Jos yhteydenpito jää tulevaisuudessa vain puhelimen tai sähköpostin varaan hankkeen aikana luodut ystävyyssuhteet todennäköisesti katoavat ja kiinnostavuus kohdemaassa vähenee.

 

 Hankeen aikana savutettuja yhteistyöpohjaisista kumppanuuksista mainittakoon seuraavat:

 

 Generalitat de Catalunya / Department de la Vicepresidencia/ Secretaria General de l`Esport

 FC Barcelonan amatööriurheilujaostot kuten jääkiekko-, jalkapallo- ja taitoluistelujaostot,

 Sant Cugatin Junior FC 1917 Sport & Spa Club,

 Fitnessalud (Sant Cugat) / Sijottajaorganisaatio,

 La Salle –koululaitos (Barcelona),

 Europa School (Sant Cugat),

 Sitgesin kunnan liikunta- ja matkailuvirasto,

 APHHE – vanhempainjärjestö / -organisaatio Espanjassa,

 - Madridin alueen APHHE –järjestön päättäjät, aktiivisia liikuntajärjestöihmisiä mm. Majadahondan, Jacan, Villalban ja Barcelonan alueelta sekä lisäksi

 Katalonian Jalkapalloliitto (Federaciò Catalana de Futbol),

 MicFootball –organisaation päättäjiä (Sant Cugat) ym. ym. unohtamatta suoria henkilökontakteja arvovaltaisiin liikunta- ja kuntaihmisiin Katalonian maakunnassa.

 

 

1.3.2. Pohjoisen Keski-Suomen matkailuyritysten ja

 espanjalaisten yhteisöjen tiivis verkostoituminen

 Tavoitteet:

 - 2kpl kirjallisia molemmat organisaatiot sitovia liikunta- ja kulttuurinvaihtomatkailusopimuksia).

 

Toteuma 31.12.2006:

Barcelonan ja Sant Cugatin alueella toimivien em. yhteisöjen ja yritysten kanssa on sovittu yhteistyöneuvottelun jatkumosta ja esitetty ehdotus sopimusluonnosten vaihdosta

alkuvuodesta 2007.

Pohjoisen Keski-Suomen matkailuyrityksen Summassaaren kanssa on aloitettu Piispalan toimesta yhteistyökumppanuusneuvottelut ja osittain tästä keskustellaan tammikuussa 2007.

 

Toteuma 21.9.2007

Yhteistyö- ja tavoiteneuvottelut jatkuvat hyvässä ilmapiirissä.

Summassaari on tukenut kiitettävästi kv. jääkiekkoleirin sidosryhmien (vanhemmat) majoittamisessa alueelleen.Myös Peurunka tuli vastaan uintivierailun yhteydessä edullisella hinnoittelulla koskien uintia.

 

LOPPURPORTTI:

Piispalan ja APHHE – vanhempainjärjestön sekä Suomen Jääkiekkoliiton kanssa on sovittu jääkiekkoon liittyvien kansainvälisten leirien kehittämisestä ja toteuttamisesta myös vuonna 2008 Piispalassa ja leirien ”sisältö -formaatin” – löytämiseksi jokakesäiseksi tapahtumaksi ja sen kehittäminen eurooppalaiseksi tuotteeksi. Jo itsessään tämä tapahtuma (2 - 4 leiriä/vuosi) luo liikuntamatkailunäkymiä pohjoiseen Keski-Suomeen vuosiksi eteenpäin ja ensikesän 2008 tavoite on n. 2500 - 3000 majoitusvuorokautta alueelle.

Kirjallisen sopimuksen ajankohta on vuoden 2008 aikana.

 

Summassaari (Kylpylähotelli Hotelli) on hankkeen avulla löytänyt paikkansa Piispalan rinnalla (yhteistyössä) aikuismajoittujien sijoituspaikkana jääliikuntaleirien aikana.

 

Sitgesin ja Katalonian liikunta- ja matkailuviraston ajatukset yleensä liikunta- ja kulttuurinvaihtomatkailun kehittämisestä ovat olleet neuvotteluissa yhdensuuntaisia hankkeen kanssa ja v. 2007 aikana aloitetut neuvottelut ovat hyvänä pohjana tulevien vuosien yhteistyölle K - S:n ja Katalonian alueen päättäjille.

 

1.3.3. Omien kansainvälisten ympärivuotisten matkailutuotepakettien kehittäminen ja tuotteistaminen

 

Tavoitteet:

a) 3 - 5 liikuntamatkailutuotetta lapsi-, nuoriso- ja perheryhmille.

-FC Junior Club: Liikunta-, luonto-, terveys-, nuorisokasvatustuotetta (lapset, nuoret, perheet, juniorijoukkueet).

-Fitnessalud : 2-3 Liikunta-, hyvinvointi-, luonto-, terveys-, ravinto- pakettituotetta (lapsi-, nuoriso-,

                      aikuisryhmät)

 

Toteuma 31.12.2006:

Asiantuntija / partneri IEMS L.T., Spain henkilöt toteuttavat pienimittaisen markkinointi-, kilpailutilanne- ja kiinnostavuustutkimuksen Barcelonan / Katalonian alueella alkuvuodesta 2007.

JAMK :n matkailu-, ravitsemus- ja talousalan opiskelijat osallistuvat ohjaajan (opettajan) opastuksella liikuntamatkailutuotteiden kehittämiseen vuoden 2007 alussa ja kustannukset sisällytetään hankkeeseen ja ne pyritään pitämään minimissään. Piispalan oma henkilökunta osallistuu tuotepakettien kehittämiseen Piispalan omien lähtökohtien mukaisesti (näkökulmasta) hankkeen aikana.

 

Toteuma 21.9.2007

Asiantuntija / partneri IEMS L.T. Spain henkilöiltä ei vielä saatu markkinointi-, kilpailutilanne- ja kiinnostavuustutkimusta.

JAMK / Matkailu-, ravitsemus- ja talousalan opiskelijat toteuttivat talvi- ja kesäpaketti -suunnitteluprojektin ja projektin tuotokset luovutettiin hankkeelle Mankolassa 24.4.2007. Kesäohjelmapaketin toteuttivat JAMK:n opiskelijat Outi Virta, Krista Suvanto ja Marjaana Niskanen (ohjelmapakettidokumentit liitetään EU-hankkeen loppuraporttiin). Talviohjelmapaketin toteuttivat JAMK :n opiskelijat Jonna Ahonen, Marin Dag ja Sini Ikonen.

Kansainvälisen leirin 1.-14.7. ohjelma on hyvä pohja suunniteltaessa vastaavia liikuntaleirejä Piispalassa.

 

LOPPURAPORTTI:

Hankkeen aikana toteutetun jääliikuntaleirin kahden viikon ohjelma toimii hyvänä mallipohjana kaikkia liikuntalajien kansainvälisiä leirejä Piispalassa.

Leiripalautteesta (1.-14.7.2007) asiakkailta saatujen muutosehdotusten huomioiminen ja niiden korjaaminen ohjelmaan tuottaa monialaisen ohjelmapohjan Piispalan kansainväliseen leiritoimintaan jatkossa.

JAMK:n oppilaiden (yllä nimet kts. toteuma 21.9.) tekemiä talvi- ja kesäohjelmapohjia muuttamalla ja soveltamalla on saatu hankkeen tavoitteet täytettyä ja tuote on mahdollista jatkokehittämällä luoda kilpailukykyiseksi liikuntamatkailutuotteeksi Eurooppaan.

 

b) Dokumentointi.

Tavoitteet:

Liikuntamatkailun tuotepakettien testaus / pilottitoiminta:

- Tuotteet testataan kohdemaan liikuntamatkailuryhmillä; Ohjattujen perhepakettien toimivuus testataan n. 20 hengen pilottiryhmällä (5 vrk) Piispalassa ja ohjattujen lapsiryhmäpakettien (n. 20 lasta 5vrk) testiryhmä Piispalaan v.2007.

 

Toteuma 31.12.2006:

Barcelonan matkan aikana esitettiin mm. Junior FC 1917 Clubin ja FC Barcelonan amatööri- toiminnoista vastaaville organisaation puheenjohtajille ja muille aktiivisille toimijoille mahdollisuus tulla testaus-/ pilottiryhmien (huom. hankkeen tavoiteohjelma) muodossa Piispalaan vuoden 2007 aikana, osa näiden testiryhmien kustannuksista sisällytetään hankkeelle.

 

Toteuma 15.5.2007

Piispalan ohjelmapakettien testaus päätettiin toteuttaa Kv. jääkiekkoleirin yhteydessä, koska leirille osallistuu niin lapsia, nuoria ja aikuisia. JAMK :n ohjelmapaketteja käytetään leirillä sovelletusti leirin muun ohjelman ohessa. Leirin kesto 14 vuorokautta. Leirin kestoa pidennettiin espanjalaisten toiveiden mukaisesti.

 

TOTEUMA 21.9.2007

KV.- Jääkiekkoleirin ohjelma rakennettiin yhteistyössä Piispalan ja Suomen Jääkiekkoliiton henkilöiden kesken ja siihen lisättiin Piispalan omat toimivat ohjelmat, jääkiekkoliiton Finnhockey Adventure schoolin perinteiset elämysleiri –ohjelmat sekä ohjelmaan lisättiin englanninkielen opetus ja Jyväskylän ja Peurungan päivävierailu.

Leiriohjelma liitteenä.

Leiriohjelma osoittautui toimivaksi kokonaisuudeksi. Päätöspalaverin (Liitteenä) muutosehdotukset tulivat espanjalaisilta APHHE -organisaation johtoportaalta ja ehdotukset (vaatimukset) ovat hyödyksi jatkokehittelyä ajatellen.

Leirin majoitusvuorokausitavoite ylittyi yli 1000 majoitusvuorokaudella.

 

Hankkeen tavoite oli n. 200 mvrk:tta vuonna 2007, mutta Piispalan kokonaismajoitusvuorokausien 910 mvrk:tta sekä SJL:n ohjaajien 169 mvrk:tta ja lasten ja nuorten vanhempien majoitusvuorokaudet 187 mvrk:tta Summasaaressa tekivät yhteensä 1266 mvrk:tta.

 

LOPPURAPORTTI:

1.-14.7.2007 liikuntaleirin dokumentointi (leiriohjelmat, DVD:t, valokuvat cd:llä ja suulliset ja kirjalliset palautteet) luovutetaan hankkeelle ja edelleen Piispalan käytettäväksi ja kehitettäväksi.

 

1.3.4. Kv. liikuntaa harrastavien ja liikuntaa toteuttavien (clubien, seurojen, keskusten) tahojen omien sidosryhmien, kuten jäsenten, perheiden, lasten, nuorten (Espanjassa) aktivointi liikuntaelämys- ja kulttuurinvaihtomatkailuun omien organisaatioiden kautta.

 

 

Tavoitteet:

a) Ns .sisäisen markkinointi sopimuksen tekeminen 1 - 2 organisaation kanssa.

 

Toteuma 31.12.2006:

Aloitettu neuvottelut ja keskustelut em. tahojen kanssa.

 

Toteuma 15.5.2007

Sisäinen markkinointi Espanjassa toteutetaan suullisen sopimuksen (11.4.2007) pohjalta Junior FC Sport & Span jäsenmarkkinointimateriaalien jaon yhteydessä. Junior  FC Sport & Span jäsenille Piispalaa esitellään  jäsenperheille suunnatulla viikon lomapaketilla jo vuoden 2007 aikana. Promootion tarkoituksena on tuoda jäsenille Piispalaa tunnetuksi – realistinen odotus on vasta vuoden 2008 kesälle.

 

Toteuma 21.9.2007

APHHE vanhempainjärjestön Presidentin mr. Antonio Ruiz Bassolsin ja markkinointivastaavan mrs. Amelia San Milanin kanssa sovittiin suullisesti markkinointitoimenpiteistä Espanjaan ja myöskin samalla sovittiin suullisesti Espanjan naapurimaiden kuten Ranskaan, Saksaan ja Italiaan mahdollisesti suuntautuvien markkinointitoimenpiteiden kehittämisestä APHHE:n toteuttamana. Nämä toimenpiteet täsmentyvät jatkoneuvotteluissa Piispalan ja APHHE organisaatioiden kesken.

 

LOPPURAPORTTI:

Ns. sisäinen markkinointi toteutettiin hankkeen aikana APHHE – vanhempainjärjestön toimesta koskien kesän jääliikuntaleiriä ja siitä saadut kokemukset ovat erittäin tulokselliset.

APHHE – organisaation kanssa on tehty suullinen sopimus markkinoinnin jatkamisesta ja kesän 2008 jääliikuntaleirien markkinointi tullaan toteuttamaan samalla tavalla kuin hankkeen pilottileirin markkinointi.

Markkinointi toteutettiin APHHE :n nettisivujen avulla sekä sähköpostimainontaa (jäsenarkistoa) hyödyntäen.

Sisäinen (maa- ja kohderyhmäkohtainen) markkinointi on keino tulokselliseen toimintaan myös muuta matkailusektoria ajatellen ja ns. sisäisen markkinoinnin kehittämiseen on hankkeen aikana saatu uskottavuutta. ”Sisäinen” markkinointi on osoittautunut myös taloudellisesti edulliseksi toimintatavaksi.

 

Tavoitteet:

b) Dokumenttiohjelman tuottaminen ja levitys ATEI koulu-TV–kanavilla (näkyy kaikissa espanjaa puhuvissa maissa). Dokumentin valmistus ja ATEI -yhteistyö yhdessä Jyväskylän Ammattiopiston mediapajan kanssa. Palaute.

 

Toteuma 31.12.2006:

JAO / mediapajan Tiina Hiekkarantaa on informoitu hankkeen päätöksestä ja ohjelman suunnittelu aloitettu heidän toimesta oppilastyönä. Kuvaukset aloitetaan kevään 2007 aikana ja Hiekkaranta on lupautunut olemaan yhteydessä ATEI -koulu TV:n organisaatioon ko. dokumentin mahdollisuuksista päästä näkyville heidän tuotannoissaan / kanavilla. Ohjelman sisältö päätetään tammi-helmikuussa 2007.

 

Toteuma 15.5.2007

Kuvaukset on aloitettu 21.2.2007 ja ensimmäisen kuvaus-session aiheena oli Johannes Leppäsen haastattelu, jossa peilattiin Piispalan historiaa – tätä päivää – ja tulevaisuutta.

Kuvaukset jatkuivat 27.4.2007 liikuntatapahtuman kuvauksilla. Viikolla 20 vuorossa on leirikoulutoiminnan kuvaukset Piispalassa.

Kuvaukset jatkuvat Kansainvälisen Jääkiekkoleirin aikana Piispalassa 3.-4.7.2007 ja silloin pyritään haastattelemaan leirillä olevia espanjalaisia lapsia sekä aikuisia.

 

Toteuma 21.9.2007

3.-4.7.2007 Mediapajan henkilöt kuvasivat ja haastattelivat mr. Antonio Ruiz Bassolsia ja muutamaa leirille osallistunutta lasta sekä kuvasivat leiritapahtumia. Kuvaukset jatkuvat syksyllä 11.-12.9.Piispalassa.

 LOPPURAPORTTI:

 Dokumenttiohjelma valmistunut ja JAO:n tehtävänä lanseerata ohjelma ATEI :lle vuoden 2008 aikana.

 

1.3.5. Hankkeen aikaiset vaikutukset alueelle (näkyvyys, mvrk –toteumat, informaatio)

 Tavoitteet:

 - Hankkeen 1-vaihe tuo asiakkaita Piispalaan ja jatkossa yhteistyössä koko pohjoisen Keski-     Suomen matkailupalvelusektorille (majoitus-, kuljetus-, seikkailu-, kulttuuri- ym. palvelujen tarjoajat).

 - Informaatiotilaisuudet (osallistujamäärä) + yhteistyösopimukset 1-2kpl /2007

 

Toteuma 31.12.2006:

Radio Jyväskylässä ja Radio Keski-Suomessa (YLE) on luettu uutisten yhteydessä ko. hankkeesta ja sen toteuttajatahoista 23.11.2006 useaan otteeseen!

Kylpylähotelli Summassaaren kanssa on aloitettu yhteistyöneuvottelut (palaveri 10.1.07).

 

Toteuma 15.5.2007

Yrittäjälinja nro 2/2007 – julkaisussa sivunkokoinen artikkeli Kansainvälistä liikuntamatkailu Piispalassa

EU – hankkeesta.

25.4.2007 esitetty Keski-suomen matkailun hankerahoittajatahojen edustajille hankkeen toteumat ja tulevaisuuden näkymät ja vaikutukset koko Pohjoisen Keski-Suomen matkailulle. (Paikalla mm. K – S:n Liiton, Kauppakamarin, matkailuyrittäjien ym. edustajia).

 

Toteuma 21.9.2007

Keskisuomalisessa 6.7.olleessa kirjoituksessa kerrottiin hankkeen tavoitteista sekä leirin toteutuksesta.

Viiden Kunnan Sanomat julkaisi myös pilottileiristä artikkelin 26.7.2007.

 

Leirin aikana vaikutukset Pohjoisen Keski-Suomen ja Jyväskylän seudulle toteutuivat mm. ostoskäynnillä Intersport Megastore Tourulaan sekä Laukaan Peurungan uimahallivierailuun. Kuljetuksen (2 linja-autoa) toteutti Tilausajot ja Linja-autoliikenne Reijo Uusisalo Oy Kyyjärveltä.

 

Leirin aikana Kannonkosken ravintola- / pitzeria palveluja käytettiin runsaasti. Palvelun taloudellisesta hyödystä ei ole tarkkaa tietoa vielä saatu.

 

28.8. Hankekokonaisuus esitelty Jyvässeudun matkailun markkinointijohtaja Ari Ålanderille.

 

21.11. Saarijärveläinen –lehti julkaisi artikkelin 7.11. Piispalassa pidetystä keskustelutilaisuudesta, jossa aiheena oli kansainvlinen liikuntamatkailu ja sen mahdollisuudet alueellamme.

 

LOPPURAPORTTI:

Hankkeessa saadut tulokset puhuvat puolestaan ja hankkeen aikana luotujen kontaktien kautta on todennäköistä, että liikuntamatkailulla tässä muodossa on potentiaalia, tilaus ja se lisää koko Keski-Suomen maakunnan matkailusektorin majoitusvuorokausia lähitulevaisuudessa.

 

Keski-Suomen matkailusektorin sirpaleisuus ja alue- / yrityskeskeinen ajattelutapa, voi olla suurin este kansainvälisen markkinoinnin onnistumiselle, kehittymiselle ja laajentumiselle jatkossa.

 

Pelkästään Pohjoisen Keski-Suomen alueen matkailuyritysten markkinointiin pohjautuvan yhteistyön kehittäminen vaatii aikaa ja ponnisteluja lähivuosiksi, yhteismarkkinointi koetaan vieraaksi ja usko vain ja ainoastaan omiin yrityskohtaisiin markkinointitoimenpiteisiin on vallalla.

Kun ajatellaan koko maakunnan matkailuyrittäjien ja – toimijoiden mahdollista yhteismarkkinointia kansainvälisille asiakkaille on yhteistyön aikaansaaminen haastavaa.

Kohdennettujen asiakasryhmien laajentuessa Eurooppaan, on kohdennettu (esim. alueen ns. veturit yksissä kansissa) yhteismarkkinointi ainoa oikea toimintatapa.

Työmäärä ja ponnistelut yhteishengen luomiseksi maakunnan alueella tulee olemaan haastava ja hankkeen aikana saatujen kokemusten pohjalta ehkä mahdotonta, jos asenteet eivät toimijoilla muutu.

 

Logistiikka, varsinkin Helsingistä Keski-Suomeen on ongelmista suurimpia ja olisi toivottavaa, että yhteys Helsingin ja Jyväskylän lentokenttien välillä voisi kehittyä taloudellisemmaksi, tietenkin ns. jatkuvan charter – lentojen kehittäminen kausiluonteiseksi toiminnaksi Euroopasta suoraan Jyväskylään voisi avata mittavia matkailuun liittyviä näkymiä ja edesauttaisi kansainvälisen liikuntamatkailutuotteen markkinointia ja kasvamista taloudellisesti tuottavaksi liiketoiminnaksi Keski-Suomen maakunnassa.

 

 

1.3.6. Hankkeen päätavoite

- Hankkeen aikana tavoitteena on luoda Piispala – Formaatti tuotekehitysmalli markkinointi-,

verkostoitumis- ja tuotekehitykseen ja ryhmäliikuntamatkailuun ja luoda liikuntamatkailun sidosryhmille vientituote Eurooppaan.

- Dokumentointi, esitteet, DVD- ja CD-levyt ja yhteyden ottojen määrä yhteistyökumppaneilta ja

majoitusvuorokausien määrät.

 

Toteuma 31.12.2006:

Tuotekehitysmallin kehittäminen kehittyy hankkeen edetessä kts. em. kohdat.

 

Toteuma 21.9. / 15.5.2007

Vieraan kulttuurin tuntemus ja maakohtaiset toimintamallit auttavat Piispala – formaatin kehittämistä ja formaatin muoto kehittyy hankkeen loppuraporttiin mennessä.

LOPPURAPORTTI:

Liitteenä Markkinointikaavio 1 ja Toteutuskaavioehdotus 2

 

1.3.7 Pohjoisen Keski-Suomen erityisesti talvimatkailun kehittäminen osana Saarijärven seudun Master Plan – hanketta.

 Toteuma 31.12.2006:

 Saarijärven seudun Master Plan – hankkeen toteumista ei ole hankehenkilöillä tiedossa 15.1.2007 mennessä.

 

 Toteuma 21.9. / 15.5.2007

 Saarijärven seudun Master Plan – hankkeen toteumat tukevat kv. liikuntamatkailua Piispalassa hanketta ja jo nyt testiryhmän extra  -lomalaiset (26 h:löä) valitsivat lomakohteekseen Summasaaren palvelut.

 

 LOPPURAPORTTI:

 Talvimatkailun osalta hankkeen aikataulu 2.10.2006 - 31.12.2007 ei soveltunut pilottileirikokeilun  toteuttamiseen talviaikana, mutta jatkossa hankkeessa suunniteltuja (JAMK) ja toteutetun kesäleirin  ohjelmia voidaan sovelletusti käyttää talviajan tapahtumia markkinoitaessa jatkossa.

 

 Ns. Piispala – Formaatti on hyvänä pohjana tehtäessä liikuntamatkailuun liittyviä  markkinointisuunnitelmia ja kv. kohderyhmävalintoja esim. jo talvimatkailua perinteisesti toteuttaviin  maihin mm. Venäjään, Saksankieliset alueet ja tietenkin Ruotsiin, Norjaan ja Tanskaan.

 

 

1.3.8 Öijänniemen matkailualueen kehittäminen kansainvälisten toimijoiden avulla osana Saarijärven seudun Master Plan – hanketta ja mahdollisen eurooppalaisen yhteistyökumppanin löytäminen.

 

 Toteuma 31.12.2006:

 Tiedusteltu Kannonkosken kunnanvaltuustolta kiinnostusta järjestää kansainvälinen suunnittelukilpailu Euroopan yliopistojen  arkkitehtiopiskelijoille Öijänniemen suunnittelusta / visiosta. Asiasta ja mahdollisuuksista on kysytty mm. Jyväskylän Yliopistolta sekä  yliopistonmahdollisuutta toimia välittäjänä ko. kilpailun tiimoilta. Aikatauluista ym. ei vielä tietoa 15.1.2007.

 Barcelonan matkan aikana tavattujen henkilöiden joukossa on myös ammatiltaan arkkitehtitoimintaa harjoittaviatahoja, jotka  kiinnostuivat asiasta ja ovat omalta osaltaan valmistelemassa mm. matkaa Piispalaan (asia avoin).

 

 Toteuma 21.9./ 15.5.2007

 Öijänniemen suunnittelu jatkuu omalla painollaan suunnitelmien mukaisesti.

 

 LOPPURAPORTTI:

 Hankkeen aikataulu ei antanut mahdollisuutta esitellä syvällisesti Öijänniemen suunnitelmia kohderyhmille.

 Jatkossa hankkeella luotujen yhteyksien välityksellä Öijänniemen alueen kehittäminen ja markkinointi  kansainvälisesti on mahdollista ja suunnitteluvaiheessa arkkitehti Juan Andres Hernando /Kataloniasta on  lupautunut konsultoimaan alueen ns. Eurooppalaisesta näkemyksestä ja vaatimustasosta.

 

 

1.3.9. Hankkeen taloudellinen tilanne. Kts Kohta 5. Liite Pääkirja

 

2. HANKKEEN TOIMENPITEET, TOTEUMAT, ORGANISAATIO JA YHTEISTYÖVERKOSTOT

 

2.1. Hankkeen toteuttajat ja yhteistyökumppanit

 

a) Hankkeen toteuttajana toimii Luonto-, liikunta- ja nuorisomatkailukeskus Piispala, joka kantaa  hankkeesta myös taloudellisen vastuun (hakija).

Toimenpiteet:

  Ensimmäinen maksatushakemus tehdään tammikuu 2007. Seuraava tehdään toukokuussa 2007.

 

  Toinen maksatushakemus tehdään toukokuussa 2007. Seuraava tehdään syyskuussa 2007.

  Tehdään hankkeen rahoitussisältöön muutoshakemus asiantuntijapalkkion kustannusten sisältöön:

  Muutos koskee Kv. jääkiekkoleirin englanninkielen opettajan kustannuksia. Summa siirretään sisäisesti      matkakustannuksista asiantuntijapalkkioihin. Matkakustannukset Suomessa jäävät odotettua pienemmiksi.

 

  Kolmas maksatushakemus tehdään syyskuussa 2007.

  Pilottileirin toteutus edellytti erikoishinnoittelua ja Piispalan osalta normaalia vuorokausihintaa alennettiin. Hintaero sisällytetään    hankerahoitukseen katteettomina kustannuksina.

   Linja-autoliikenne Reijo Uusisalo Oy:n lasku 700 € kohdistuen leirivierailuun Jyväskylään ja Peurunkaan, ja SJL:n kuljetukset (2    linja-autoa) lentokentältä Piispalaan ja takaisin 3000€ sisällytetään hankekustannuksiin.

  Neljäs maksatushakemus tehdään  tammikuussa 2008. Viimeinen maksatushakemus jatkoajan 29.2.2008 jälkeen.

  LOPPURAPORTTI:

  Luonto-, liikunta- ja nuorisomatkailukeskus Piispala vastasi käytännössä koko hankkeen toteutuksesta    yhteistyössä Juhani Wahlstenin, Isco - Iems Oy:n, Pablo Negren Iems Ltd:n kanssa. Piispalan puolesta   vastuuhenkilöinä toimivat projektipäällikkö Risto Kankaanperä ja projektisihteerinä Sanna Pesola.

  Hanke toteutettiin tavoitteiden mukaisesti ja hankeaikatauluun nähden kokonaisuus onnistui erittäin hyvin   ja hanke on luonut toimivaa liikuntamatkailua alueelle ja on ottanut huomioon koko pohjoisen Keski-   Suomen matkailun kehittämisen. Taloudellisesti hanke on pysynyt sille asetetuissa tavoitteissa ja    raameissa.

 

b) Hankkeen aikana neuvotellaan alkuvaiheen ja jatkohankkeen tarvittavat yhteistyökumppanit (Saarijärven seudulla, Keski-Suomessa ja Espanjassa). Yhteistyökumppaneiden määrää tai sijaintimaata ei ole tarvetta rajata hankehakemuksessa, mutta suomalaiset yhteistyökumppanit pyritään, jos mahdollista, saamaan pohjoisen Keski-Suomen alueelta.

Toimenpiteet:

Aloitetaan neuvottelut mm. Summassaaren kanssa tammikuu 2007.

In - Out (matkatoimisto) toiminnoista tarjouspyynnöt (3-5kpl) tammi-helmikuu 2007.

Testiryhmien hakeminen /etsiminen aloitettu joulukuu 2006, jatketaan tammi-helmikuu 2007.

 

Summassaaren ja Piispalan yhteistyömallin suunnittelua jatketaan testileirin jälkeen saatujen kokemusten perusteella. Myös muiden leirivieraiden käyttämiä palveluja tarkennetaan leirin jälkeen.

 

LOPPURAPORTTI:

  Saarijärven seutu:

  Hankkeen kokemukset ja saadut palautteet asiakkailta osoittavat Saarijärven matkailupalveluiden olevan  vielä kehitysvaiheessa ja toivottavasti Saarijärven seudun Master Plan -suunnitelmat toteutuvat, jotta  alueelle rakentuu palveluja, jotka täyttävät kansainvälisessä liikuntamatkailussa tarvittavat kriteerit.

  Tällä hetkellä palvelujen taso (ohjelma-, vapaa-ajan-, ruokapalvelut) alueella ja määrä  (majoituspaikkakapasiteetti) eivät ole aivan vielä laadukkaalla kansainvälisellä tasolla.

 

  Piispala:

  Piispalan asema ja perinteinen toiminta lasten, nuorten ja perheiden parissa on hankkeen aikana  saatujen kokemusten ja asiakaspalautteen valossa valmis kehittymään kansainväliseksi lasten ja nuorten  liikuntamatkailukohteeksi / -tuotteeksi.

  Liikuntapaikat, ohjelmapalvelut, majoitus ja Piispalan sijainti ovat ihanteellisia elementtejä kehitettäessä  kansainvälistä liikuntamatkailutuotetta Eurooppaan.

  Ruoka-, hygienia-, terveys- ja oheispalveluja (Piispalan ulkopuolella) on kehitettävä kansainvälisiä lapsi ja  nuorisomatkailijoita silmällä pitäen yhteistyössä hankkeen (espanjalaisten /eurooppalaisten ja  kotimaisten) yhteistyökumppaneiden toimesta.

 

  Liikunta- ja kulttuurinvaihtomatkailutuotteesta on mahdollista kehittää Eurooppaan laadukas vientituote,  mutta lyhyen hankkeen aikana (14 kk :tta) siitä ei saada vielä valmista, toimivaa ja tuloksellista  matkailuliiketoimintaa alueelle. Yhteydenpito (jopa alueellinen yhteydenpito) ja promootiomatkat  kohdemaahan (-maihin) on vasta hankkeen toimesta aloitettu ja ehkä 2-3 vuoden jatkuvan toiminnan  kehittämisen tuloksena pystytään luomaan yhteistoimintaverkosto, joka kehittää, markkinoi ja toteuttaa  kansainvälisesti merkittävää liikunta- ja kulttuurinvaihtomatkailua pohjoiseen Keski-Suomeen.

 

  Espanjaan luotujen yhteistyökumppaneiden kuten APHHE - organisaatio, FC Barcelonan  amatöörijaostot, Junior FC 1917 Club ja Sitgesin liikunta- ja matkailuvirastojen toiminta on osoittautunut  luotettavaksi ja toimivaksi verkostoksi ja sen jatko on paljolti kiinni taloudellisesta panostuksesta  kansainvälisen toiminnan kehittämiseen ja ylläpitämiseen.

  Markkinointi, yhteydenpito, tuotekehitys ja promootiot eivät toteudu tuloksellisesti pelkästään Piispalan  toimesta. Piispala voi tehdä pienimuotoista tuloksellista, omista lähtökohdista olevaa kansainvälistä  liikuntamatkailutuotetta ja -toimintaa, mutta sen taloudelliset vaikutukset ovat koko alueelle pieniä.

 

  Jatkossa Keski-Suomen alueelta on löydyttävä todelliset yhteistyökumppanuuteen perustuvat toimijat.

  Liikuntamatkailu tulee liikuttamaan lapsi-, nuoriso- ja perheasiakasryhmiä maakuntaamme ja näiden  asiakasryhmien kokonaisvaltaista palvelukonseptia on pyrittävä kehittämään markkinoinnin osalta Keski- Suomen maakuntaan. Esim. palvelutarjoajien markkinointikonsepti, johon kuuluisivat Piispala, Peurunka,  Summassaari, Jyväskylä ja Himos olisi jo huomattavasti laajempi kokonaisuus esiteltäväksi  asiakasryhmille Euroopassa. Siitä löytyisi jokaiselle asiakaskohderyhmälle tarvittavat palvelut. Lisäksi  konseptiin voisi liittää mökkipalvelujen tarjoajat, jolloin matkailupalvelut kattaisivat lähes kaiken  Eurooppalaisille liikunta-, kulttuuri- ja omatoimi mökkimatkailusta kiinnostuneet asiakaskohderyhmät.  (Tietenkin tähän olisi kytkettävä logistiikka- ja matkatoimistopalvelut ym. matkailuun liittyvät toiminnot).

 

2.2. Markkinointimateriaali

 a) Alustavan markkinointimateriaalin suunnittelu ja valmistus (DVD, CD - Rom, Manuaaliesitteet).

 

 

  Toimenpiteet:

  Alustavat esitemateriaalit valmistettu vain ensimmäistä promootio- ja neuvottelumatkaa varten ja ne on jaettu  neuvottelukumppaneille espanjassa.

 

  Materiaalien keräystä (valokuvat, tekstit, hinnastot ym.) jatketaan koko kevään ajan ja kv. esitemateriaalien ulkoasu tehdään  yhteistyössä espanjalaisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

  Ulkoasuun ja teksteihin vaikuttavat mm. IEMS, Spain tammi-helmikuussa valmistuvasta markkina-, kilpailu- ja  kiinnostavuustutkimuksesta saadut tiedot.

  Lopulliset markkinointimateriaalit valmistuvat loka-marraskuussa 2007.

 

  Espanjankielisten esitteiden ulkoasusuunnittelua ja sisältöä tarkennetaan jakson aikana. Tuotepakettien valmistumisen  (JAMK + omat toimenpiteet) myötä esitteiden sisältöä voidaan alkaa suunnitella oikeaan muotoon. Markkinointimateriaalit  valmistunevat aikataulussa.

 

b) Koulu-TV – ohjelman toteuttaminen JAO / Mediapajan toimesta ja sen tarjoaminen ATEI – koulu-TV:n kanavilla esitettäväksi espanjankielisissä maissa. Dokumenttiohjelma toteutetaan hankeaikataulun puitteissa. Toimii hyvänä markkinointiväylänä ja -esitteenä/ dokumenttina kohderyhmille kohdemaassa (koulut, lapset, nuoret ja perheet).

Toimenpiteet:

  Toteutetaan JAO /mediapajan toimesta vuoden 2007 loppuun mennessä.

  Ohjelmasta tehdään kansainväliseen markkinointikäyttöön DVD- ja CD – versiot.

  JAO / mediapaja toteuttaa kuvauksia ja materiaalin hankintaa sopimusaikataulun mukaisesti.

 

  LOPPURAPORTTI:

  Markkinointimateriaalit ja muu materiaali liitteenä.

 

2.3. Tutustumismatkat

Hankeaikana tehdään useimpia (3-5 kpl) neuvottelu-, suunnittelu-, tutustumis- ja kartoitusmatkoja sekä markkinointiin liittyviä toimenpiteitä Espanjassa.

 

  Toimenpiteet:

  Ensimmäinen tutustumis-, neuvottelu- ja promootiomatka on tehty Wahlstenin 26.11.- 8.12.2006 ja

  Kankaanperän 29.11. - 4.12. toimesta.

  Seuraava neuvottelumatka touko-kesäkuu, pyritään esisopimuksien tekoon Junior Club Sport & Spa:n ja Fitnessaludin kanssa.

  Matkojen aikataulut riippuvat sopimustilanteesta ja niitä ei voi tässä vaiheessa tarkasti aikatauluttaa.

 

  Toinen neuvottelumatka tehtiin 10.-15.4. Kankaanperän toimesta ja Pablo Negren järjestämänä. Matka oli tuloksellinen ja hankkeen  tavoitteiden mukainen. Hankkeen testileiri toteutuu yli odotusten heinäkuussa. Kolmas matka toteutettiin vko:lla 21 hankkeen  toteuttajatahojen yhteisellä päätöksellä.

  Neljäs promootio ja neuvottelumatka tehtiin 19.-22.10.2007 Barcelonan, Sitgesin ja Sant Cugatin alueelle.

  Viides promootio ja neuvottelumatka tehtiin 24.-27.01.2008 Barcelonaan, Sant Cugatin ja Cerdanyan alueille.

 

 RAPORTTI 24..-27.01.2008  MATKASTA BARCELONAAN, CERDANYAAN JA SANT CUGATIIN

 

 Promootio ja neuvottelumatkan osallistujat: Johannes Leppänen, Juhani Wahlsten, Risto Kankaanperä ja matkan  agendan laatija Pablo Negre.

 Tavoitteen oli tavata Junior FC 1917 Clubin uudet toimihenkilöt ja jatkaa keskusteluja yhteistyön tulevaisuudesta.

 Tavoitteena oli myös luoda kontakti Katalonian hallituksen urheiluministeriöön ja keskustella ölaajemmasta vaihto- ohjelmakokonaisuudesta Keski-Suomen ja Katalonian alueen liikuntasektoreille. Tutustua Cerdanyan laakson  matkailusektoriin ja luoda kontaktipintaa laakson matkailutoimijoihin.

 Pitää hankepalaveri, jossa käydään läpi hankkeen toteumat, saadut kontaktit ja tulevaisuuden mahdollisuudet  loppuraporttia varten.

 Torstai 24.01.2008

 Lähtö Helsingistä n. klo 18:00

 Majoittuminen Barcelonaan n. klo 22:00

 Perjantai 25.01.2008

 Lähtö Sant Cugatiin (Junior FC 1917 Club)

 Palaveri klo 13:00

 Paikalla:

 Hankehenkilöt (Negre, Wahlsten, Leppänen, Kankaanperä

 Fitnessalud / Junior FC 1917 Sport&Spa:

 Mr. Santiago Malgosa, Director General

 Mrs. Beatriz Bau, Relacions Publiques

 Asiat:

- Piispalan esittely ja Eu-hankkeen esittely

- Eu-hankkeen toimesta tehty juniorijalkapallojoukkueen kesän 2007 vierailu Clubille

- Yhteismarkkinointimahdollisuudet Clubin jäsenille; Piispalan mainokset on mahdollista saada clubin julkaisuihin

- Mainontaa ei vielä lähdetä lähitulevaisuudessa. Syy: Piispalan kv. perheleirit eivät vielä valmiita markkinointiin

- Kunnallisen liikelaitoksen/ nuorisokeskuksen ja yritystyyppisen clubin yhteistyö mutkallista.

- Molemmat tahot suunnittelevat ja etsivät toimintamallia lähitulevaisuudessa.

- Hankkeen puolesta annettiin suullinen kutsu Clubin edustajille Keski-Suomeen.

 

Siirtyminen Barcelonaan n.klo 17:00

 

 Perjantai 25.1.08 n. klo 19:00

 Kokous Generalitat de Catalunya / Departament de la Viceprecidencia –tiloissa

 Paikalla:

 

  Mr. Rafel Niubò, General Secretary of Vicepresident of Generalitat of Catalonia

    Mrs. Anna Prunna, Sports General Secretari.

  Mr. Johannes Leppänen

   Mr. Juhani Wahlsten

  Mr. Juan Andrés Hernando

   Mr. Risto Kankaanpera

    Mr. Pablo Negre

   Mr. Manel Raventós.

 

 

 Piispalan, Peurungan ja Eu-hankkeen esittely.

 Yleistä keskustelua lasten, nuorten liikunta-alankoulutuksesta ja yleensä kv. kulttuurinvaihdosta.

 Katalonian Generaliteetin esittelyä ja vastuualueet.

 Esitettiin Keski-Suomen (Suomen) puolesta vierailukutsu Generaliteetin edustajille ja heidän puolestaan kutsu otettin  vastaan ja alustavaksi vierailuajankohdaksi sovittiin huhtikuu 2008. Vierailukohteiksi sovittiin Piispalan, Peurungan ja  Vierumäen alueet.

 Katalonian hallituksen edustaja mr. Rafel Niubo esitti mahdollisuuden nuorten ohjaajien projektihenkilöiden /- oppilaiden mahdollisuudesta tulla Keski-Suomeen Katalonian generaliteetin kustantamana tutustumaan ja  opiskelemaan alueellemme. Ryhmien koko voisi olla jopa 100 opiskelijaa vuosittain.

 Generaliteetin edustajat esittivät mahdollisen yhteistyösopimuksen tekemistä Katalonian ja Suomen vastaavien  ministeriöiden kesken mm. opiskelijavaihto-ohjelman ja yleensä liikunnan saralla.

 

 Suurin kokouksessa esitetty kysymys Katalonian edustajien puolelta oli:

 Minkä tyyppistä yhteistyötä Suomen ja Katalonian välille voisikaan syntyä?

 Kokouksen päätös ja toimenpide hankkeen puolesta on kutsua Generaliteetin edustajat virallisesti  tutustumisvierailulle Suomeen huhtikuussa 2008 (kutsu lähetetty helmikuussa 2008).

 

 Iltapalaveri ja yhteenveto päivän annista.

 

 Lauantai 26.01.2008

 

 Lähtö klo 10:00 kohti Cerdanyan laaksoa (n. 145km Barcelonasta)

 Klo 12:00 Tutustuminen Campus Cerdanyan hotelli- ja liikuntapalveluihin: www.campus-cerdanya.com

 Alueen esittelyn suoritti Hotellin hallituksen puheenjohtaja ja hotellin omistaja. Esiteltiin Piispalan DVD-ohjelma ja  kerrottiin hankkeen toteutumia ja mahdollisen yhteistyön aloittamista Keski-Suomen ja Cerdanyan toimijoiden  kesken.Campuksen alueelta löytyvät lähes samat palvelut kuin Piispalasta.

 Hotellin (yksityinen) ympäristössä ovat jäähalli, uimahalli, jalkapallokenttä, tenniskentät, maauimala ym. ja alueen  kehittämisestä vastaa Puigcerdan kunta ja alue kuuluu Catalunyan Generalitatin alaisuuteen (kts. raportti  palaverista).

 Alueen muiden liikuntaan ja matkailuun liittyvien palvelujen tutustumiseen tehtiin kiertoajelu laaksossa ja  lounaskokous pidettiin Fontanas Golf Clubilla ( www.fontanalsgolf.com)  yhdessä Clubin Director Salvador Sauledan  kanssa. Kokouksessa / palaverissa keskusteltiin mahdollisuudesta tehdä yhteistyötä mm. markkinoinnin saralla.  Yhteisiä asiakaskuntia kartoitetaan ja markkinointitoimenpiteisiin voidaan ryhtyä 2008 ja 2009 aikana.

 Paluu Barcelonaan ja iltapalaveri

 

 Sunnuntai 27.01.2008. Paluulennot Barcelona – Helsinki – Jyväskylä (Turku)

 

 

 RAPORTTI 19. - 22. 10.2007 MATKASTA BARCELONAAN, SITGESIIN JA SANT CUGATIIN

 

 Promootio- ja neuvottelumatkalla mukana Keski-Suomesta:

 Risto Kankaanperä, Piispala ja Ari Matinlassi, Suomen Palloliiton Keski-Suomen Piirijohtaja

 

 Matkan päätavoite oli luoda yhteys Suomen Palloliiton Keski-Suomen piirin ja Katalonian Palloliiton välille ja luoda pohjaa  kansainväliselle valmentajanvaihto-ohjelmalle, leiritystoiminnalle (seminaarit, jalkapalloklinikat ym.) ja kv. turnauksille niin  tyttöjalkapalloilun kuin poikajalkapalloilun puolelle.

 Perusajatuksena on kehittää hankkeen toimesta kansainvälistä verkostoa ja jalkapallon globaalisuuden vuoksi tämä nyt luotu  yhteistyö luo mahdollisuuksia lähitulevaisuudessa em. toimintojen muodossa liikunta- ja kulttuurinvaihtomatkailua pohjoiseen Keski- Suomeen ja verkostoituminen tukee hankkeen tavoitteita.

 

 Pe 19.10

 klo 5:00  Lähtö Tikkakoskelle

 klo 6:05 Lento Helsinkiin

 klo 7:35 Lento Barcelonaan

 klo 11:20 Saapuminen Barcelonaan

 klo 13:30-15:00

 Kokouksen aloittaminen Katalonian Jalkapalloliiton toimistossa

 Paikalla:

 Pere Cratacòs, Presidente Comite Tecnic d`Entrenadors

 Oscar Criado Lluch, Coordinador de Communcaciò i Marketing

 Paul Buscail i Pavia, Director General

 Ari Matinlassi, Suomen Palloliitto Keski-Suomen Piirijohtaja

 Pablo Negre, IEMS Spain

 Manel Raventos , ProEsportsGel

 Risto Kankaanperä, Piispala

 

 Asiat:

 Käytiin keskusteluja liittojen / piirien kansainvälisestä yhteistyöstä, koskien piirien valmentajakoulutusta (seminaarit, klinikat ym.),   leiritystoimintoja, turnaustoimintoja sekä seurayhteistyötä alueiden kesken ja sen toteuttamismahdollisuuksista molemmissa maissa  lähitulevaisuudessa.

 

 Keskustelut etenivät hyvässä hengessä ja Katalonian Palloliiton jo aloittamat yhteistyöt kansainvälisesti mm. Kanadan Quebegin - piirin ja Chanan liiton kesken antoivat pohjaa Suomen Palloliiton Keski-Suomen piirin tulevalle yhteistyölle.

 

 Yhteistyö pyritään aloittamaan Katalonian Palloliiton ja SPL:n K-S:n piirin kesken jo vuoden  2008 kevään aikana  jalkapalloseminaarilla ja – klinikalla Keski-Suomessa.

 

 Piispalassa pyritään järjestämään, ajankohdan täsmentyessä, mahdollisimman paljon seminaariin liittyviä toimintoja kuten  henkilöiden majoitukset, luentotapahtuma ym. Toiseksi päätapahtumapaikaksi valittiin Jyväskylän kaupunki.

 

 Seuraavassa kirjeenvaihtoa matkan jälkeen:

 

 30.10.2007

  Dear Mr. Risto Kankaanpera ; We are really pleased to hear your good feelings about our  meeting, and we won’t miss the chance  to thank you back for having come. We look really forward to reach that mutual collaboration agreement we spoke about, and as we  dealt  in our meeting last week, I feel eager to be able to tell you, in a few days time, a probable day in which our president of the

 Technical Coaching Committee, Mr. Pere Gratacós, would travel to Finland to develop the technical course.Receive my warmest  greetings, Yours sincerely, Òscar Criado Lluch Coordinador de Comunicació i MarketingTel: 93 2652610 /

 Fax: 93 2316366C/e: coordinador@fcf.cat

 

 1.11.2007

 Dear  Mr. Pere Gratacós and Mr. Óscar Criado Lluch,

 It was a great pleasure that I had a change to meet you in 19th of October 2007. Our discussion was interesting, concerning the  possible work relationship between our associations (Federacio Catalan de Futbol and District of Central Finland in the Football

  Association Of Finland).

 In my opinion the best days of our coaching seminar in Finland will be 18. – 20.4. 2008,  25 –27.4.2008, 9. – 11.5. 2008 and 16. –  18.5. 2008.

 Hopefully some of these days will suit for Mr. Pere Gratacós.

 Thank you for making my time a pleasant one in your wonderful city, and special thanks to Mr. Manel Raventós Riera, Mr. Pablo  Negre and Mr. Risto Kankaanperä.

 With best regards,Ari Matinlassi Executive Director

 

 klo 18:00  Illallinen Sitgesissä

 Palaverin läpikäynti ja analyysi.

 Paikalla: Pablo Negre, Manel Raventos, Ari Matinlassi, Risto Kankaanperä

 

 La 20.10.

 Tutustuminen Sitgesiin ja vierailu suomalaisen JJK 95  –  juniorijoukkueen majapaikassa Sitgesissä, kuuntelemassa heidän

  kokemuksiaan hankkeen sivussa järjestetystä ystävyys-, peli- ja lomamatkasta Sitgesin, Barcelonan ja Sant Cugatin alueille.

 Matka toteutettiin yhteistyössä Pablo Negren, Juhani Wahlstenin ja Manel Raventoksen ja Risto Kankaanperän toimesta hankkeen  tulevaisuuden toimintona / pilottitoimintona.

 JJK 95 junioreiden vanhemmat kustansivat omat ja lastensa matkakustannukset.

 Ari Matinlassi ja JJK 95 juniorit kävivät katsomassa Barcelonan Olympiastadionilla Espanyol vs. Real Madrid LaLiga -jalkapallo- ottelun illan aikana.

 

 Su 21.10.

 klo 13:00-19:00

 Vierailu Sant Cugatin Junior 1917 Clubille seuraamaan JJK 95 –juniori joukkueen ottelua Junior Clubin vastaavaa omaa ryhmää  vastaan ja samalla tutustuminen alueeseen ja paikallisiin seuraihmisiin.

 klo 20:00 Illallinen Sitgesissä.

 Yhteenveto matkasta ja mielipiteiden kuunteleminen aiheesta:

 JJK 95 -juniorijoukkueen vanhempien kokemuksista heidän joukkueensa toteutuneesta liikunta -  ja kulttuurinvaihtomatkasta  Espanjaan. Lasten mielestä, joukkueen matka ja oli kuulemma ollut paras ikinä yhdessä tehty turnausmatka!

 

 Ma 22.10.

 klo 8:00-21:30 Paluulennot Jyväskylään / Tikkakoskelle

 Jyväskylässä 1.11.2007 / Risto Kankaanperä

 

 

  RAPORTTI 2007 VKO 21 MATKASTA

 

  NEUVOTTELU- JA PROMOOTIOMATKA 21.-25.5. 2007 Barcelonan alueella

 Raportin tekijät: 30.5.2007 Juhani Wahlsten ja Risto Kankaanperä

 Matkaan osallistujat . Risto Kankaanperä / Piispala ja Juhani Wahlsten / ISCO-IEMS Oy

 Matkan agendan toteuttajat ja neuvotteluissa EU-hankkeen puolesta mukana olijat:

 Pablo Negre, IEMS, Spain ja Manel Raventos, ProEsportsGel.

 

 MATKAN TARKOITUS

 

 Matkan tarkoituksena oli jatkaa Piispala hankkeen tunnetuksi tekemistä Barcelonassa ja sen ympäristössä. Nyt  kohteina olivat uudet lajiryhmät, oppilaitokset, kunnan liikunta- ja urheilutoimi ja Katalonian ministeriön alainen  jalkapallotoiminta.

 Samalla saimme tietoa po. tahojen suunnitteilla olevista tai meneillään olevat kansainvälistymishankkeista.

 

 Matka oli erinomaisesti organisoitu ja antoi hyvää perustietoa eri toimijatahojen pyrkimyksistä liikunta-, luonto ja  urheilumatkailun mahdollisuuksista kulttuuriymmärryksen lisääjänä jo nuorella iällä.

 

 Tutustuimme kahteen oppilaitokseen, joista toinen oli yli sata vuotta vanha, lastentarhasta yliopistoon johtava La  Salle Barcelonassa sekä tällä hetkellä nuori Europa International School San Cugatissa, voimakkaasti kasvava  kaupunki Barcelonan läheisyydessä. Näistä kahdesta oppilaitoksesta löytyy aineksia yhteishankkeillekin. Näyttää  siltä, että kansainvälistymiselle haetaan kaikkialla käytännön malleja.

 

 Katalonian maakuntahallinnon urheiluministeriön (Generalitat) alaiseen Katalonian jalkapalloliittoon tehdyssä vierailussa selvisi,  että po. liitto oli aloittanut vaihto-ohjelman Kanadan Quebecin maakunnan kanssa. Koska neuvotteluosapuolella oli jo tämä vaihto- ohjelma käynnistynyt, se tarjosi hyvän lähtökohdan Piispala hankeen esittelylle ja mahdolliselle yhteistyölle.

 Matkan loppuun sijoitettu tutustuminen / vierailu Sitgesiin, joka sijaitsee 20 minuutin pikajunamatkan päässä Barcelonasta, synnytti  suoran kontaktin kaupungin liikunta- ja urheilu ja matkailuvirastoon, joilla oli aluillaan myös Piispalan ja Saarijärven seudun tapaan,  aloittaa eri tapahtumien kautta kaupungin palvelujen markkinointi uusille  kävijäryhmille osana kaupungin strategiaa.

 Koska kaikkien po. matkan osapuolten pyrkimykset ovat samansuuntaisia, yhteishankkeille on edellytyksiä.

 Tästä syystä vuorovaikutusta on nyt syytä alkaa valmistaa koskettamaan maakunnallista ja kansalliselta tasoa  Piispalan hankeen ollessa tämän prosessin moottorina.

 

 

  ma 21.5.2007

 

  Matkapäivä

  Wahlsten / Turku ja Kankaanperä / Jyväskylä

  Saapuminen Barcelonaan n. klo 20:00

  Iltapalaveri

 johon osallistuivat: Manel Raventos / ProEsportsGel , Javier Zapata /F.C.Barcelona, Juhani Wahlsten ja Risto  Kankaanperä

 Aiheet:Matkan Agenda

  Kv. jääkiekkoleirin tilanne (Espanjalaisten määrä, Piispalan valmistelut ym….)

  Majoitus-, kuljetus- ja tulkkaustoiminnot matkan aikana (Manel Raventos järjestää)

 

 ti 22.5.2007

 Lähtö Sant Cugat:n alueelle n. klo 10:00

  Palaveri Jalkapallo organisaatio MICFOOTBALL –toimistossa

 Paikalla:

  Juanjo Rovira, Johtaja, Judith Estrada, sihteeri

 Juhani Wahlsten, Risto Kankaanperä, Pablo Negre, Manel Raventos. Asiat:

  KV. liikuntamatkailun promootio Micfootball -organisaatiolle. Piispalan esittäytyminen

  Micfootball -organisaation esittäytyminen

  Kansainvälisten junioriturnausten järjestämisen mahdollisuuksista Micfootball –organisaation toimesta Suomessa  (Piispalassa)

  Suomalaisten juniorijoukkueiden osallistuminen Micfootball  –turnauksiin Espanjassa

  Micfootball ( Judith Estrada ) lähettää tarjouksen Kankaanperälle

  KV. liikuntamatkailuhankkeen ja Piispalan esitteet luovutettu mr. Roviralle

  Lisätietoja:  www.micfootball.com/

 

 

  Palaveri Junior FC Sport &Spa Club Sant Cugat klo 13:00

 

 Paikalla:

  Hans Schonhofer, Technical director of football

  Negre, Wahlsten, Raventos, Kankaanperä

 Asiat:Kv. liikuntamatkailu hankkeen ja Piispalan esittely

  Suomalaisten nuorten vierailut Junior FC Clubilla

  Perhemajoitusmahdollisuuden kartoitus Sant Cugatissa (Clubin jäsenien perheet)

  Clubin faciliteettien käyttö vieraille

  Kiinnostus on kovaa luokkaa vaihto-ohjelman toteuttamiseen molemmissa EU-maissa

  Hans Schonhofer esitti halunsa vierailla vuoden 2007 aikana Suomessa /Piispalassa

  Lisätietoja: www.juniorsportspa.com

 

 Paluu Barcelonaan

  Palaveri ja tutustuminen La Salle – koululaitokseen Barcelonassa

 

 Paikalla: Opettajat La Salle: Mr, Carlos Salvador ja Mr. Andrés Andilla

  Manel Raventos, entinen oppilas

  Javier Zapata, entinen oppilas

  Wahlsten, Kankaanperä

  Koulusta löytyy koko skaala: lastentarha – peruskoulu – lukio – yliopisto

  Urheilupainotteinen koulu

 

  Oppilasmäärä n. 2500 oppilasta, faciliteetit melkein kaikkiin urheilulajeihin: salit, uimahalli, jalkapallokentät, ulko- ja  sisähallit ym. ym.

  Kv. liikuntamatkailu ja kv. vaihto-ohjelman sekä Piispalan esittely

  Koulu erittäin kiinnostunut hankkeesta ja lupautuivat pilottina ottamaan vastaan suomalaisia esim. jalkapallonuoria  koulun alueelle normaaliin koulutoimintaan tutustumiseen sekä koulun omien joukkueiden harjoituksiin sekä valmentajien  vuorovaikutustoimintoihin.

  Yhteistyö kiinnostaa monella sektorilla

  Yhteistyön muotoa pitää miettiä koko maakunnan (K - S:n alueella) puitteissa

  Lisätietoja: www.salle.url.edu/

 

  Ruokailu ja päivän yhteenveto n. klo 11:30-02:00

  Paikalla:

        Javier Zapata, Manel Raventos, Wahlsten, Kankaanperä, Oscar Lluch, Pablo Negre

 ke 23.5.2007

 Lähtö Sant Cugatiin n.klo 10:00

  Tapaaminen ja tutustuminen Europa International School –laitokseen

 Paikalla:

  Ruth Sale, International Relations

  Juan Jose Poyatos, Coordinator

  Pablo Negre, Manel Raventos, Wahlsten, Kankaanperä

  Tutustuminen koulun faciliteetteihin

  Ruth Salen esitys koulun toiminnasta

  Europa International School ja Junior FC Club tekevät yhteistyötä

  KV. liikuntamatkailu ja vaihto-ohjelma –hankeen ja Piispalan esittely

  Lisätietoja: www.europais.com

 

  Palaveri ja ruokailu Sant Cugat :ssa

 Paikalla:

  Horst Wein, kv. tunnettu jalkapallo professori

  Pablo Negre, Manel Raventos, Wahlsten, Kankaanperä

  KV. Liikunta- ja kulttuurinvaihtomatkailuhankkeen  ja Piispalan esittely / Horst Wein

  Lisätietoja / Horst Wein:   http://www.weinwaysports.com/soccer_development.htm

 

  Tapaaminen: F.C. Barcelonan ja Katalonian Jääurheiluliiton edustajien kanssa / Nou Campillä

 

 Paikalla:

 F.C. Barcelonan valmentaja, Jääurheiluliiton edustaja

  Piispalan ja KV. Liikuntamatkailua Piispalassa hankkeen esittelyt

  Jyväskylän Taitoluisteluseuran (Olga Baranova) yhteistyöesityksen kertominen sekä Suomen taitoluistelun tilan  esittäminen.

  Katalonian taitoluisteluliiton ja K-S:n taitoluistelutoimintaa toteuttavien tahojen yhteistyömahdollisuuksien kartoitus.  Piispala vahvasti esillä kv. leirien pitopaikkana Suomessa tapahtuvien leirien osalta

  Leiritys tänä vuonna toiveissa Piispalassa – majoituskapasiteetin puolesta ei onnistu Piispalassa 2007

 

  Iltapalaveri ja yhteenveto päivän tapahtumista n. klo 24:00

 

 to 24.5.2007

  Lähtö n. klo 9:00

  Tapaaminen: Federacio Catalana de Futboll – toimisto, Barcelona

 Paikalla:

  Pere Gratacos Boix, Presidente Comite Tecnic d‘Entrenadors

  Oscar Criado Lluch, Coordinator de Communicacio I Marketing

  Manel Raventos, Wahlsten, Kankaanperä

  Katalonian liiton toiminnan esittely

  Kv. Liikunta- ja kulttuurinvaihto-ohjelman (hankkeen) ja Piispalan esittely

  Suomen Palloliiton K-S:n piirin aluepäällikön Ari Matinlassin terveisten välittäminen. Mahdollisten yhteistyömuotojen

   kartoitus jalkapallotoiminnoissa Keski-Suomen ja Katalonian alueiden jalkapallo-organisaatioiden kesken.

  Lisätietoja:  www.fcf.cat

 

  Siirtyminen Sitgesiin

 Tutustuminen Sitgesin palveluihin (hotellit, liikuntapaikat ym.)

 

  Tapaaminen Sitgesin kaupungin liikuntaviranomaisten kanssa

 Paikalla:Marta Verdejo Sanchez, Coordinadora Servei d‘Esports

 Fermin Sanchez Ferrer, Tecnic d‘EsportsPablo Negre, Manel Raventos, Wahlsten, Kankaanperä

  Matkan loppuun sijoitettu tutustuminen vierailu Sitgesiin, joka sijaitsee 20 minuutin pikajunamatkan päässä Barcelonasta synnytti

  suoran kontaktin kaupungin liikunta- ja urheilu ja matkailuvirastoon, joilla oli aluillaan myös Piispalan ja Saarijärven seudun tapaan  alkaa eri tapahtumien kautta kaupungin palveluja markkinoida uusille kävijäryhmille osana kaupungin strategiaa.

  Johannes Leppäsen yhteistyöterveisten välittäminen Sitgesin kunnan virkailijoille

  Lisätietoja:  www.sitges.cat/

  Yhteenvetopalaveri matkan annista ja jatkotoimenpiteistä klo 18:00

 

  pe 25.5.

  Paluu Suomeen

  Lennolla BRC - Helsinki 3,5 h:n keskustelut Wahlsten / Kankaanperä

  Lennot Helsinki – Turku, Helsinki - Jyväskylä

 

  NELJÄS PROMOOTIOMATKA TOTEUTETAAN VKO:LLA 42, jos ja kun kutsut tulevat Sitges:n ja Madridin alueilta.

  Neljänteen promootiomatkaan liittyy uutena kohteena Barcelonan, Sitgesin ja Sant Cugatin alueiden lisäksi Madridin  lähialueet, josta odotamme kutsua lähiaikoina. Kutsun ja yhteistyön aloittamisen ”konsulttina” toimivat Mr. Antonio  Ruiz Bassols sekä Mrs. Amelia San Milan APHHE – organisaatiosta.

  Tavoitteena on aloittaa yhteistyöneuvottelut kuntatasolla koskien Liikuntamatkailua ja lasten ja nuorten kansainvälistä  kulttuurinvaihtoa tulevaisuudessa.

 

  Vuoden 2007 aikana pyritään toteuttamaan vierailu- ja neuvottelumatka Espanjalaisten  yhteistyökumppaneiden osalta Piispalaan. Vierailijat tulevat Katalonian alueelta ja mukana tulevat Mr. Pablo Negren valitsemat  henkilöt ja henkilömäärä (n. 2-4 hlöä) päätetään myöhemmin. Vieraat tutustuvat pääasiassa pohjoisen Keski-Suomen  matkailukohteisiin, mutta vierailukohteita valitaan myös koko maakunnan alueelta. Pyritään toteuttamaan myös tapaaminen  matkailujohtaja Ari Ålanderin kanssa.

 

  LOPPURAPORTTI:

  Promootio- ja tutustumismatkat sekä näiden ohessa neuvottelumatkat ovat välttämättömiä matkailun  aloittamiseksi uusille asiakaskohderyhmille. Ensiarvoisen tärkeää on koko liikuntamatkailutuotteelle tietää  asiakkaiden kulttuuritausta: mistä, ketä ja milloin asiakkaat tulevat ja vielä mitkä ovat asiakkaan  odotusarvot matkailukohteesta Suomessa.

 

  Hankkeen kantavana voimana ja lähtökohtana on ollut yhteistyökumppaneiden (J. Wahlsten ja P. Negre)  maakohtaiset kokemusperäiset tiedot, promootio- ja neuvottelumatkojen täsmälliset agendat (ketä,  milloin, mitä ja miten) ja varsinkin kohdemaan liikunta- ja koulumaailman organisaatioiden käytännön  historia.

 

  Ennen hanketta Piispalan toimesta toteutettiin keväällä 2006 Risto Kankaanperän, Juhani Wahlstenin ja  Pablo Negren tutustumismatka Barcelonan alueelle Kataloniaan ja matkan aikana tavattiin, kartoitettiin ja  määriteltiin mahdollisia potentiaalisia kohderyhmiä liikuntamatkailun sektorilta. Tämän matkan jälkeen  laadittiin promootio- ja neuvottelumatkojen aikataulut hankkeelle ja niitä tarkennettiin jokaisen  promootiomatkan jälkeen uudestaan hankkeen aikana.

 

  Hankkeen aikana tehtiin neljä promootio- ja neuvottelumatkaa ja jokainen matka avasi uusia konkreettisia  kontakteja ja mahdollisuuksia Katalonian alueelle.

 

  Tärkein hankkeen kannalta on ollut vanhempainorganisaatiojärjestelmän avautuminen lasten ja  perheiden liikuntaharrastuksissa ja – matkailuun liittyvinä tärkeinä osina. Lasten huoltajat  Kataloniassakin, ovat vahvasti päättämässä ja toteuttamassa mihin, milloin ja mihin hintaan liikunta-,  seuratoiminta- tai koulujen kesäleiritapahtumia tehdään ja miten ne organisoidaan.

  Tämä tieto avasi mahdollisuuksia kehittää juuri Piispalan tapaiseen paikkaan oikeat kansainvälisesti  korkealaatuiset tuotteet ja valintaan Piispalalle oikeat kohderyhmät kuten jääkiekon-, jalkapallon-,  tanssin-, uinnin-, lentopallon- ym. laajat harrastajamassat ja heidän aktiiviset vanhempansa.

  Hankkeen aikaiset matkat kohdennettiin näihin ryhmiin ja heidän organisaatioihinsa ja kiinnostus Suomea  ja Piispalaa kohtaan on vahvasti kasvanut ja samalla koko Keski-Suomen matkailupalvelujen tunnettuus  lisääntyi ”räjähdysmäisesti” Katalonian alueella kontrolloidusti ja kohdennetusti.

 

  Promootiomatkojen markkinointi pyrittiin tekemään rehellisesti, kertomalla alueen huonot ja hyvät puolet  ja vahvana tukena neuvotteluissa oli yhteistyökumppanimme Pablo Negren kertomukset omista  kokemuksistaan Piispalassa, missä hän vieraili kevään 2006 aikana. Tässäkin toiminnossa  avainmarkkinoija oli oman maan / kohdemaan asukas, joten ns. sisäinen markkinointiajatus toteutui jo  hankkeen alusta lähtien ja jatkui kaikkien neuvottelutapahtumien aikana Espanjassa.

 

  Liikuntamatkailun jatkumiselle hankkeen jälkeen on ensiarvoisen tärkeää myös jatkossa toteuttaa  kaksisuuntaisia promootio- ja neuvottelumatkoja eri organisaatioiden avainhenkilöiden toimesta.

  On helpompi sitouttaa alueella käyneitä ihmisiä yhteistyöhön kuin yrittää sanoin tai kuvin/ esittein  vakuuttaa esim. huoltajia lähettämään lapsiaan kauas pohjolaan liikuntaleirille tai muuhun  leiritapahtumaan, hankkeen avainhenkilö on ollut Pablo Negre Espanjan päässä ja myöhemmin olemme

  saaneet mukaan täällä pilottileirin aikana lomailleita aktiivisia järjestöissä toimivia vanhempia mm.  Madridin, Majadahondan, Jacan ja Barcelonan alueilta.

 

2.5. Tuotepaketit

 Hankkeen aikana suunnitellaan sovellettuja Piispalan tuotepaketteja kohdemaan asiakasryhmille.

 (Apuna/ yht. työkumppanina esim. Asiantuntijat, JAMK).

  Toimenpiteet:

  Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan /JAMK kehityspäällikön Maisa Kuha on tarjonnut tuotepakettien kehitykseen avuksi  oppilastyövoimaa / palaveri 18.12.

  Sovittu 28.12. oppilastyövoiman käytöstä tuotepakettien kehittämiseen, sovitaan tammikuun 2007 aikana tehtävistä.

  Markkinointi- / kiinnostustutkimus valmistuu tammi-helmikuussa ja tulokset vaikuttavat tuotepakettien sisältöön.

 

  JAMK :n oppilaiden tuottamat ohjelmapaketit analysoidaan Piispalan henkilökunnan toimesta ja tehdään tarvittavat muutokset.  Markkinointitutkimus Espanjassa, kv. –leirin 1.-14.7. kokemukset /palautteet ja muut esille tulevat asiat vaikuttavat lopullisten  tuotepakettien sisältöön.

  Tuotepakettien kehittäminen jatkuu hankkeen loppuraportin valmistumiseen saakka.

 LOPPURAPORTTI:

 Liitteenä kopiot JAMK:n oppilaiden oppilastyönä toteutetut leiriohjelmapaketit.

 Liitteenä jääliikuntaleirin 1.- 14. 7. 2007 kahden viikon ohjelma

 (suunnittelu toteutettu yhteistyössä Suomen Jääkiekkoliiton kanssa)

 

2.5. Tuotetestaus

Hankkeen aikana toteutetaan muutamia pilottimatkakokeiluja joiden avulla testataan, muutetaan, kehitetään suunniteltuja palvelupaketteja ja määritellään pakettien hinta.

(Apuna/ yht. työkumppanina esim. JAMK, matkatoimisto x).

  Toimenpiteet:

  Alustavasti on neuvoteltu jalkapalloon tai jääkiekkoon liittyvien testiryhmän tulosta Piispalaan heinä-elokuussa 2007. Ryhmät  pyritään saamaan Junior Clubin jäsenistöstä.

  Tammi-helmikuun aikana neuvottelut aloitetaan mm. uinti-, tanssi- ja tennisryhmien kiinnostuksesta osallistua ko. toimintaan.

  Testiryhmien matkan hintaan liittyvät asiat pyritään selvittämään maaliskuun loppuun mennessä. Testimatkojen järjestäjä (lennot,  kuljetukset, oheisohjelmat ym.) valitaan tarjouskyselyn (tammi-helmikuu)  pohjalta maaliskuun alussa.

 

 

  Tuotetestaus tullaan toteuttamaan kv. jääkiekkoleirin yhteydessä 1.-14.7.2007.

  Mahdollisesti hanke kutsuu leirille muiden lajien (Suomesta) edustajia tutustumaan Piispala –formaattiin ja sen toteutukseen.  Suomen Matkatoimisto on valittu hoitamaan hankkeen aikaiset matkatoimistopalvelut, kuitenkin testiryhmän matka tulee  espanjalaisille edullisemmaksi hankkia lennot Helsinkiin Espanjalaiselta matkatoimistolta (APHHE päätti hoitaa matkajärjestelyt  lentojen osalta itse).

 Kansainvälinen jääkiekkoleiri 1.-14.7.2007 onnistui yli odotusten.

 Majoitusvuorokaudet ylittyivät hankkeen tavoitteisiin nähden Piispalassa ja Summassaaressa noin 1000 :lla majoitusvuorokaudella.

 Piispalan leirille osallistuneiden määrä oli 70 lasta ja nuorta (hanketavoite oli n. 15 – 20 lasta) sekä Summassaareen majoittuneiden  vanhempien osuus pilottileirin aikana oli 20 aikuista sekä 6 lasta.

 Kokonaismajoitusvuorokausimäärä 1.-14.7. oli 1266 mvrk:tta Pohjoisen Keski-Suomen alueella.

 

 Pilottileirin toteutuminen onnistui Piispalan, Suomen Jääkiekkoliiton ja Kylpylä Hotelli Summassaaren yhteisellä päätöksellä antaa  normaaleista hinnoista alennetut hinnat hankkeen eduksi.

 Taloudellisesti leiri toteutui nolla – katteela. Hankkeelle ei leiristä toteutunut taloudellista hyötyä.

 

 Leiriohjelma osoittautui toteuttamiskelpoiseksi ja päätöspalaverin (palautepalaverin) yhteenvedosta (liitteenä) näkee, ettei suuria  puutteita toimintatasolla ollut.

 

 Tähän hankkeen ohjausryhmäkokoukseen ei ole vielä mahdollista saada täydellistä raporttia leiristä. Leirin pitkän keston vuoksi ja  laajan toteutuksen johdosta analysointi on kesken.

 

 Hankkeen loppuraporttiin pyritään saamaan tämän leirin kokemuksien pohjalta tuote, mikä on kilpailukykyinen tuotepaketti  kansainvälisille markkinoille. Loppuraporttiin tuleva tuotepaketti on kaikkiin liikuntalajeihin sovellettavissa oleva malli kansainvälisen  leirin toteuttamiseen jatkossa.

 

 Palautteet leirille osallistuneiden lasten ja nuorten vanhemmilta (Espanjasta) ovat olleet erittäin positiivisia ja vanhempien sekä  APHHE – organisaation toiveissa on järjestää ensi vuonna 2-3 samankaltaista leiriä Piispalassa. Näistä tulevaisuuden  suunnitelmista jatketaan neuvotteluja.

 

 LOPPURAPORTTI:

 Kansainvälisen jääliikuntaleirin ohjelma on toteuttamiskelpoinen myös jatkossa ja se on sovellettavissa  niihin lajeihin joita Piispalassa voidaan harrastaa.

 Hinta on osoittautunut kilpailukykyiseksi kansainvälisillä liikuntamatkailumarkkinoilla ja kesän toteutuneen  jääleirin hintaa tullaan korottamaan vuodelle 2008 n. 20 -25 %. Tuotepaketteja kehitetään jatkuvasti

 yhteistyössä kotimaisten ja ulkomaisten yhteistyökumppaneiden kanssa Eurooppalaiseksi  huipputuotteeksi.

 

2.5. Verkostoituminen

 

a) Hanke toteutetaan aluksi Piispalan kv. toiminnan kehittämisperusteisesti ja hankkeen aikana pohjoisen Keski-Suomen matkailupalveluja tuottavien yritysten ja yhteisöjen on mahdollista liittyä mukaan yhteistyökumppanina omarahoitusperusteisesti myöhemmin sovittavin tavoin.

  Toimenpiteet:

 Hanke on aloitettu 2.10.2006 Piispalan toimesta.

 Lopullisen Toimeenpanopäätöksen 13.12.2006 jälkeen hanketta on toteutettu

  hankesuunnitelmaa noudattaen.

 

 Vuoden 2007 aikana hankkeen espanjalaisten yhteistyökumppaniverkoston ja – sopimusten laatu määrittelee osaltaan  matkailupalveluja tuottavien yritysten ja yhteisöjen tarpeen ja laadun Pohjoisen Keski-Suomen alueella.

 Kansainvälisen leirin 1.-14.7. kokemukset vaikuttavat myös yhteistyökumppaniverkoston tarpeisiin.

 Asiakkaiden toiveet ja vaatimukset ovat tärkeitä verkoston laajuuden kehittämiseen.

 

b) Liikuntamatkailun volyymiarvioista (2007/ 200mvrk- Toteutui n. 1266 mvrk, 2008 / 2000mvrk, 2009 / 5000mvrk jne.) näkee, ettei kaikkia majoitusvuorokausia voida toteuttaa Piispalassa. Hankkeen aikana järjestetään kiinnostuneille matkailuyrittäjille Piispalassa informaatiotilaisuuksia koskien ns. yhteistyökumppanuutta ja lisäksi mm. pohjoisen Keski-Suomen matkailupalvelusektorin ns. sisäiset markkinointi - tilaisuudet,  jos on aihetta ja kiinnostusta ym.

  Toimenpiteet:

 Asiasta informoitu esim. Summassaaren kylpylähotelli / Maarit Paunonen, neuvottelut käydään tammi-toukokuu 2007.

 

 Lehdistötilaisuuksia pyritään vielä toteuttamaan vuoden aikana 1-2 kpl, info-tilaisuudet ovat riippuvaisia  sopimusneuvottelujen aikatauluista ja toteutumista. (Yrittäjälinja nro 2/2007 sivun juttu).

 Tärkein mediatilaisuus järjestettiin testiryhmän vierailun aikana heinäkuussa.

Alueen matkailupalveluyrityksille järjestetään syksyllä 2007 info-tilaisuus toteutuneista yhteistyösopimuksista ja näkymistä kv. liikuntamatkailua Piispalassa – hankkeen toimesta.

 

LOPPURAPORTTI:

Piispala on valmis tekemään uuden hankkeen joka pohjautuu tässä hankkeessa saaduille kokemuksille ja alueen laajentumisen kautta uusille kohderyhmille Eurooppaan vuosille 2008 ja 2009 ja siitä tiedotetaan kaikille maakunnan matkailutoimijoille ja siihen voi liittyä yritysrahoituksen muodossa.

 

 c) Hankkeen avulla toiminnan mallintaminen on mahdollista siten, että Piispala-formaattia

 voidaan markkinoida ulkomaille laajemminkin. Formaatti sisältää liikuntamatkailun ja -ryhmämatkailun

 

 

 1) tuotteistamisen, 2) markkinoinnin ja 3) verkostoitumispalvelut liikunta- ja urheilusektoreiden  sidosryhmille (lapset, nuoret, perheet) mm. Euroopassa.

  Toimenpiteet:

  1) Yhteydenpito jatkuu olemassa olevien yhteisöjen ( Fitnessalud, Junior FC 1917 Sport & Spa, FC Barcelona, Sant Cugat /kunta)  kanssa ja niitä tiivistetään Piispalassa tapahtuvien vierailujen muodossa v:n 2007 aikana. Näiden vierailujen pohjalta saadaan  lisätietoja kv. tuotepakettien suunnitteluun.

 

  Pilottileirin aikana käytyjen palaverien johdosta Barcelonan ympäristön ja Sitgesin kunnan lisäksi kontaktipinta tulee laajentumaan  Madridin (non 4 miljoonaa asukasta) alueelle.

  Mr. Antonio Ruiz Bassols ja Mrs. Amelia San Milan välittävät tietoa hankkeesta omien verkostojensa kautta Madridin lähikuntien  päättäjille.

  Mr. Bassols ja Mrs. Amelia San Milan kertoivat, että odotettavissa on kutsu hankehenkilöille Madridin alueelle ja promootion /  neuvottelujen aiheena tulee olemaan Hankkeen tavoitteet, koskien Kv. Liikuntamatkailua Piispalassa (– jatkohankkeen) matkailuun  ja kulttuurinvaihtoon liittyvät tulevaisuuden suunnitelmat. Kutsu tulee koskettamaan koko (Pohjoisen) Keski-Suomen aluetta.  Hankkeen kannalta tärkeää on aloittaa neuvottelut jo vireillä olevan hankkeen aikana.

 

  Uudella, nykyaikaisella Charity -toiminnalla saadaan Piispala-formaattiin uusia ulottuvuuksia. Yhteydenpito on aloitettu mm. IEMS –  toteuttajatahon puolesta loppuvuodesta 2006 ja sitä jatketaan koko hankkeen keston ajan. Charity – toimintaa jo harjoittaviin  yhteisöihin otetaan yhteyksiä hankkeen aikana ja malleista sovelletaan Piispala-formaattiin omia sopivia toimintatapoja.

  LOPPURAPORTTI:

  Liitteenä kohdassa 6. on tarvittavan markkinointiorganisaation ja verkoston luonnin toimintatapaa kuvaavat kaaviot.  Tuotteistaminen tulevaisuudessa tapahtuu markkinointiorganisaation ja alueen matkailutoimijoiden ja  yhteistyöverkoston toimesta, markkinointi (yhtiön) oman toimijan kautta liikunta- ja urheilu- sekä näiden sidosryhmille  Eurooppaan.

  2)Olemassa olevien Charity – toimintoja toteuttavien yhteisöjen kesken aloitetaan keskustelut mahdollisesta kv.  yhteistyöstä ja –markkinoinnista. Yhteistyöhön perustuvien sopimusten tekeminen pyritään toteuttamaan aiemmin  mainittujen tahojen kanssa, vuoden 2007 aikana.

 

 

  Piispala – formaattiin etsitään uutta mahdollisesti kansainväliseen kielen (englanti) opetukseen liittyviä  lasten- ja nuorten liikunnallisia kesä- ja talvileiri toimintoja. Piispalalle uusi markkina-alue –  kilpailutilanteesta ko. sektorilla on IEMS, Spain / toteuttajapartneri, tekemässä markkinatutkimusta  hankkeen aikana. Kesällä toteuttiin ensimmäinen kv. leiri 1.-14.7.2007, jossa toteutettiin myös  englanninkielen käytännön opetusta, palaute opetuksesta on hyödyksi jatkosuunnittelussa.

  Yhteistyökumppaneiden omien verkostojen hyödyntäminen kv. markkinoinnissa /sopimus.

 

  3) Kartoitetaan liikunta- ja sidosryhmiä Katalonian alueella IEMS, Spainin toimesta.

 

  LOPPURAPORTTI:

  Hankkeen tiukan aikataulun johdosta Charity – toiminnan pilotointi ei toteutunut.

  Hankkeen toimesta tiedusteltiin ja tutkittiin jo toimivia järjestelmiä esim. Kanadassa ja jatkossa tämän  tyyppinen toiminta myös liikunta- ja kulttuurinvaihtomatkailussa koskien lasten toimintaa on mahdollista.  Charity –toiminta vaatii laajaa yhteiskunnan ja yritystoiminnan tukea.

 

 

3. MARKKINA-ANALYYSI

  Toimenpiteet:

  Vuoden 2007 aikana IEMS, Spain toteuttaa penimuotoisen markkina-analyysitutkimuksen Katalonian alueella ja raportti tilanteesta  syksyyn mennessä. JAMK :n oppilastyönä tehdyn vastaavan pienimuotoisen tilannekartoituksen analysointi. Käännös espanjasta  suomeksi tehtiin JAMK :n toimesta.

  Markkinatutkimusta tehdään / jatketaan harkiten Barcelonan ja Madridin alueista.

 

  LOPPURAPORTTI

  JAMK opiskelijat ovat tehneet / keränneet materiaalia kuluttajien käyttäytymisestä. Materiaalikopiot  liitteenä.

 

 

4. YHTEISTÖVERKOSTON TAVOITEKUVAUS KEVÄT 2008 (29.02.2008)

 

  Espanja: IEMS L.T., Spain, ed. Pablo Negre (toteuttaja)

   - Hankesuunnitelman mukaiset toiminnot

   DIR Club, kuntosaliketju (jäseniä 70 - 90 000 + perheet)

   - Yhteistyöneuvottelut pyritään aloittamaan vuoden 2007 aikana

   FC BARCELONA (135 000 jäsentä+ perhejäsenet)

   - Markkina-, kiinnostavuus-, ym. tutkimustulokset syyskuu 2007

   - Pilottileiri toteutui: kv. –leiri 1.-14.7.2007  (lajina jääkiekko) / APHHE Madrid ja Barcelona

   Fitnessalud rahoittajataho (8-9 clubia Espanjassa)

- Vierailukäynti Piispalaan ja esisopimus yhteistyöstä vuoden 2007 aikana

JUNIOR FC 1917 Sport & Spa CLUB (n. 2000 yhteisö ja henkilöjäsentä +perheet)

- Vierailukäynti Piispalaan ja esisopimus yhteistyöstä vuoden 2007 aikana (suullinen sop. 11.4.)

- Markkinointi toimet keväällä 2007 jäsenistölle (jäsenesitteessä Piispalan promootio + tarjous )

ATEI – koulu- TV ( n. 200 miljoonaa katsojaa / JAO / mediapajan yhteistyökumppani)

- Ohjelmasopimus vuoden 2007 aikana

 UUSI APHHE Vanhempainjärjestö (järjestää ja hoitaa juniorijääkiekkotoiminnan Espanjassa)

   - Järjestää ja toteuttaa hankkeen markkinointia Madridin alueella

   - Promotoi hanketta Madridin lähikuntien virkamiehille ja politikoille

   - Luvannut järjestää tapaamisen kuntatasolle Madridin lähikuntaan lokakuulle vko 42

   - Yhteistyöneuvottelut ensivuoden toiminnoista Piispalassa vuoden 2007 aikana

 UUSI - Generalitat de Catalunya / Departament de la Vicepresidencia / Secretaria General l`Esport

- Katalonian hallituksen liikuntapolitiikasta vastaava osasto

- Vaihto-ohjelmien (kv.) vastuuorganisaatio

   LOPPURAPORTTI:

   Yhteistyöverkoston toiminnan jatkuvuus on kiinni Piispalan ja alueen jatkotoimenpiteistä.

   Yhteistyökumppaneiden aktiivisuus on hankkeen aikana ollut kiitettävää – Suomi kiinnostaa!

 

 

 

Suomi: ISCO-IEMS OY / ed. Juhani Wahlsten (toteuttaja)

- Hankesuunnitelman mukaiset toiminnot

   Mediapaja/Jyväskylän Ammattioppilaitos (JAO)

- Kuvauksien toteutus kevät - kesä 2007

   Tikkakosken lentokenttä

- Ei toimintoja ennen 31.12.2007

   Lentoyhtiö (esim. Blue 1, Finnair, IBERIA…)

- - Ei toimintoja ennen 31.12.2007

- (Ehkä neuvottelut Finnairin kanssa / Suomen Jääkiekkoliiton yhteistyökumppani!)

   Kansainvälisesti toimiva suurehko yritys (esim. Valtra)

- Ei toimintoja ennen 31.12.2007

   Saarijärven seudun matkailuyritykset (logistiikka, majoitus- ym. palvelut)

- Kylpylähotelli Summassaaren kanssa yhteistyöneuvottelut /esisopimus v:n 2007 aikana

   Matkatoimisto (in – out)

- Suomen Matkatoimisto on valittu yhteistyökumppaniksi – jatkoneuvottelut v:n 2007 aikana

   Alueen liikunta-, urheilu- ja kuntoiluorganisaatiot

- Hankkeen esittely ja mahdollisen yhteistyön aloitus

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu

- Oppilastyönä tuotepakettien suunnittelu /OK / analysointi

- Pienimuotoisen markkina-analyysitutkimuksen toteutus /OK /analysointi

Lajiliitot (lajiohjaus ja tuotekehittäminen yhteistyössä, valmennus):

Suomen Jääkiekkoliitto (APHHE -järjestö, kv. jääkiekkoleirin 1.-14.7. ohjaus ja valmennus)

- Yhteistyön aloitus

Suomen Palloliitto K - S:n Piiri (FC JUNIOR CLUB – ohjaus ja valmennus)

- Hankkeen esittely ja mahdollisen yhteistyön aloitus

Suomen Uintiliitto / Swimming Jyväskylä ry (FC JUNIOR CLUB – ohjaus ja valmennus)

- Hankkeen esittely ja mahdollisen yhteistyön aloitus

 

 LOPPURAPORTTI:

 Yhteistyöverkoston toiminta on ollut hyvää ja kiinnostus hanketta kohtaan ollut koko ajan kasvavaa.

 ISCO-IEMS / Juhani Wahlsten on toimillaan osoittanut olevansa kansainvälisten uusien oikeiden ovien  avaajana huippuluokkaa. Visio kansainvälinen Keski-Suomi on muuttumassa konkretiaan myös  liikuntamatkailun saralla. Hanke elää aikansa, mutta hankkeen tehtävänä on luoda jatkuvaa toimintaa ja  jo tämä hanke on luonut pysyvää liikuntamatkailua Piispalaan.

 Yllä olevista hankkeelle tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat olleet JAO / mediapaja (tuotteet liitteenä),  Kylpylähotelli Summassaari (huoltajien majoitus kv. jääleirin aikana), JAMK (kesä- ja  talviohjelmapaketit), Suomen Jääkiekkoliitto (pilottileirin käytännön toimet), Suomen Palloliitto Keski- Suomen Piiri (Katalonian Jalkapalloliiton yhteistyö vuosille 2008 ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 2009).

 Yhteistyön jatko on kiinni kumppaneiden ja varsinkin alueen matkailutoimijoiden aktiivisuudesta ja  yhteisen toimintalinjan kehittämisestä ns. yhteisen vision löytymisestä.

 

Jyväskylässä 15.01.2008

Luonto-, liikunta- ja nuorisomatkailukeskus Piispala

 

_______________________________

Risto Kankaanperä

hankevetäjä

 

 

5. Talous

 

  Liitteenä hankkeen Pääkirja.

 

LIITE 3

 

 Emilio Benedetti:

 Preamble of the exchange Project between associates of

 "Piispala" Finland and " F.C Junior"-Sant Cugat-Barcelona Spain,

 

 Aims

 

 Facilitate meetings between youngsters and their families living in the both ends, North and the South of the  European Union, Finland and Spain, to practice sports and to carry out cultural activities.

 

 The purpose of these meetings is to promote respect for one another, to develop a sound physical and mental  life quality, to create a positive background capable of developing a friendly atmosphere, and also to enable an  harmonic and balanced personality growth

 between citizens living in both ends, North and South, of the European Union.

 

 Means and resources

 

 Piispala Centre in Finland as well as F.C.Junior in Sant Cugat Barcelona, Spain have youth and family  institutions that use its sport facilities run by educated youth leaders and by experienced coach specialists where  Finnish and Spanish participants can improve their sport capabilities, develop their communication skills and find  out the History, Culture and Traditions of both Countries.

 

 To achieve all this, these Centres carry out all sorts of in doors and out doors sports and activities

 mentioned bellow, lead by qualified experts. Some of them are prepared to programme round table dialogues  concerning topics of interest for everybody. And others are ready to give information about Culture, History, and  Traditions of their own countries

 

 We would like that all this were carried out to reach a better understanding and a better awareness  of the  worries and expectations people living in these two countries of the European Union are going through.

 

 

 Emilio Benedetti

 Spanish adviser of the Project and Youth Director

 Card holder Nr. 362 issued by the Catalan Regional

 Government on the 30/11/1984.

 

 

Jatkohanke 2008-2010:

 

LIIKUNTAMATKAILUN KANSAINVÄLISTÄMINEN KESKI-SUOMESSA EU-HANKE 2008-09

 

Tiivistelmä projektista ja toimintasuunnitelmasta (tavoitteet, toimenpiteet, tulokset)

 

Hankkeen tavoitteet ja toteutus 2008-2009:

 

Hanke pyrkii avaamaan, laajentamaan ja edelleen vahvistamaan Keski-Suomen maakunnan

yhteistyöverkostoon kuuluvien yritysten ym. matkailun kansainvälistymistä ja kehittämään alueen

kansainvälistä markkinointia sekä tuotekehittelemään vetovoimaisia, korkealaatuisia ja vaivattomasti

ostettavia liikuntamatkailutuotteita ja -palveluja kansainvälisille ja kotimaisille asiakkaille.

Hankkeella luodaan maakuntaan uusimuotoista kansainvälistä liikuntamatkailua.

Hanke toteutetaan taloudellisesti kustannustehokkaalla tavalla ns. täsmä - ja kohderyhmämarkkinointina ns.

maakohtaisena sisäisenä markkinointina lajiorganisaatioiden kuten seurojen ja lajijärjestöjen omia toimintoja

ja verkostoja hyväksi käyttäen.

 

Hankkeella luodaan alueellisesti merkittävää ja pysyvää liikuntamatkailun liiketoimintaa, lisätään

maakunnallista kansainvälistä tunnettuutta Eurooppaan ja edesautetaan alueen kilpailukykyä sekä

vahvistetaan alueen imagoa, vetovoimaa ja saatavuutta.

 

Hanke tukee alueen yritystoiminnan kasvua, verkostoitumista ja kehittää alueen lähitulevaisuuden matkailun

vientitoimintaa Eurooppaan ja on osa Keski-Suomen matkailustrategian mukainen.

Hankkeen veturina toimii Luonto-, liikunta- ja nuorisomatkailukeskus Piispala ja hankkeen aikana Piispalan

hankevetäjä ja asiantuntijat neuvottelevat hankkeen yhteistyökumppanit (Suomessa, Espanjassa, Ranskassa

ja Englannissa). Yhteistyökumppaneiden määrää tai sijaintimaata ei rajata mutta suomalaiset

yhteistyökumppanit pyritään saamaan Keski-Suomen alueelta. Kansainvälistä liikuntamatkailua Piispalassa -

hankkeen (2006-2007) kokemuksia ja verkostoja pyritään hyödyntämään mahdollisuuksien mukaisesti ja

hankkeessa saatuja kumppanuuksia pyritään vahvistamaan koko maakuntaa koskevaksi yhteistyöverkostoksi.

 

Hankeaikana tehdään useimpia molempisuuntaisia (5-12 kpl) promootio-, neuvottelu-, suunnittelu-,

tutustumis- ja kartoitusmatkoja sekä markkinointiin liittyviä toimenpiteitä Espanjassa, Ranskassa, ja

Englannissa.

 

Hankkeen aikana suunnitellaan, kehitetään sovellettuja yhteistyökumppaneiden tuotepaketteja

kohdemaiden asiakasryhmille.

 

Hankkeen avulla toiminnan mallintaminen on mahdollista siten, että Verkosto-konseptia voidaan

markkinoida yhteistyöverkoston toimesta ulkomaille laajemminkin. Konsepti sisältää liikuntamatkailun ja -

ryhmämatkailun tuotteistamisen, markkinoinnin ja verkostoitumispalvelut liikunta- ja urheilusektoreiden

sidosryhmille (lapset, nuoret, perheet) Eurooppaan.

 

Hankkeen aikana järjestetään kiinnostuneille Keski-Suomen matkailuyrittäjille Informaatiotilaisuuksia

koskien tulevaisuuden yhteistyökumppanuutta ja lisäksi hankkeessa hyödynnetään mm. Keski-Suomen

matkailupalvelusektorin ns. sisäiset markkinointi tilaisuudet hankkeen aikana.

 

PROJEKTIN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA

 

Vuosittain eritelty toiminnan kuvaus toimenpiteiden toteutuksesta, vastuista ja projektin vaiheistamisesta

 

2008

A. Yhteistyöverkoston tuotepakettien suunnittelu ja kerääminen, kehittäminen

1. Piispala, Summassaari, Peurunka, Suomen Jääkiekkoliitto (SJL), Keski-Suomen Liikunta (KeSLi), Suomen Palloliitto Keski-Suomen piiri (SPL), Suomen Matkatoimisto (SMT)

- Jokainen taho nimeää edustajansa hankkeelle toteuttamaan hankkeen toiveet

- Jokainen taho tuottaa ns. paketin tuotteistaan hankkeelle (aluksi max 2 tuotetta/ yhteistytaho)

- Tuottaa lyhyen esitemateriaalin organisaatiostaan / esitteen toiminnastaan.

   Kielet: Suomi – Englanti – Espanja –Ranska?

- Yhteiset tuotepaketit ? (logistiikka – ohjelmat – palvelut ym.)

- Hankkeelle oma esite / lehti n.24 sivua – laadukas…

 

B. Toimintaympäristön kehittäminen / yhteistyökumppanit (kohdemaan ja alueen yhteistyökumppanit,

hankkeen asiantuntijat, hankkeen vetäjä)

1. Hanke luo / etsii yhteistyötahot kohdemaista (Espanja – Ranska – Englanti)

- Solmii yhteistyösopimukset ja säännöt maakohtaisille toimijoille

-  Hanke tekee toiminnalle aikataulutuksen (matkat, vierailut, agendat)

- Hanke yhdistää yhteistyökumppaneiden tuotteet ns. paketiksi

 

C. Yhteistyöverkoston avaaminen (Madrid/Espanja, Ranska, Englanti) ja uusien kohdemaiden liikuntajärjestöjen, vanhempainjärjestöjen, liikunta clubien lajiliittojen verkoston tutkiminen / tutustuminen

(hankevetäjä yhdessä asiantuntijoiden kanssa)

- Hankevetäjä ja yhteistyökumppanit kartoittavat liikuntajärjestöjen halukkuuden toimia kansainvälisesti

- ” ja yhteistyökumppanit kartoittavat lajien soveltuvuudesta ja valmiuksista toimintaympäristöönsä

- Etsii kiinnostuneet ja potentiaaliset tahot / liikuntajärjestöt kohdemaista ja yhdistää / luo kontaktipinnan

 

D. Promootio- ja neuvottelumatkojen (molempisuuntainen) suunnittelu, alustaminen ja toteuttaminen n. 4-7

matkaa (Avainhenkilöt)

- Alustavat matkasuunnitelmat:

Suomeen;

huhtikuu: - Katalonian Generaliteetin edustajien vierailu Keski-Suomeen

 - Jesuiittakouluverkoston johtajan ja Pablo Negren vierailu Keski-Suomeen

Ranska:

toukokuu: - Kankaanperä ja Hietaharju, neuvottelu ja tutustuminen toimintaympäristöön /

 Saint-Gervais Mont Blanc/ Ari Salo, alustava yhd.hlö

Madrid/ Espanja:

toukokuu - Kankaanperä, Pesola, Myllyniemi, kv. kiekkoleirit, APHHE - organisaatio,    Majadahondan  - alueen yhteyshenkilöiden tapaaminen, yhteistyön aloitus

Katalonia/ Barcelona:

 loppukesä  (hankeyhteistyökumppanit, Peurunka, SJL+++)

 - Cerdanyan laakson mahdollisuudet / yhteistyökumppanuus?

 - Katalonian Generaliteetin yhteistyökumppanuus?

 - Tutustuminen toimintaympäristöön

 - FC Barca amatööripuoli ?

 - DIR kuntosaliketju ?

Englanti:  -

 

E. Markkinoinnin kehittäminen ja ns. kohdemaiden organisaatioiden sisäisten markkinointisopimusten

valmistelu ja sopimusten teko (1-3 organisaatiota)

- Prosessi on jatkuvaa hankkeen keston ajan,

F. Suomeen suuntautuvien vierailujen ja mahdollisten kv. leirien yhteydessä tuotepakettien testaus ja

asiakaspalautekyselyiden huomioiminen tuotekehittelyssä

- esim. kesän kv. leirit ja niistä saadut palautteet ja vierailujen yhteydessä saadut palautteet

G. Kohderyhmien valinta maakohtaisesti (hankevetäjä yhdessä asiantuntijoiden kanssa)

- Hankkeen yhteistyökumppaneiden toiveet kohdemaihin 25.4.2008

H. Sidosryhmien kartoitus liikuntaorganisaatioissa, -järjestöissä (hankevetäjä yhdessä asiantuntijoiden

kanssa)

- Mallentaminen jatkoa ajatellen

I. Koululaitosten (vanhempainjärjestöt) organisaatioiden promootiot kohdemaissa (hankevetäjä yhdessä

asiantuntijoiden kanssa)

- Jesuiittakouluverkosto, La Salle BRC, Eurooppa School Sant Cugat, muut?

J. Yhteistyöverkosto - Konsepti, tuotekehitysmalli markkinointi-, verkostoitumis- ja tuotekehitykseen ja

ryhmäliikuntamatkailuun ja luoda liikuntamatkailun sidosryhmille vientituote Eurooppaan / (hankevetäjä

yhdessä asiantuntijoiden kanssa

 

2009

- Tuotepakettien jatkokehittäminen

- Verkoston kehittäminen

- Markkinoinnin kehittäminen

- Promootio- ja neuvottelumatkat (molempisuuntaiset) 4- 8 matkaa

- Toimintaympäristön kehittäminen (jatkuva prosessi)

- Tuotetestaus vierailujen / leirien aikana

- Uusien maakohtaisten verkostojen tutkiminen ja vanhojen vahvistaminen (jatkuva prosessi)

- Markkinointisopimusten alustaminen ja sopimusten teko ja seuranta

- Yhteistyöverkosto - Konsepti, tuotekehitysmalli markkinointi-, verkostoitumis- ja tuotekehitykseen ja

ryhmäliikuntamatkailuun ja luoda liikuntamatkailun sidosryhmille vientituote Eurooppaan / (hankevetäjä

yhdessä asiantuntijoiden kanssa.

 

LIIKUNTAMATKAILUN KANSAINVÄLISTÄMINEN KESKI-SUOMESSA

Mr. Risto Kankaanperä

EU Project manager

gsm. +358 500 418 771

risto.kankaanpera@piispala.fi    

By Risto Kankaanperä, www.sconnect.fi